Wyścig szczurów to już przeżytek? – Portal PR - 24PR
Wyścig szczurów to już przeżytek?

19.10.2010 Kategoria: Kariera. Autor: admin

Niezależnie od sytuacji gospodarczej kadra kierownicza nadal najbardziej ceni sobie umiejętność zarządzania ludźmi. Aż 65% przebadanych w ramach Talent Club menedżerów za najważniejszą cechę dobrego pracownika uznało elastyczność w podejściu do problemu. Pracodawcy szukają kreatywnych i samodzielnych pracowników, dla których praca to niekoniecznie miejsce na wyścig szczurów,gdyż sukces odnoszą ci, którzy potrafią działać razem z zarządzanym zespołem. Na kogo stawiają firmy? Czy skończyła się moda na tzw. wyścig szczurów?
Wyniki raportu „Polski menedżer w czasach kryzysu” są uzupełnieniem badania w ramach programu Talent Club – Polski Menedżer 2009. Badanie zostało przeprowadzone metodą ankiet internetowych zamieszczonych na stronie talentclub.pl w miesiącach marzec – wrzesień 2009. Łącznie wzięło w nim udział 285 respondentów.

Wykres. Jakie cechy wyróżniają najlepszych menedżerów?

Za najważniejsze cechy menedżera w trudnych czasach spowolnienia gospodarczego, badani oprócz elastyczności w podejściu do problemu (65%) i umiejętności zarządzania ludźmi (64%), wskazali także kreatywność (51%), doświadczenie (51%) oraz umiejętność podejmowania ryzyka (45%). Z drugiej strony według respondentów badania Talent Club, mimo funkcjonowania w sytuacji kryzysu, menedżer nie może działać bezpardonowo, manipulować, autorytarnie rozwiązywać problemów, ani bezwzględnie dążyć do celu. Powinien otoczyć się osobami, z którymi dobrze mu się pracuje, które budują przyjazną atmosferę pracy, a także zgrany i skuteczny zespół.

Tak więc sami menedżerowie za zbędne lub niepotrzebne uznali cechy powszechnie przypisywane jeszcze kilka lat temu najlepszej kadrze kierowniczej funkcjonującej w brutalnym i nieczułym świecie biznesu. Z kolei za niezbędne kwalifikacje uznali cechy świadczące o fachowości osoby zajmującej dane stanowisko – bycie specjalistą w swojej dziedzinie, wykształcenie oraz talent.

Najlepsze wyniki osiągają menedżerowie, którzy wykorzystują talenty, wiedzę i umiejętności swoich pracowników do osiągnięcia jednego wspólnego wszystkim celu. Menedżer musi stać się liderem dla swoich podwładnych, wskazywać cel i pozostawiać możliwość wyboru najlepszej drogi. Dlatego firmy coraz częściej podchodzą indywidualnie do rozwoju swoich podwładnych i dbają, by nie doświadczyli wypalenia zawodowego i braku równowagi między życiem zawodowym i prywatnym i budowali swoją karierę w oparciu o potencjały i mocne strony.

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim badaniu Polski Menedżer 2010!

Wypełnij ankietę i dowiedz się co wyróżnia polskiego menedżera? Raport zostanie opublikowany w listopadzie 2010 na www.talentclub.pl.

Badanie Talent Club

W badaniu „Polski Menedżer 2009” zostało przebadanych 1 461 menedżerów, uczestników programu Talent Club. Badanie zostało przeprowadzone w dniach: 19.09.2008 – 30.09.2009r.

Charakterystyka respondentów
Rozkład płci respondentów pokazał, że w badaniu wzięła udział niewielka przewaga kobiet (56%), nad mężczyznami (44%). Wśród respondentów badania najliczniejszą grupę zawodową stanowili menedżerowie (35%), kierownicy działu (27%) i specjaliści (19%). Aż 18% uczestników badania pracuje w branży finansowo – bankowej. Niewiele mniejszą grupę – 15%, stanowią osoby pracujące w branży handlowej – hurtowej i detalicznej. 14% respondentów to pracownicy produkcji, dystrybucji
lub logistyki.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.