Największa klasówka wśród polskich menedżerów – Portal PR - 24PR
Największa klasówka wśród polskich menedżerów

21.05.2010 Kategoria: EVENT. Autor: ipis

Menedżerowie zdają sobie sprawę z tego, że ich talenty i silne strony to nie wszystko. Aby odnieść sukces muszą posiadać również wiedzę. Dlatego też tłumnie wzięli udział w największej biznesowej klasówce przeprowadzonej wśród kadry menedżerskiej na platformie e-learningowej programu Talent Club.

Menedżerowie chcą sprawdzać swoje kompetencje i znajomość podstawowych obszarów funkcjonowania firmy. W sumie wypełnili aż 9777 testów wiedzy z zakresu marketingu, technik sprzedaży, finansów oraz zarządzania (kompetencji menedżerskich). Testy zamieszczone na platformie e-learningowej Talent Club pomagają zdefiniować menedżerom, w którym miejscu danej dziedziny wiedzy są i pozwalają obrać właściwy kierunek rozwoju. Każdy test składa się z trzech poziomów trudności, tak aby mogły go wykonać osoby na różnym poziomie zaawansowania. – podkreślił Marek Smolarz, dyrektor generalny Diners Club Polska, organizatora programu Talent Club. – Pytania w większości są zamknięte, a trzeci ostatni etap to case study (studium przypadku), które sprawdza wiedzę praktyczną z danego obszaru wiedzy.

Najpopularniejszym testem okazało się zarządzanie, czyli kompetencje menedżerskie. Test wykonało 4049 osób. Na drugim miejscu znalazły się finanse – 2308 wykonanych testów. Trzecie miejsce przypadło sprzedaży z 1809 wypełnionymi testami. Najmniej popularną „klasówką” okazał się marketing – 1611 wykonanych testów.

W czym polscy menedżerowie są najlepsi? Tu wyniki nie są zbyt zaskakujące. Najlepiej poszedł im test z dziedziny marketingu – aż 42% osób wykonujących test ukończyło trzeci etap (349 osób). Bardzo dobrze menedżerowie wypadli też w dziedzinie zarządzania – 38% osób sprawdzających swoją wiedzę z tego obszaru wiedzy przeszło przez wszystkie etapy trudności (743 osoby). Na trzecim miejscu znalazła się sprzedaż – tu 27% osób zaliczyło trzeci etap (232 osoby). Zdecydowanie najgorzej wypadła wiedza menedżerów z dziedziny finansów – tylko 14% osób pozytywnie zakończyło trzeci etap (173 osoby).

Na podstawie zaprezentowanych wyników możemy przyjąć pewne założenia, dotyczące kompetencji polskich menedżerów, którzy wypełnili testy wiedzy na platformie e-learningowej. Wyniki wskazują, że wypadli oni najsłabiej w obszarze wiedzy z zakresu finansów. Oczywiście należałoby to kompleksowo sprawdzić w badaniu przeprowadzonym na reprezentatywnej próbie, ale wyniki testów mogą wskazywać na podział kompetencji pomiędzy poszczególne działy i ich poziom specjalizacji. – zauważył Tomasz Hoffmann
z firmy Learn Up, ekspert Talent Club. W większych firmach, gdzie są wyspecjalizowane działy finansowo-księgowe menedżer nie musi posiadać wszechstronnej wiedzy i w sytuacjach, w których musi wykorzystywać wiedzę dotyczącą finansów korzysta ze wsparcia działu finansowego. Większą wszechstronnością będą musieli wykazać się menedżerowie pracujący w mniejszych firmach, gdzie menedżer często odpowiada za kilka obszarów.

***

O programie Talent Club

Talent Club to ogólnopolski program edukacyjny dla polskiej kadry menedżerskiej. Celem programu jest zachęcanie menedżerów do rozwijania swoich talentów, umiejętności i pogłębiania wiedzy przy wykorzystaniu specjalnych testów i platformy e-learningowej dostępnej na stronie www.talentclub.pl.
Partnerami merytorycznymi programu są: Extended Disc Polska, Learn Up, Akademia Leona Koźmińskiego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Morgan Brown Group oraz Kancelaria Malinowski, Płachta & Wspólnicy. Program wspiera PKPP Lewiatan.

Program Talent Club został dwukrotnie nominowany do SABRE Awards (2008 i 2009r.). Dostał także wyróżnienie w European Excellence Awards 2008/2009.

Organizatorem i pomysłodawcą Talent Club jest firma Diners Club Polska.

O Diners Club

Organizatorem i głównym pomysłodawcą programu Talent Club jest firma Diners Club Polska, która jest częścią najstarszego wystawcy kart płatniczych i najbardziej znanej niebankowej instytucji na świecie – Diners Club International. Więcej na: www.dinersclub.pl

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.