Jaki będzie Internet w roku 2025? – Portal PR - 24PR
Jaki będzie Internet w roku 2025?

23.09.2010 Kategoria: INTERNET. Autor: admin

Cisco oraz Global Business Network (GBN) Grupy Monitor, światowy lider w dziedzinie planowania scenariuszy, opublikowały raport pt. „Ewolucja Internetu”. Raport omawia siły napędowe i czynniki niepewności, których kombinacja ukształtuje Internet w perspektywie najbliższych 15 lat.

W wyniku trwających ponad rok badań, gromadzenia danych i wywiadów opracowano cztery różne możliwe scenariusze, które zostały szczegółowo opisane w raporcie. Ze scenariuszy tych wynika, jaki wpływ mogą mieć różne istotne czynniki, takie jak polityka neutralności sieciowej, inwestycjew infrastrukturę, reakcja konsumentów na nowe modele pobierania opłat czy przyswajanie nowych technologii.

Jeden ze scenariuszy opisuje dobrze znaną prognozę, zgodnie z którą Internet będzie się w dalszym ciągu rozwijać bez skrępowania, nadal wprowadzając nowatorskie produkty i usługi. Pozostałe scenariusze kwestionują te przewidywania, wskazując na różne czynniki ryzyka oraz możliwości stojące przed decydentami biznesowymi i politycznymi.

Jak zauważa Enrique Rueda-Sabater, współautor raportu i dyrektor ds. strategii i ekonomii rynków wschodzących w Cisco: „Kolejne dwa czy trzy miliardy użytkowników Internetu to ludzie głównie na rynkach wschodzących, bardzo różni od pierwszych dwóch miliardów. Globalne modele biznesowe i polityki krajowe zawiodą, jeśli będą oparte na nieaktualnych oczekiwaniach dotyczących zachowań, preferencji i sukcesu”.

Zaś Peter Schwartz, współzałożyciel GBN, udziałowiec Grupy Monitor i jeden z głównych autorów pracy, dodaje: „Nie możemy przewidzieć przyszłości, ale wiemy, że decyzje dotyczące Internetu podjęte w 2010 roku będą miały długofalowe konsekwencje, w tym również niezamierzone. Mamy nadzieję, że scenariusze te będą sprzyjać pogłębionej debacie strategicznej na temat przyszłych skutków dzisiejszych decyzji, prowadzonej zarówno wewnątrz poszczególnych grup odpowiedzialnych za technologie i decyzje, jak i pomiędzy takimi grupami”.

Interdyscyplinarny zespół kierowany przez Cisco i GBN zbadał siły napędowe i czynniki niepewności które będą kształtować Internet (oraz związany z nim rynek, wart obecnie 3 bln USD i stale rosnący) do roku 2025. Wnioski z tych badań są przedstawione w formie czterech poglądowych scenariuszy, które mają na celu ułatwienie decydentom, firmom technologicznym oraz instytucjom rządowym zrozumienie i przewidywanie głównych zmian, czynników ryzyka i możliwości, a także zarządzanie nimi, tak aby potencjał Internetu w zakresie tworzenia wartości ekonomicznych i społecznych został wykorzystany w skali globalnej.

Poniżej przedstawiono strukturę raportu i jego ustalenia:

Pięć przesłanek: Raport przedstawia pięć silnych tendencji, które już występują, stwarzając wspólną podstawę dla wszystkich scenariuszy dotyczących przyszłości Internetu. Tendencje te są związane z globalną strukturą Internetu, sposobem zarządzania nim, różnicami pokoleniowymi, technologią interfejsów oraz modelami pobierania opłat za połączenie:

 • Wzrost rynku związanego z Internetem będzie miał miejsce głównie poza krajami o rozwiniętej gospodarce, czyli o wysokich dochodach.
 • Sposób zarządzania Internetem w skali globalnej pozostanie zasadniczo bez zmian.
 • Generacja wychowana w świecie cyfrowym będzie używać Internetu w sposób zasadniczo odmienny niż wcześniejsze generacje.
 • Klawiatura QWERTY przestanie być głównym interfejsem do Internetu.
 • Konsumenci będą płacić za dostęp do Internetu w sposób znacznie bardziej zróżnicowany, a stała opłata abonamentowa będzie rzadkością.

Trzy wymiary czynników niepewności: Wiele innych czynników zmian jest w wysokim stopniu niepewnych, ale będzie wywierać istotny wpływ na przyszłość Internetu. Czynniki te można sklasyfikować w trzech wymiarach:

 • Czy rozbudowa sieci szerokopasmowej będzie intensywna w wyniku skumulowanego efektu inwestycji prywatnych i publicznych, czy też będzie bardziej ograniczona?
 • Czy postęp technologiczny będzie polegać bardziej na przełomowych zmianach, czy też raczej na przyrostowych udoskonaleniach?
 • Czy zachowania użytkowników (w tym apetyt na coraz bogatsze aplikacje internetowe) doprowadzą do nieograniczonego wzrostu popytu, czy też popyt będzie bardziej ograniczony?

Cztery scenariusze: Występowanie tych niepewnych czynników powoduje, że można wskazać dużą liczbę możliwych scenariuszy rozwoju Internetu do roku 2025. Raport koncentruje się na czterech scenariuszach, które przedstawiają pełne wyzwań i odmienne drogi możliwego rozwoju świata:

 • PŁYNNE GRANICE: Świat, w którym Internet staje się wszechobecny i działa odśrodkowo. Postęp technologiczny sprawia, że dostęp do Internetu i urządzenia stają się coraz bardziej przystępne cenowo (pomimo ograniczonych inwestycji w rozbudowę sieci), zaś globalizacja biznesu i ostra konkurencja zapewniają szybkie zaspakajanie różnorodnych potrzeb na całym świecie, w bardzo zróżnicowanych konfiguracjach i miejscach.
 • NIEPEWNY ROZWÓJ: Świat, w którym silne uzależnienie od Internetu jest zahamowane, zarówno jeśli chodzi o użytkowników indywidualnych, jak i biznesowych. Bezlitosne ataki hakerów kierujących się różnymi motywami są w stanie przełamać środki ochrony stosowane przez władze i organizacje międzynarodowe. Powstają bezpieczne rozwiązania alternatywne, ale są one bardzo kosztowne.
 • NIESPEŁNIONE OBIETNICE: Skromny rozwój Internetu spowodowany przedłużającą się stagnacją gospodarczą w wielu krajach. Brak jest przełomowych technologii, które kompensują te czynniki hamujące, a polityka protekcjonistyczna w odpowiedzi na kryzys gospodarczy pogarsza tylko sytuację, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i pod względem rozpowszechnienia technologii sieciowych.
 • PĘKANIE W SZWACH: Świat, w którym Internet staje się ofiarą własnego sukcesu. Zapotrzebowanie na usługi IP rośnie w sposób niepohamowany, ale ograniczenia pojemności |i występujące wąskie gardła stwarzają lukę pomiędzy oczekiwaniami a realiami użycia Internetu. Międzynarodowe standardy technologiczne nie są przyjmowane, między innymi wskutek gwałtownej negatywnej reakcji w skali globalnej na dziesięciolecia dominacji USA
  w dziedzinie technologii.

Dwa zbiory konsekwencji: Na koniec raport proponuje dwie osnowy badania strategii biznesowych i konsekwencji decyzji dla każdego scenariusza.

 • Jakie modele biznesowe najlepiej zapewnią trwałą i zyskowną pozycję wobec Internetu na przyszłość?
 • Na jakie wyzwania powinni odpowiedzieć decydenci w skali krajowej i międzynarodowej?

Zawarte w raporcie poglądowe zbiory konsekwencji pokazują, w jaki sposób opracowane scenariusze mogą pomóc decydentom w dostrzeżeniu możliwości i podjęciu już dzisiaj mądrzejszych decyzji na przyszłość.

Informacje o firmie Cisco:

Cisco (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, które zmieniają sposób, w jaki ludzie kontaktują się ze sobą, komunikują i współpracują.  Obecnie firma Cisco świętuje 25-lecie działalności, obejmujące innowacje, najlepsze praktyki i akcje na rzecz społeczności lokalnych. Więcej informacji na temat Cisco można znaleźć na stronach http://www.cisco.pl i http://www.cisco.com. Polskie informacje prasowe firmy można znaleźć na stronie www.cisco.com.pl/prasa, natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się pod adresem http://newsroom.cisco.com.

Solski Burson-Marsteller

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.