Raport o czystej wodzie w Kotlinie Jeleniogórskiej – Portal PR - 24PR
Raport o czystej wodzie w Kotlinie Jeleniogórskiej

13.01.2010 Kategoria: EVENT. Autor: ipis

Trzy roczne budżety miasta – tyle Jelenia Góra zainwestowała w czystą wodę. Unijny projekt „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Jeleniej Górze” kosztował 38, 4 mln euro. Na finał inżynier kontraktu – firma PM Group – opracował raport końcowy, w którym podsumował stronę kosztową, techniczną i ekologiczną przedsięwzięcia.

Międzynarodowa firma architektoniczno – inżynierska PM Group w konsorcjum z Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego i zielonogórską spółką Ekosystem przez cztery lata zarządzała projektem, który pochłonął prawie 39 milionów euro. 26,5 mln euro stanowiła dotacja z Funduszu Spójności. Efekty zrealizowanego projektu to przede wszystkim nowy Zakład Uzdatniania Wody Sosnówka o przepustowości 25 tys. m3 wody dziennie, który zaopatruje w czystą wodę mieszkańców aglomeracji jeleniogórskiej, a także zmodernizowana oczyszczalnia ścieków wraz z kompostownią osadów, która poprawi stan czystości wód rzeki Bóbr. W ramach projektu wybudowano też 8-kilometrową sieć wodociągową oraz około 28 kilometrów sieci kanalizacyjnej. Firma PM Group, jako inżynier kontraktu, wspólnie z konsorcjantami w latach 2004-2008 nadzorowała ten projekt. – Rok temu zakończyły się prace budowlane, ale nasze działania nie. Ostatnie 12 miesięcy, to okres wstępnej eksploatacji, przeglądów gwarancyjnych, usuwania usterek, sprawdzania efektów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków – tłumaczy Adam Rak z PM Group Polska. – Po zakończeniu okresu gwarancyjnego przeprowadziliśmy audyt techniczny i oceniliśmy efekty ekologiczne projektu, co znalazło wyraz w raporcie końcowym inżyniera kontraktu – tłumaczy.

Audyt końcowy, oceniający pracę inżyniera kontraktu, wykonała firma KPMG. Dokumenty te były potrzebne gminie w celu akceptacji raportu końcowego inżyniera kontraktu.

To jeden z wielu projektów unijnych, w których uczestniczy PM Group Polska. Aktualnie firma realizuje trzynaście kontraktów publicznych o łącznej wartości ponad 580 milionów euro. Miedzy innymi w konsorcjum z firmą Ekocentrum zarządza kończącymi się w przyszłym roku sześcioma kontraktami w ramach projektu Oczyszczanie Ścieków i Dostawa Wody dla Miasta Poznania. W Brzegu – podobnie jak w przypadku Jeleniej Góry – PM Group jest na etapie opracowania raportu końcowego, dotyczącego rozbudowy oczyszczalni ścieków i sieci wodno-kanalizacyjnej. Nowy system objął cały powiat brzeski, a celem inwestycji jest ochrona zlewni rzeki Oławy oraz ujęcia wody dla Wrocławia. Konsorcjum PM Group i Ekocentrum uczestniczy także w jednym z największych projektów unijnych w Polsce z budżetem o wartości 180 milionów euro, który ma poprawić warunki gospodarki wodno – ściekowej na terenie 22 gmin w dorzeczu rzeki Parsęta. Jako inżynier kontraktu PM Group nadzoruje jeszcze realizację dwóch projektów związanych z budową i renowacją sieci kanalizacyjnej w Krakowie. Wartość kontraktów na roboty budowlane wynosi tam ponad 56 milionów euro.

.

Informacje o PM Group Polska

PM Group jest międzynarodową firmą architektoniczną, zarządzającą realizacją inwestycjami i zajmującą się doradztwem technicznym dla sektora prywatnego i publicznego. Firma powstała w Irlandii, a obecnie posiada biura na wszystkich kontynentach. Na całym świecie zatrudnia blisko 1800 osób. W rodzimej Irlandii jest największą firmą inżynierską i liderem w zakresie projektowania i zarządzania inwestycjami w sektorze farmaceutycznym i biotechnologicznym. Polska siedziba firmy znajduje się we Wrocławiu, ale spółka prowadzi także biura w Warszawie, Łodzi, Szczecinie i Krakowie. Polski oddział PM Group zatrudnia około 270 inżynierów i architektów.

Do klientów PM Group z sektora prywatnego należą m.in. DELL, 3M, LG, NSK Steering Systems, Electrolux, Funai, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, PF Anpharm SA, Cargill, Cadbury Wedel, Unilever, McCain Poland i Oriflame Cosmetics. W ramach projektów realizowanych w sektorze publicznym firma współpracuje m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Lotniskiem im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu, GDDKiA w Opolu, Urzędami Miast Wrocławia, Legnicy, Poznania, Szczecina i Jeleniej Góry, MPWiK w Krakowie, PWiK w Brzegu, Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie oraz Agencją Rozwoju Regionalnego „Agroreg”.

W 2008 roku za dużą dynamikę rozwoju firma otrzymała od Brytyjsko – Polskiej Izby Handlowej nagrodę w kategorii Business Development. Jest też laureatem Gazeli Biznesu i Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego oraz pierwszej nagrody w konkursie Bezpieczna Budowa 2008 organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy i Okręgowe Inspektoraty Pracy.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.