Sektor motoryzacyjny stawia na rozwój alternatywnych technologii napędowych – Portal PR - 24PR
Sektor motoryzacyjny stawia na rozwój alternatywnych technologii napędowych

14.06.2010 Kategoria: MOTO. Autor: ipis

Warszawa, 14 maja 2010 r. — Zapotrzebowanie na ekologiczne samochody oraz nowe regulacje będą mieć znaczący wpływ na rozwój i sprzedaż innowacyjnych rozwiązań technicznych. Do roku 2020 sprzedaż samochodów o napędzie czysto elektrycznym i innych ekologicznych pojazdów wyniesie do jednej trzeciej całkowitej sprzedaży w krajach rozwiniętych i do 20 % sprzedaży w obszarach miejskich rynków wschodzących – to główne wnioski analizy sektora przeprowadzonej przez firmę doradczą Deloitte.

Nasila się tendencja do zastępowania napędu spalinowego elektrycznym, nie tylko w sektorze motoryzacyjnym, ale w sektorach pokrewnych, takich jak energetyka i zasoby naturalne. Zachęty i wsparcie administracyjne obejmują zarówno ulgi podatkowe, premie pieniężne, jak i inne formy zachęty dla klientów oraz subsydia badawczo-rozwojowe. W efekcie zainteresowani zastosowaniem nowych technologii osiągną dodatkowe korzyści.

Z analizy Deloitte wynika, że w okresie ostatnich 18 miesięcy co najmniej piętnaście krajów i regionów przeprowadziło program zastępowania starych samochodów nowymi, wzmocniony systemem zachęt dla klientów w formie upustu za zwrot lub odkupu starego samochodu. Należą do nich: Austria,, Chiny, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Japonia, Holandia, Portugalia, Korea Południowa, Azja Południowo-Wschodnia, Hiszpania, Wielka Brytania i USA.

USA, Australia, Chiny i Francja skupiły się na działalności badawczo-rozwojowej. Amerykański Advanced Technology Vehicles Manufacturing Loan Program wartości 25 mld USD, oferuje na przykład dotacje i kredyty dla lokalnych specjalistów opracowujących nowe zaawansowane technologicznie modele samochodów i ich elementy. Australijski Green Car Plan obejmuje inwestycje w kwocie 1,3 mld AUD (1,2 mld USD) przeznaczone na opracowanie rozwiązań innowacyjnych i konstrukcję nowych, ekologicznych pojazdów. W poszukiwanie alternatywnych rozwiązań technologicznych zaangażowały się również Chiny. W zeszłym roku ogłoszono rozpoczęcie Programu Rewitalizacji i Przekształcenia Przemysłu Motoryzacyjnego w kierunku upowszechnienia napędu elektrycznego na tym największym rynku samochodowym świata. Program obejmuje subsydia rządowe w kwocie 10 mld juanów (1,5 mld USD). W Niemczech rząd planuje wprowadzenie na drogi milion samochodów z napędem elektrycznym do roku 2020. Realizację tego programu umożliwią inwestycje w kwocie 500 mln EUR. Podobny program wprowadza Francja, której rząd przeznaczył w październiku 2009 roku 1 mld EUR na realizację planu związanego z wprowadzeniem 2 mln samochodów o napędzie hybrydowym i elektrycznym na drogi do roku 2020. Także rząd brytyjski ogłosił, że od roku 2011 będzie subsydiował 25% kosztów produkcji samochodów z napędem elektrycznym w ramach redukcji emisji CO2. Ogólna wartość programu wynosi 230 mln GBP.

W odróżnieniu od innych krajów europejskich, Polska nie zdecydowała się na subsydiowanie ani zakupów samochodów nowych ani samochodów „ekologicznych”, uznając iż takie działania z jednej strony są kosztownym elementem polityki gospodarczej, na który nasz budżet nie może sobie pozwolić, z drugiej strony działania te nie zostały uznane za interesujące z punktu widzenia ostatecznych korzyści. „Dyskutując na temat ekologii w motoryzacji większość osób ma na myśli nowoczesne technologie, które nie wykorzystują już tradycyjnej metody paliwa płynnego, ale napęd hybrydowy lub elektryczny. Niemniej należy się zastanowić, na ile takie rozwiązania są rzeczywiście ekologiczne w obecnych realiach gospodarczych Polski. Wiadomo, że niezależnie od rozwoju ekologicznych form produkcji energii (energia wiatrowa czy pozyskiwana z elektrowni wodnych) „czysta energia” stanowi niewielki ułamek energii produkowanej w Polsce. Cały czas dominującym paliwem energetycznym pozostaje węgiel kamienny oraz brunatny, posiadający ponad 90% udział w łącznej produkcji energii. Zatem sama bezpośrednia eksploatacja samochodu elektrycznego nie wydaje się dawać pożądanych rezultatów. Co więcej ponad 40% polskiego parku motoryzacyjnego jest starsza niż 14 lat, podczas gdy średni wiek samochodu w Niemczech wynosi ok. 6-7 lat. Ma to ogromne znaczenie porównując normy emisji spalin wprowadzane w Europie w 1992 (EURO1) oraz w 2008 roku (EURO5)”- mówi Tomasz Pałka, Menedżer w dziale doradztwa podatkowego Deloitte.

„Niestety w Polsce nie ma jeszcze programów zachęt inwestycyjnych dedykowanych specyficznie ekologicznym rozwiązaniom w samochodach. Inwestorzy realizujący tego typu projekty muszą więc wpisywać się w cele i założenia ogólnych instrumentów wsparcia. Wśród potencjalnych źródeł wymienić należy: fundusze europejskie, dotacje krajowe w ramach Systemu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej, ulgi w podatku dochodowym z tytułu inwestowania w nowe technologie, czy ulgi podatkowe w specjalnych stref ekonomicznych” – wyjaśnia Beata Tylman, Starszy Menedżer, w Zespole dotacji i ulg inwestycyjnych Deloitte. „W ramach funduszy europejskich planowane jest ogłoszenie konkursów na: projekty badawcze (działanie 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), gdzie rozważana jest istotna zmian, polegająca na przyznawaniu dotacji wyłącznie na badania z wyłączeniem dotychczas możliwej fazy inwestycyjnej), duże inwestycje, powyżej 160 mln PLN (4.5.1 PO IG) oraz najprawdopodobniej na projekty wprowadzające na rynek innowacyjne produkty i usługi (4.4 PO IG – planowany jest jeszcze jeden nabór w 2011 roku).”- dodaje.

Analiza przeprowadzona przez Deloitte wskazuje, że światowa branża motoryzacyjna będzie bezpośrednim beneficjentem pomocy finansowej w kwocie około 105 mld USD, co stanowi zaledwie procent szacowanej kwoty 4.3 bln USD na którą składają się programy planowane lub realizowane przez rządy państw całego świata.

Treść raportu dostępna jest na stronie www.deloitte.com/manufacturing

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.