Fundusze z ochroną kapitału Union Investment TFI razem – Portal PR - 24PR
Fundusze z ochroną kapitału Union Investment TFI razem

11.02.2010 Kategoria: fundusze. Autor: ipis

W dniu 12 lutego br. rozpocznie się ostatni etap połączenia subfunduszy z ochroną kapitału, w efekcie którego subfundusz UniStoProcent Plus przejmie aktywa subfunduszu UniStoProcent BIS.

Zgodnie z procedurami połączenia subfunduszy, 12 lutego rozpocznie się przydzielanie uczestnikom UniStoProcent BIS jednostek subfunduszu UniStoProcent Plus.
Liczba przydzielonych jednostek będzie wynikiem podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa dla danego uczestnika i wartości aktywów netto UniStoProcent BIS na jednostkę uczestnictwa w dniu poprzedzającym dzień przydziału (11 lutego) przez wartość aktywów netto UniStoProcent Plus na jednostkę uczestnictwa w dniu poprzedzającym dzień przydziału (11 lutego).

Faktycznie jednak uczestnicy będą mogli dysponować jednostkami na rejestrach w UniStoProcent Plus w dniu zarejestrowania w rejestrze funduszy inwestycyjnych wykreślenia subfunduszu UniStoProcent BIS ze statutu Funduszu.

Ostatnia wycena subfunduszu UniStoProcent BIS zostanie opublikowana 11 lutego.
Archiwalne notowania subfunduszu UniStoProcent BIS będą nadal dostępne na stronie korporacyjnej www.union-investment.pl.
Na koniec stycznia 2010 roku aktywa subfunduszu UniStoProcent Plus wynosiły 36,1 mln zł, zaś UniStoProcent BIS zarządzał aktywami w wysokości 17,6 mln zł.

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.