ABM Solid: buduje „Technopolis” we Wrocławiu – Portal PR - 24PR
ABM Solid: buduje „Technopolis” we Wrocławiu

27.04.2010 Kategoria: EVENT. Autor: ipis

Spółka budowlana ABM Solid, podpisała z Politechniką Wrocławską umowę na budowę Centrum Studiów Zaawansowanych Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych, które realizowane jest w ramach projektu Międzyuczelniane Centrum Dydaktyczno-Technologiczne „Technopolis” we Wrocławiu. Wartość kontraktu to 19,2 mln zł netto. W budynku znajdować się będą laboratoria akustyczne i optyczne.

Realizowany obiekt to czterokondygnacyjny budynek o kubaturze ok. 29 tys. m3, powierzchni zabudowy ok. 1,5 tys. m2 oraz 7,4 tys. m2 powierzchni całkowitej, posiadający również kondygnację podziemną z garażem na 49 samochodów. Wchodzi on w skład MCDT „Technopolis” we Wrocławiu współfinansowanego w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Zgodnie z zawartą umową Spółka ma czas na realizację kontraktu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do końca lipca 2012.

W budynkach będą znajdowały się nowoczesne i wyposażone w specjalistyczny sprzęt sale wykładowe i seminaryjne, zespoły laboratoriów, pomieszczenia dydaktyczne i unikalne w skali kraju pomieszczenie o kontrolowanych parametrach środowiskowych. Dla prowadzonych badań akustycznych obiekt wyposażony zostanie w nowoczesną kabinę akustyczną o wymiarach 10m x 14 m x 6,5m, przybudowaną do głównej bryły budynku.

Budynek przeznaczony będzie dla studentów technik informacyjnych i komunikacyjnych w inżynierii dźwięku, optokomunikacji (m.in. sieci optyczne, lasery), systemów sterowania oraz zaawansowanych technik informacyjnych i informatycznych, sieci teleinformatycznych i bezprzewodowych systemów teleinformatycznych.

– Dzięki funduszom europejskim w Polsce rozpoczęło się wiele nowych inwestycji, które bez tych środków miałyby małe szanse na realizację. Jednym z nich są badania naukowe i rozwój innowacyjnych segmentów gospodarki. Widzimy jak dzięki dotacjom budowane są drogi, infrastruktura sportowa i naukowa. Szczególnie cieszy nas, gdy możemy brać udział w takich projektach jako wykonawca – mówi Marek Pawlik, Prezes ABM Solid. – Umowa z Politechniką Wrocławską potwierdza nasze kompetencje przy budynkach dydaktycznych. Warto przypomnieć, że realizujemy podobne projekty dla AWF w Krakowie oraz dla Szkoły Teatralnej we Wrocławiu – mówi Marek Pawlik, Prezes ABM Solid.

Informacje o Grupie Kapitałowej ABM SOLID
Grupa Kapitałowa ABM SOLID działa w branży budowlanej. Jej podstawowym źródłem przychodów są kontrakty z zakresu budownictwa niemieszkaniowego, a w jego ramach przede wszystkim budownictwa przemysłowego (np. hale produkcyjne, obiekty magazynowe). ABM SOLID buduje także obiekty sportowe, budynki administracyjno-biurowe, a także realizuje inwestycje związane z budownictwem inżynieryjnym (np. oczyszczalnie ścieków i budowa dróg), i budownictwem mieszkaniowym. Większość inwestycji realizowanych przez Grupę ABM SOLID, to inwestycje „pod klucz”.
Historia Grupy ABM SOLID sięga 1991 r. Wówczas jako spółka handlowa Exbud-20, firma wchodziła w skład grupy kapitałowej Exbud. Obecni menadżerowie spółki na czele z Panem Markiem Pawlikiem, prezesem i znaczącym akcjonariuszem firmy ABM SOLID, odkupili w 1998 r. akcje tej spółki od Exbudu. Od tego czasu spółka działa jako niezależny podmiot pod nazwą ABM SOLID.
Rozwój firmy następował w dużej mierze poprzez przemyślane przejęcia firm, dzięki którym ABM SOLID rozszerzał swoją działalność i zwiększał kompetencje w nowych segmentach branży budowlanej (np. EXBUD-Dębno, HYDRO SOLID, RESBUD, TRANS-ENERGO).
Grupa ABM SOLID prowadzi także działalność deweloperską poprzez spółkę zależną ABM INVEST. Spółka koncentruje działalność na rynku dużych aglomeracji miejskich, a przede wszystkim na rynku warszawskim. Giełdowa firma uruchomiła także spółkę celową ABM INVEST Tarnów w związku z realizowanym w Tarnowie, projektem mieszkaniowym.
Największą obok ABM SOLID, spółka w Grupie jest spółka budowlana Resbud. ABM SOLID posiada 52,54 % akcji tej firmy. Resbud oferuje głównie usługi w zakresie robót żelbetowych. Obie spółki utworzyły firmę ABM WSCHÓD odpowiedzialną za projekty Grupy Kapitałowej na Wschodzie.
Celem strategicznym ABM SOLID jest dalsza rozbudowa potencjału budowlanego Grupy Kapitałowej oraz uzupełnianie jej oferty o komplementarne rodzaje działalności, pozwalające na wzmocnienie konkurencyjności oferty.
Największymi akcjonariuszami firmy są Państwo Barbara i Marek Pawlikowie, do których należy 56,40% akcji spółki.
ABM SOLID jako lider Grupy Kapitałowej odnotował w 2009 r. 13,6 mln zł zysku netto tj. ponad 50% więcej niż rok wcześniej. Przychody wzrosły o 5% do 342,1 mln zł.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.