Redukcje etatów mogą negatywnie wpłynąć na pracę urzędów – Portal PR - 24PR
Redukcje etatów mogą negatywnie wpłynąć na pracę urzędów

14.09.2009 Kategoria: Kariera. Autor: ipis

KPP15 września br, na posiedzeniu Zespołu doraźnego ds. pracowników samorządowych oraz służby cywilnej Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych, zostanie omówiony rządowy projekt ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych. Zakłada on zmniejszenie środków publicznych wydawanych na funkcjonowanie administracji poprzez redukcję zatrudnienia w niektórych urzędach o 10 proc. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, każdy zamiar obniżenia kosztów administracji jest i będzie pozytywnie oceniany. – Takie zmiany nie powinny mieć jednak wpływu na jakość pracy urzędów – mówi ekspert KPP, Henryk Michałowicz.
.
W ocenie KPP, projekt powinien zawierać zapisy, które zobowiążą urzędy do podejmowania czynności outsourcingu, czyli zlecania prac firmom zewnętrznym, np. obsługi kadrowo – płacowej. Rozwiązanie takie w istotny sposób obniżyłoby koszty działalności administracji i zrealizowało postulowany cel projektu.

Zmian należałoby dokonać w przepisach dotyczących zatrudniania w administracji państwowej, które umożliwią rekrutowanie pracowników do urzędów za pośrednictwem zawodowych agencji zatrudnienia. Gwarantują one bezstronny, oparty na kryteriach merytorycznych dobór kadr oraz przejrzystości pracy urzędów w zakresie dostępu do pracy.

Zdaniem Konfederacji, pozytywnym aspektem rządowego projektu byłoby zapoczątkowanie w administracji polityki równości płci. Polityka ta realizowana jest w Unii Europejskiej. Jej celem jest uwzględnianie interesów oraz sytuacji życiowych kobiet i mężczyzn w instytucjach i przedsiębiorstwach, przez pracowników i pracodawców. Przeniesienie tej zasady na podmioty prywatne powinno być powiązane z uprzednim ukonstytuowaniem jej w działaniu administracji państwowej.

Konfederacja Pracodawców Polskich

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.