Mark Mobius: rynki wschodzące będą odgrywać coraz większą rolę – Portal PR - 24PR
Mark Mobius: rynki wschodzące będą odgrywać coraz większą rolę

15.05.2009 Kategoria: Rynek kapitałowy. Autor: infopr

W opinii dr. Marka Mobiusa, prezesa Templeton Asset Management, Polska, jako jeden z nielicznych krajów w regionie, może odnotować w 2009 roku dodatni poziom wzrostu PKP. Natomiast Rosja, biorąc pod uwagę ogromną powierzchnię, dużą liczbę ludności i bogactwo złóż naturalnych, może w dłuższej perspektywie stać się jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek świata.

Na pytania dotyczące rynków wschodzących odpowiada dr Mark Mobius, prezes Templeton Asset Management Ltd:

Jak ocenia Pan sytuację gospodarczą na świecie?
Obecna sytuacja wygląda tak, że osoby indywidualne, firmy i poszczególne kraje mają wielką szansę przezwyciężyć kryzys światowy przy wsparciu ze strony rządów i banków centralnych. Uważamy, że rynki wschodzące będą odgrywać coraz większą rolę na światowej arenie gospodarczej. Prym będą wiodły kraje takie jak Chiny i Indie, dzięki ich relatywnie lepszej sytuacji makroekonomicznej i finansowej.

Które regiony uważa Pan za szczególnie atrakcyjne pod względem inwestycyjnym?
Na każdym rynku można znaleźć co najmniej kilka dobrych okazji, dlatego wszystkie rynki wschodzące wyglądają obiecująco, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę niedawne korekty. Oczekuje się, że w warunkach ogólnoświatowego spowolnienia gospodarczego rynki wschodzące będą nadal rozwijać się w tempie o wiele szybszym niż rynki rozwinięte. Znaczne rezerwy walutowe to kolejny oręż w rękach krajów wschodzących, zapewniający im odporność na wstrząsy zewnętrzne. Przykładowo, Chiny dysponują rezerwami w wysokości blisko 2 miliardów USD. Co ważniejsze z naszego punktu widzenia, obecne wyceny na rynkach wschodzących wyglądają bardzo atrakcyjnie. W niektórych krajach, np. w Turcji i Rosji, współczynniki ceny do zysków kształtują się obecnie na poziomie jednocyfrowym.

Największym skupiskiem rynków wschodzących na świecie jest Azja. Kraje azjatyckie rozwijają się stosunkowo szybko. Należą do nich Chiny i Indie, państwa o ogromnej populacji, w których rośnie przychód na jednego mieszkańca, a rynki kapitałowe przeżywają dynamiczny rozwój. Wzrost gospodarczy utrzymuje się tam na stosunkowo wysokim poziomie, rośnie dochód per capita, ceny aktywów pozostają atrakcyjne i realizowane są reformy mające na celu poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania.

Atrakcyjnie prezentują się także wyceny akcji na rynkach Europy Wschodniej, niekiedy nawet bardzo, tak jak w przypadku Węgier i Turcji, które to rynki oferują jednocyfrowe wskaźniki ceny do zysków. Polska, jako jeden z nielicznych krajów w regionie, może odnotować w 2009 roku dodatni poziom wzrostu PKP. Kursy tamtejszych akcji nie są jednak tak atrakcyjne, jak na kilku innych rynkach w tej części Europy. Kolejnym interesującym rynkiem jest Rosja. Biorąc pod uwagę ogromną powierzchnię, dużą liczbę ludności i bogactwo złóż naturalnych, kraj ten może w dłuższej perspektywie stać się jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek świata.

Większość krajów Ameryki Łacińskiej radzi sobie całkiem nieźle, zważywszy na obecne warunki makroekonomiczne, choć niektóre rynki, np. Meksyk, zdają się mocniej odczuwać skutki kryzysu światowego. Na szczęście, dzięki ożywieniu międzyregionalnej wymiany handlowej, udało się częściowo zrekompensować negatywne skutki spadku popytu w USA. Jednym z głównych atutów tego regionu jest olbrzymi rynek konsumencki i ogromny popyt na towary i usługi, a do tego świetne spółki o niewielkim poziomie lewarowania i niskich kosztach operacyjnych. Ponadto, występujące tu zasoby naturalne należą do najbogatszych na świecie. Takie kraje, jak Peru i Chile, należą do największych światowych producentów miedzi na świecie. Meksyk jest eksporterem netto ropy naftowej. Brazylia to czołowy eksporter rudy żelaza i surowców miękkich, takich jak soja i kawa. Eksporterem ropy naftowej, kawy, węgla itp. jest także Kolumbia. Giełdy surowcowe co prawda ucierpiały w wyniku niedawnego spadku cen, ale wiele spółek zachowuje rentowność przy obecnym poziomie cenowym.

Interesująco zaczynają się także rysować perspektywy nowych rynków wschodzących (frontier markets). Z zainteresowaniem obserwujemy na przykład Bliski Wschód. Uważamy, że region ten ma duży potencjał wzrostu i rozwoju, zwłaszcza, jeśli utrzymany zostanie obecny kurs reform polityczno-gospodarczych. Innym ciekawym obszarem jest Afryka. Do RPA zaczynają dołączać inne atrakcyjne inwestycyjnie rynki z tego regionu.

Jakie są Pana zdaniem największe zagrożenia dla gospodarki światowej?
– utrata pewności siebie i zaufania do rynków
– nadmierne lub nieskuteczne przepisy
– protekcjonizm gospodarczy
– odejście od filozofii gospodarki rynkowej

Skąd bierze się Pana optymizm, jeśli chodzi o rynki wschodzące?
Jednym z podstawowych argumentów przemawiających za optymistycznymi prognozami jest szybki wzrost podaży pieniądza, nie tylko w USA, ale na całym świecie. Rządy robią co mogą, by zapobiec deflacji, pompując dużą ilość pieniądza do gospodarki. Pieniądz ten trzeba gdzieś ulokować,
a obecne stopy procentowe, na przykład w USA, nie są zbyt zachęcające. Inwestorzy powoli odzyskują zaufanie do rynków i szukają lepszych źródeł zysku. W takiej sytuacji, oczywistym wyborem są akcje.Jeśli zaś chodzi konkretnie o rynki wschodzące to nasz optymizm opieramy na tym, że rynki te:
– są niedoszacowane, oferują niskie wyceny i korzystne czynniki fundamentalne,
– mają waluty o zaniżonej wartości,
– będą, zdaniem ekonomistów, rozwijać się generalnie szybciej niż rynki rozwinięte,
– osiągną pozycje liderów, dzięki relatywnie lepszej sytuacji makroekonomicznej i finansowej,
– mają duże rezerwy walutowe, dzięki czemu są bardziej odporne na wstrząsy zewnętrzne,
– prowadzą ostrożną politykę fiskalną,
– rozszerzają wzajemny handel i stosunki gospodarcze, przez co stają się w mniejszym stopniu zależne od rynków rozwiniętych,
– stanowią ogromny rynek konsumencki i wielki rynek pracy,
– mają bogate złoża surowców naturalnych (Rosja, Brazylia, RPA),
– mają duży potencjał rozwoju w takich dziedzinach jak infrastruktura.
Doktor Mark Mobius, dyrektor zarządzający Templeton Asset Management Ltd.
Doktor Mark Mobius, dołączył do firmy Templeton w 1987 roku jako prezes Templeton Emerging Markets Fund, Inc. Prowadząc działania poprzez biura zlokalizowane w 14 krajach określanych mianem rynków wschodzących, zarządza portfelami akcji tych rynków. Dr Mobius spędził ponad 30 lat pracując na rynkach wschodzących całego świata.
Dr. Mobius uzyskał dyplomy licencjata i magistra na Uniwersytecie w Bostonie , natomiast tytuł doktora nauk ekonomicznych i politycznych w Instytucie Technologii Massachusetts. Jest autorem książek „Trading with China”, „The Investor’s Guide Emerging Markets”, „Mobius on Emerging Markets”, „Passport to Profits”, „Equities-An Introduction to the Core Concepts”, „Mutual Funds – An Introduction to the Core Concepts” i „Mark Mobius – An Illustrated Biography”.
Dr. Mobius jest laureatem wielu nagród. Magazyn Asiamoney umieścił go na liście Stu Najbardziej Wpływowych Ludzi („Top 100 Most Powerful and Influential People”).
„Chwalony jako jeden z najlepszych inwestorów, dr Mobius uważany jest przez wielu w środowisku finansowym za jednego z najefektywniejszych inwestorów na rynkach wschodzących ostatnich dwudziestu lat. Pomimo ciężkich czasów podczas wielkiego kryzysu jaki miał miejsce 9 lat temu nadal obejmuje przywództwo na rynku inwestycyjnym, mając wpływ na miliardy zainwestowanych dolarów.”
Inne nagrody obejmują: (1) „Emerging Markets Equity Manager of the Year 2001” od International Money Marketing, (2) „Ten Top Money Managers of the 20th Century” z tytułu badania przeprowadzonego przez Carson Group w 1999, (3) „Number One Global Emerging Market Fund” w 1998 z tytułu badania Reuters , (4) „1994 First in Business Money Manager of the Year” od CNBC, (5) „Closed-End Fund Manager of the Year” w 1993 od Morningstar I (6) „Investment Trust Manager of the Year 1992” od Sunday Telegraph.
Został wyznaczony na współprzewodniczącego Połączonej Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnego Inwestowania na Forum Banku Światowego oraz Organizacji i Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Global Corporate Governance Forum Investor Responsibility Taskforce of the World Bank and Organization for Economic Cooperation and Development).

*****
Franklin Templeton Investments Management Ltd to podmiot zależny Franklin Resources, Inc., globalnej organizacji inwestycyjnej działającej pod nazwą Franklin Templeton Investments. Franklin Templeton Investments oferuje rozwiązania inwestycyjne funkcjonujące na rynku pod markami Franklin, Templeton, Mutual Series, Bissett, Fiduciary Trust i Darby Overseas. Spółka, z główną siedzibą w Kalifornii, ma ponad 60-letnie doświadczenie w dziedzinie inwestowania i zarządza aktywami o wartości 377 miliardów USD (wg stanu na dzień 28 lutego 2009 roku). Franklin Templeton to jeden z liderów w dziedzinie zarządzania funduszami zorientowanymi na wzrost i wartość spółek, jak również w dziedzinie rozwiązań inwestycyjnych o stałej stopie zwrotu. Spółka zatrudnia ok. 8000 pracowników na całym świecie, a wśród nich 450 specjalistów w dziedzinie inwestycji. Dzięki temu, Franklin Templeton dysponuje możliwościami niezbędnymi do bezpośredniej analizy przedsiębiorstw lokalnych, obserwowania trendów na poszczególnych rynkach oraz badania możliwości inwestycyjnych.

Działalność Franklin Templeton Investments w Polsce rozpoczęła się w 1997 roku. Firma oferuje zróżnicowane możliwości inwestycyjne, m.in. produkty trzech głównych marek: Franklin, Templeton i Mutual Series. Oferta obejmuje produkty zespołów inwestujących w akcje na rynkach globalnych oraz akcje selekcjonowane na poziomie lokalnym, uzupełniane o znaczące instrumenty o stałej stopie zwrotu. Franklin Templeton Investments oferuje swoim klientom w Polsce możliwość inwestowania w 65 funduszy.
*****

Niniejszy dokument został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi porady prawnej ani podatkowej ani oferty sprzedaży jakichkolwiek udziałów ani zaproszenia do zapisów na tytuły uczestnictwa jakiegokolwiek funduszu luksemburskiego Franklin Templeton Investment Funds SICAV. Żadnej z części niniejszego dokumentu nie należy traktować jako porady inwestycyjnej.

Niniejszy dokument został sporządzony przez Franklin Templeton Investments z należytą starannością i zgodnie z zasadami profesjonalizmu. Tym niemniej, do sporządzenia niniejszego dokumentu mogły zostać wykorzystane dane pochodzące ze źródeł zewnętrznych, które nie zostały niezależnie zweryfikowane przez Franklin Templeton. Opinie wyrażone w niniejszym dokumencie stanowią opinie autora tego dokumentu na dzień publikacji i mogą ulec zmianie bez odrębnego powiadomienia

Wszelkie badania i analizy uwzględnione w niniejszym dokumencie zostały opracowane na potrzeby i do wyłącznych celów Franklin Templeton Investments i są udostępniane w niniejszym dokumencie wyłącznie do celów informacyjnych. Franklin Templeton Investments nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec ewentualnych użytkowników niniejszego dokumentu ani żadnych innych osób lub podmiotów wynikającej z jakichkolwiek nieścisłości, błędów lub brakujących informacji w treści dokumentu, niezależnie od przyczyn takich nieścisłości, błędów lub brakujących informacji.

Dokument wydany przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o.;
www.franklintempleton.pl

Podobne wpisy:

Tagi:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.