Man Investments wchodzi na polski rynek – Portal PR - 24PR
Man Investments wchodzi na polski rynek

17.06.2010 Kategoria: fundusze. Autor: ipis

Man Investments, światowy lider na rynku inwestycji alternatywnych, ogłasza rozpoczęcie współpracy ze Skarbiec TFI. Celem współpracy będzie stworzenie klientom detalicznym w Polsce możliwości inwestowania w rozwiązania pozwalające na faktyczną dywersyfikację ich portfeli inwestycyjnych.

Partnerstwo to zostało zawarte jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie inwestorów na produkty inwestycyjne z niską korelacją do klasycznych form inwestowania w czasach wysokiej niepewności na rynkach finansowych, np. w obligacje skarbowe czy akcje. Man zdecydował się na wybór jako partnera w Polsce Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych m.in. ze względu na fakt, iż jest ono jednym z największych zarządzających funduszami w Polsce, o bardzo długiej historii i zgromadzonych aktywach wynoszących niemal 5 miliardów złotych[ ]. Dużą wartość ma również znacząca pozycja, jaką fundusze Skarbiec TFI odgrywają w ofercie banków, zakładów ubezpieczeń na życie, jak również domów maklerskich i niezależnych doradców finansowych. Dzięki nawiązanej współpracy Skarbiec TFI zyska potężnego partnera. Man zarządza już ponad 39 miliardami dolarów i jest międzynarodowym, niezależnym zarządzającym, skupiającym się na inwestycjach alternatywnych. Firma jest powszechnie znana dzięki programowi inwestycyjnemu, bazującemu na inwestycjach w kontrakty futures i kontrakty terminowe – AHL.

Od ponad dekady program, który osiąga zyski dzięki zwyżkom oraz zniżkom cen na 150 płynnych i transparentnych światowych rynkach kontraktów futures i kontraktów terminowych, takich jak towary, waluty, akcje i obligacje, wielokrotnie udowodnił, że potrafi wygenerować dodatnie stopy zwrotu, również przy spadkach na rynku akcji. Od 1996 roku wygenerował średnioroczną stopę zwrotu 16.6% (w dolarach).
Poprzez platformę multi-manager Man zarządza obecnie ponad 18 miliardami dolarów ulokowanymi w zdywersyfikowanych, tematycznych funduszach funduszy hedgingowych, funduszy hedgingowych zarządzanych przez pojedynczych zarządzających czy funduszy obligacji zamiennych. Flagowy fundusz funduszy hedgingowych Man Investments został utworzony w 2001 roku i przyniósł całkowitą stopę zwrotu na poziomie 69,1%, a średnioroczną równą 5,2% (w dolarach).

Na mocy zawartej umowy joint venture, Skarbiec TFI będzie odpowiadał za tworzenie oferty produktowej, działania marketingowe oraz dystrybucję, podczas gdy Man, zagwarantuje poprzez swoją usługę multi-manager i program AHL, dostęp do szerokiego wachlarza alternatywnych strategii inwestycyjnych.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu połączenia naszych sił ze Skarbiec TFI. Znaleźliśmy dobrego partnera na tym strategicznym dla nas rynku. Skarbiec TFI ma dobre wyniki
we wprowadzaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań do swojej oferty i co niezwykle istotne, doskonale rozumie zalety inwestycji alternatywnych. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu oraz naszemu doświadczeniu i umiejętnościom zarządzania aktywami, jesteśmy w stanie stworzyć świetną ofertę dla polskich inwestorów, która wniesie ze sobą możliwość efektywnej dywersyfikacji w odróżnieniu od tradycyjnych inwestycji w akcje czy obligacje – mówi Matt Dillon, Szef Departamentu Międzynarodowych Relacji Biznesowych w Man Investments.

Dziś stajemy się partnerem Man Investments w Polsce, co pozwoli na poszerzenie oferty SKARBIEC TFI o produkt o alternatywnej strategii inwestycyjnej. Nowy fundusz oferowany
w złotych będzie inwestował środki albo w fundusz AHL, albo w fundusz funduszy hedgingowych, czyli flagowe produkty naszego partnera. Dzięki alternatywnej strategii inwestycyjnej fundusz ten może zarabiać także na spadkach – mówi Bogusław Grabowski, Prezes SKARBIEC TFI.

Chcielibyśmy, aby nowy produkt był dostępny dla szerokiej rzeszy inwestorów jeszcze w tym roku. Inwestorzy są zainteresowani lokowaniem środków w takiego rodzaju fundusze, jakie możemy oferować wspólnie z Man Investments. Cieszymy się, że światowy gigant na rynku funduszy hedgingowych zdecydował się na skorzystanie z naszego doświadczenia na polskim rynku TFI. Do zadań SKARBIEC TFI w ramach zainaugurowanej dziś współpracy będą należały między innymi sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszu z wykorzystaniem naszej sieci dystrybucji oraz koordynacja działań marketingowych związanych z nowym funduszem – dodaje Bogusław Grabowski.

Dalszych informacji udzielają:
Man Investments:
Domenico Truncellito
Telefon: +41 55 4176276
e-mail: dtruncellito@maninvestments.com

Skarbiec TFI:
Piotr Wojtaszek, NBS Communications
Telefon: +48 22 826 74 18
e-mail: pwojtaszek@nbs.com.pl

O Man Investments
Man Investments jest wiodącym, niezależnym zarządzającym inwestycjami, skupionym wyłącznie na inwestycjach alternatywnych i oferującym prywatnym oraz instytucjonalnym inwestorom szeroki portfel funduszy hedgingowych, których celem jest budowanie stabilnych wzrostów opierających się cyklom koniunkturalnym. Obecnie spółka zarządza aktywami w wysokości ponad 39 miliardów dolarów.

Man Investments został powołany do życia w 1983 roku, jako jednostka Man Group, istniejącej od 1783 roku spółki świadczącej usługi finansowe na całym świecie. Obecnie Man Group jest notowany na giełdzie w Londynie oraz wchodzi w skład indeksu FTSE 100. Man Group jest obecny w rankingu Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) oraz FTSE4Good Index. Man wspiera wiele inicjatyw na całym świecie, między innymi jest sponsorem nagrody literackiej Man Booker. Szczegółowe informacje o firmie znajdują się na stronie www.mangroupplc.com.

O Skarbiec TFI
SKARBIEC TFI to jedno z najbardziej innowacyjnych TFI na Polskim rynku – jako pierwszy wprowadził do swojej oferty między innymi fundusz inwestycyjny zamknięty oraz fundusz parasolowy. SKARBIEC TFI powstało w 1997 roku jako jedno z pierwszych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Obecnie w jego ofercie znajduje się 41 funduszy inwestycyjnych i subfunduszy, w których na koniec maja 2010 roku zgromadzono aktywa w wysokości 4,9 miliardów złotych.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.