Lekarstwo na kryzysowe problemy – zatrzymać wiedzę w firmie – Portal PR - 24PR
Lekarstwo na kryzysowe problemy – zatrzymać wiedzę w firmie

15.09.2009 Kategoria: Zarządzanie. Autor: ipis

verax_Rynek pracownika, rynek pracodawcy
Do niedawna, ze względu na rozwijający się rynek pracownika, pytaniem nurtującym większość pracodawców było jak przyciągnąć i zatrzymać najlepszych ludzi. Obecne od pewnego czasu spowolnienie gospodarcze z jednej strony pomogło w tej sferze, z drugiej jednak jest oczywiście kolejnym wyzwaniem, z jakim powinni zmierzyć się zmuszeni do szukania oszczędności pracodawcy. Zmniejszenie ponoszonych kosztów nierzadko odbywa się poprzez redukcję zatrudnienia, co – ze względu na negatywne skutki społeczne jakie towarzyszą takim zjawiskom – jest szczególnie nagłaśniane przez media. Popularyzacja skutków społecznych jako bezpośredniej konsekwencji jest sprawą naturalną. Dużo rzadziej jednak pojawiają się w mediach wypowiedzi o skutkach pośrednich – zarówno dla pracowników pozostających w firmie, jak i dla samej organizacji – których również nie wolno bagatelizować.

Kryzys jako szansa
Kryzys jest zjawiskiem o tyle pozytywnym, że zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań, skupiając wysiłki na potrzebie usprawnienia firmy głównie w aspektach organizacyjno-ekonomicznych, tak by mimo ograniczeń była ona w stanie sprawnie funkcjonować. O ile zasoby ludzkie stanowią część tych aspektów, to należy pamiętać, że za tym ogólnym hasłem stoją ludzie, a w rozumieniu przedsiębiorstwa – również drogocenna wiedza.
Rotacja pracowników a ciągłość wiedzy
Ciągłość zatrudnienia, która kiedyś uznawana była za zaletę, przestaje obecnie być postrzegana jako coś pozytywnego. Po okresie, gdy to pracownicy coraz częściej i chętniej opuszczali swojego pracodawcę szukając nowych wyzwań, obecnie to pracodawcy w obliczu trudności nie mają skrupułów, by traktować ich w sposób przedmiotowy. Trudno oczekiwać, by zaakceptowali fakt, że pracownicy to współcześni nomadowie, zmieniający pracę w poszukiwaniu lepszej perspektywy rozwoju i atrakcyjniejszego wynagrodzenia, ale w sytuacji zmuszającej do redukcji zatrudnienia fakt ten nie zaprząta obecnie już ich uwagi.
Czy jednak zarządy firm pamiętają o tym, że rozwiązania stosowane często z konieczności chwili niekoniecznie muszą być dla nich korzystne w rozliczeniu długoterminowym? Wraz z odchodzącymi pracownikami z organizacji ucieka niezbędna do jej poprawnego funkcjonowania wiedza. Odejście pracownika z firmy uszczupla jej cenne zasoby o człowieka, w którego zainwestowała ona swój czas i środki. Jakie są koszty tego zjawiska? W sytuacji, kiedy odchodzi menedżer czy specjalista osiągający spektakularne sukcesy w swojej pracy i dysponujący unikalną wiedzą o specyfice firmy i branży, straty z tego powodu mogą być równe kilkumiesięcznemu budżetowi sprzedaży firmy.
Jakie są skuteczne metody zatrzymywania tej wiedzy? Co robić, aby pomimo odpływu osób, jej zasoby pozostawały w organizacji? Jak transferować wiedzę w środowisku pracy?

Rozwiązania
Jednym ze sposobów jest zapewne odpowiednia strategia personalna, wspierająca zatrzymywanie odchodzących pracowników. Prawidłowe podejście do identyfikacji i zabezpieczania kluczowych kompetencji w organizacji jest niezbędnym elementem budowania i wdrażania strategii personalnej. Jednakże jest to podejście stanowczo za mało systemowe. Zatrzymywanie wiedzy w praktyce wymaga rozwiązań znacznie bardziej zaawansowanych. Dlatego też najskuteczniejszym środkiem pozwalającym na zachowanie zasobów informacji w przedsiębiorstwie wydają się być narzędzia technologiczne, które umożliwiają transfer jak i zachowanie informacji w obrębie organizacji.
Rozwiązania tego rodzaju, takie jak firmowe bazy wiedzy i systemy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, pozwalają nie tylko na archiwizację wiedzy jako formę ubezpieczenia jej, ale, co także ważne, pomagają w codziennej komunikacji i dzieleniu się informacją pomiędzy pracownikami. Szczególnie korzystne jest to w procesie edukacji w ramach firmy, zwłaszcza w procesie intensywnego wdrażania nowych osób, jak i w okresie wzmożonej fluktuacji pracowników. Pomoce tego rodzaju są istotne nie tylko z punktu widzenia przedsiębiorstwa, ale także pracowników pozostających w firmie, zabezpieczają one bowiem komfort i sprawność ich pracy. Odejście członka zespołu wytwarza wśród dotychczasowych współpracowników poczucie brakującego ogniwa i dezintegruje w pierwszym okresie pracę osób pozostałych w danym zespole czy też projekcie. Usystematyzowanie działań i informacji w wygodnej postaci bazy wiedzy pozwala pozostałym w zespole pracownikom w łatwy i szybki sposób uzyskać niezbędne dane, których źródłem był dany pracownik, w ten sposób ułatwiając im adaptację do nowych warunków.

Podsumowanie
Narzędzia technologiczne nie mogą być zapewne złotym lekiem na cały łańcuch problemów, z jakimi firmom przychodzi stykać się w codziennej działalności, ale mogą zasadniczo pomóc złagodzić proces zmian, z którymi trzeba się zmierzyć, by z każdego kryzysu wyjść mocniejszym i bogatszym w wiedzę i cenne doświadczenia. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób Verax Systems zarządza własną wiedzą, kompetencjami pracowników i projektami, warto zapoznać się z produktem APINI na stronie internetowej firmy.

Anita Falenska, Verax Systems

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.