Union Investment TFI stawia na fundusze akcyjne – Portal PR - 24PR
Union Investment TFI stawia na fundusze akcyjne

22.09.2009 Kategoria: fundusze. Autor: ipis

drobneZarządzający funduszami Union Investment TFI po raz kolejny opracowali prognozy dla rynku funduszy inwestycyjnych. Przygotowane na ich podstawie typy inwestycyjne przewidują w okresie najbliższych 6-9 miesięcy dobre perspektywy dla subfunduszy UniKorona Akcje, UniAkcje Małych i Średnich Spółek oraz UniSICAV-Balanced Strategy.

Aktywa subfunduszu UniKorona Akcje lokowane są w akcje polskich spółek, stąd warto przyjrzeć się koniunkturze w sektorze rodzimych przedsiębiorstw. Od początku roku nastąpiła wyraźna poprawa nastrojów, której towarzyszył wzrost wartości indeksu WIG o 39,39 proc. (do końca sierpnia) oraz napływ inwestorów instytucjonalnych
i indywidualnych, którzy zaangażowali środki finansowe w akcje
oraz fundusze akcyjne. Dodając do powyższych danych pozytywne prognozy PKB dla Polski w nadchodzących miesiącach, można liczyć zdaniem zarządzających na dalsze wzrosty na warszawskiej giełdzie. – Kryzys gospodarczy powoduje, że ryzyko inwestycyjne należy uznać za wysokie, jednakże Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej odnotowała wzrost PKB w drugim kwartale 2009 r., co dowodzi, że pozycja rodzimych przedsiębiorstw jest stosunkowo stabilna – mówi Ryszard Rusak, Dyrektor Inwestycyjny ds. Akcji Union Investment TFI.

Chcąc wyłonić liderów wzrostów wśród funduszy akcyjnych w bieżącym roku warto przyjrzeć się indeksom sWIG80 i mWIG40 (odpowiednio 69,03 proc. i 54,67 proc. od początku roku do końca sierpnia). Są nimi małe i średnie spółki – ceny ich akcji w największym stopniu zyskują wraz z poprawą sytuacji na giełdzie, czego potwierdzeniem są m.in. bardzo dobre wyniki subfunduszu UniAkcje Małych i Średnich Spółek (56,19 proc. od początku roku). Szansą na dalsze wzrosty, oprócz poprawy wyników tych spółek, są także dobre nastroje na giełdach światowych oraz wzrost konsumpcji w Polsce.

Wśród wyróżnionych funduszy mniejszym ryzykiem inwestycyjnym charakteryzuje się UniSICAV-Balanced Strategy – subfundusz funduszy z wypłatą zysku w postaci dywidendy. Luksemburski fundusz inwestuje w jednostki uczestnictwa subfunduszy zarządzanych przez Union Investment TFI i wyceniany jest w złotówce – tym samym anuluje ryzyko walutowe, w zamian oferując optymalizację dochodu. Zrównoważona dywersyfikacja portfela pod względem klas aktywów ogranicza ryzyko inwestycyjne, przy atrakcyjnym – na rosnącym rynku – potencjale zysku.

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA istnieje od 1995 roku (początkowo jako Korona TFI SA). Zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi w Polsce. W ofercie towarzystwa znajdują się otwarte fundusze inwestycyjne oraz produkty na nich oparte: plany oszczędzania, plany rentierskie (skierowane głównie do klientów detalicznych) oraz produkty dla klientów o większych środkach, w tym – usługi asset management. Union Investment TFI SA posiada też produkty dedykowane dla klientów instytucjonalnych: zarządzanie środkami, pracownicze programy emerytalne, programy motywacyjne. Union Investment TFI SA jest częścią Grupy Union Investment, funkcjonującej od 1956 roku. Właścicielem 100% firmy jest europejska spółka inwestycyjna Union Asset Management Holding AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

Partner of Promotion

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.