Wizerunek aglomeracji – przykład Zabrza – Portal PR - 24PR
Wizerunek aglomeracji – przykład Zabrza

11.05.2010 Kategoria: Marka, Samorząd. Autor: aGula.

Na wizerunek gminy, województwa, czy kraju składa się wiele elementów. Wynika on z tożsamości danej jednostki, czyli z sumy elementów, które ją identyfikują. Wizerunek to ogólne wrażenie, jakie sprawia na odbiorcach dane miasto, czyli na pozytywny lub negatywny wizerunek może mieć wpływ zarówno stan budynków jak również możliwości inwestycyjne. Przykład Zabrza pokazuje, jak można zbadać wizerunek   miasta w oczach mieszkańców.

Dbałość o pozytywny wizerunek jest coraz bardziej zauważalna w działalności samorządów lokalnych. Tworzy się strategie rozwoju, przyciąga inwestorów, prowadzi kampanie promocyjne – a wszystko to dla polepszenia warunków życia na danym terytorium. Aby jednak możliwe było sprzężenie zwrotne, czyli wychwycenie sygnałów płynących z otoczenia, pozyskanie informacji o opinii samych zainteresowanych – czyli mieszkańców – o działalności samorządu, należy stale analizować efekty, obserwować nastroje, przeprowadzać badania opinii.

Badanie dotyczące wizerunku Zabrza w oczach mieszkańców* zostało przeprowadzone w obrębie siedmiu obszarów badawczych: prezencja miasta, komunikacja miejska, opieka medyczna, edukacja, miejsca pracy, rekreacja oraz rozrywka/kultura. Postawiono odpowiednio 7 hipotez dla każdego badanego obszaru: H1. Większość mieszkańców uważa, że Zabrze jest zbyt szare; H2. Komunikacja w Zabrzu jest bardzo dobra; H3. Zabrzanie uważają, że opieka medyczna w ich mieście jest na wysokim poziomie; H4. Mieszkańcy mają duże możliwości wyboru jeśli chodzi o szkoły; H5. Większość Zabrzan wiąże swoje życie zawodowe ze swoim miastem; H6. Zabrzanie uważają, iż miasto dba o rozwój sportu w Zabrzu; H7. Mieszkańcy mają możliwość korzystania z miejsc rozrywki według upodobania.

Spośród wszystkich postawionych hipotez tylko 3 zostały w badaniu potwierdzone, 2 hipotezy zostały obalone, natomiast taka sama liczba prezentuje hipotezy, co do których trudno stwierdzić ich prawdziwość. I tak:

H1. Większość mieszkańców uważa, że Zabrze jest zbyt „szare”. Pierwsza z hipotez została w badaniu potwierdzona – większość mieszkańców uważa, że Zabrze jest zbyt „szare”. W tym obszarze mieszkańcy byli pytani również o to, co uznają za symbol Zabrza – 27% uznało, że jest to klub Górnik Zabrze, 13%, iż są to kopalnie zabytkowe, pozostałe 60% odpowiedzi było podzielonych pomiędzy 14-stoma innymi propozycjami;

H2. Komunikacja w Zabrzu jest bardzo dobra. Zabrzanie zapytani o to, jaką ocenę przyznaliby organizacji komunikacji miejskiej (w skali 1-5) w połowie przypadków podali ocenę 3, 18% podało ocenę 4, 11% -ocenę 2, 21% przyznało ocenę 1 natomiast nikt nie postawił „piątki”.

H3. Zabrzanie uważają, że opieka medyczna w ich mieście jest na wysokim poziomie. W obszarze dotyczącym opieki medycznej 61% Zabrzan potwierdziło, że słyszało o różnych akcjach medycznych w Zabrzu – wymieniono 15 rodzajów bezpłatnych badań przeprowadzanych podczas akcji, w tym najczęściej powtórzyło się badanie mammograficzne; swoje zadowolenie, bez żadnych zastrzeżeń, z opieki medycznej wyraziło 25% respondentów, 43% jest zadowolona, lecz widzi konieczność wprowadzenia zmian (najczęstszy argument: zbyt długie czekanie na badania), natomiast 32% nie wyraża swojego zadowolenia.

H4. Mieszkańcy mają duże możliwości wyboru jeśli chodzi o szkoły. W badaniu 79% respondentów okazało się być osobami uczącymi się. Wyniki dotyczące obszaru  edukacji wypadły bardzo pozytywnie – przeszło połowa badanych uważa, że Zabrze daje możliwość kształcenia się w różnych dziedzinach – istnieje wiele różnych szkół, specjalizacji i kierunków do wyboru; zdecydowana większość badanych stwierdziło, że dotarcie pieszo do najbliższego przedszkola i szkoły podstawowej zajmuje mniej niż 10 minut;

H5. Większość Zabrzan wiąże swoje życie zawodowe ze swoim miastem. Mniej więcej połowa ankietowanych wiąże swoje życie zawodowe z Zabrzem, natomiast większość uważa, iż w Zabrzu trudno jest znaleźć pracę według własnych upodobań. Zdecydowana większość (82%)nie zna poziomu bezrobocia w swoim mieście a większość, czyli 40% z nich nie orientuje się w działaniach miasta na rzecz zmniejszenia bezrobocia;

H6. Zabrzanie uważają, iż miasto dba o sport w Zabrzu. W pytaniach dotyczących rekreacji mieszkańcy Zabrza stwierdzili, że mogą bez przeszkód uprawiać w Zabrzu swoje ulubione sporty, natomiast brakuje według nich szlaków rowerowych i lodowisk, niektóre obiekty typu basen czy sala gimnastyczna są według Zabrzan zaniedbane, nie widzą ponadto  działań miasta w tym zakresie W jednym z pytań otwartych wymieniono 7 przykładowych imprez organizowanych przez miasto;

H7. Mieszkańcy mają możliwość korzystania z miejsc rozrywki według upodobania. Zabrzanie najczęściej wybierają takie miejsca rozrywki jak kino i bar/pub; większość widzi możliwość wyboru spośród kilku takich miejsc w Zabrzu. 75% ankietowanych słyszało o kilku imprezach kulturalnych organizowanych przez miasto, natomiast podoba liczba osób (71%) nie nazwałaby Zabrza miastem rozrywkowym.

Wypływającym z powyżej zaprezentowanego raportu wnioskiem jest stwierdzenie, iż pozycja Zabrza w oczach jego mieszkańców jest dobra, aczkolwiek można by poprawić ten wizerunek – Zabrzanie chcą pracować w Zabrzu, ale nie widzą starań miasta na rzecz zwalczania bezrobocia; uprawiają w Zabrzu ulubione sporty bez przeszkód, ale stan i liczba niektórych obiektów pozostawia wiele do życzenia; mają możliwość spędzenia wolnego czasu w ulubionych miejscach rozrywki, potrafią wymienić imprezy w Zabrzu, lecz nie nazwaliby Zabrza „rozrywkowym miastem”; mówiąc o opiece medycznej, przypominają sobie kolejki do lekarza zamiast działalność na terenie Zabrza znanego w całej Polsce Śląskiego Centrum Chorób Serca. Jedynym obszarem, który jest całkowicie pozytywnie postrzegany przez Zabrzan jest edukacja. Tego obszaru powinna dotyczyć m.in. promocja miasta; warto również zauważyć, że Zabrzanie ciągle identyfikują się z najlepszym przed kilkunastu laty klubem piłkarskim w Polsce – Górnikiem  Zabrze.

Agnieszka Sywak
a.sywak@op.pl


* Badanie przeprowadzono w grudniu 2007 przez studentki Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Podobne wpisy:

Tagi: ,Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.