Na zachodzie Polski bez zmian? – Portal PR - 24PR
Na zachodzie Polski bez zmian?

01.04.2011 Kategoria: Rynek pracy. Autor: admin

19 proc. osób w wieku produkcyjnym z Polski Zachodniej rozważa pracę w Niemczech – wynika z badania Advisory Group TEST HR. Gdyby potraktować te dane jako rzeczywiste intencje, to z zachodnich województw wyjechałoby 1,3 mln osób. Według badania największy odpływ po 1 maja może nastąpić w branży budowlanej, transportowej i motoryzacyjnej.

„Obecnie stopa bezrobocia w Niemczech wynosi ok. 7,5 proc. i jest najmniejsza od 18 lat, ale bardzo zróżnicowana – od 4 proc. w Bawarii do nawet 15 proc. w niektórych wschodnich landach. Niemniej jednak rynek niemiecki nie jest w stanie wchłonąć tak ogromnej liczby pracowników, jaka wynika z badania. Szacujemy, że w perspektywie 3 lat w Niemczech znajdzie pracę najwyżej 700 tys. Polaków – porównywalnie do Wielkiej Brytanii. Z uwagi na położenie geograficzne jest wielce prawdopodobne, że będziemy mieć do czynienia z „emigracją bez emigracji”. Zwłaszcza w zachodnich województwach, pracownicy zatrudnieni w Niemczech będą w wielu przypadkach mieszkać w Polsce lub dużo częściej niż to ma miejsce na Wyspach, przyjeżdżać do kraju” – mówi Andrzej Jasieniecki, prezes Euro-Tax.pl sp. z o.o.

Wyniki badania pokazują również, że emigracją do Niemiec dużo częściej zainteresowani są Polacy z niższym wykształceniem. Chęć wyjazdu deklaruje 16 proc. osób z dyplomem wyższej uczelni, a posiadających wykształcenie zawodowe już 28 proc.  Jeszcze większa różnicę można zaobserwować w grupie osób niezdecydowanych ale rozważających emigrację – 42 proc. posiada wykształcenie zawodowe, a 21 proc. wyższe.

– „Możemy wywnioskować, że największy odsetek emigrantów będzie wywodził się spośród osób, które nie mają ustabilizowanej sytuacji zawodowej. Osoby z wyższym wykształceniem, które statystycznie mają lepszą pracę, nie będą tak chętnie emigrować. Poza tym już od listopada 2007 roku w Niemczech została uproszczona procedura wydawania zezwoleń na pracę dla inżynierów wybranych specjalności, a od stycznia 2009 r. dla absolwentów wyższych uczelni na zatrudnienie zgodne z kierunkiem studiów. Dla nich niemiecki rynek pracy jest więc praktycznie otwarty od 3 lat i ci, którzy chcieli wyjechać już to zrobili” – stwierdził Andrzej Jasieniecki.

Na podstawie wyników badań można spodziewać się największego odpływu pracowników w branży budowlanej, którzy stanowili 13 proc. spośród wszystkich badanych deklarujących chęć wyjazdu do Niemiec, transportowej (12 proc.), motoryzacyjnej (11 proc.) oraz telekomunikacyjnej (9 proc.). Wśród osób pracujących na stanowiskach wykonawczych, które chciałyby wyjechać do pracy w Niemczech, największy odsetek stanowili kierowcy (21 proc.), elektromonterzy (18 proc.) i spawacze (15 proc.), zaś wśród specjalistów inżynierzy konstruktorzy (25 proc.) i informatycy (19 proc.). 

Już dzisiaj Niemcy wspierają inicjatywy po stronie polskiej, dzięki którym będą mogli pozyskać wykwalifikowanych pracowników – przede wszystkim w specjalistycznych zawodach w budownictwie, inżynierii, motoryzacji i logistyce. Zainteresowani są również pozyskiwaniem uczniów z Polski do niemieckich „zawodówek”. Główną barierą będzie przede wszystkim znajomość języka niemieckiego.

„Zarówno pracodawcy jak i poszukujący pracy nie czekają jednak z działaniami na formalne otwarcie niemieckiego rynku 1 maja i już dzisiaj aktywnie poszukują pracy i sprawdzają, jakie są możliwości. Dobrym tego przykładem są ostatnie targi pracy w Zgorzelcu, które odbywają się cyklicznie już od kilku lat, a które w tym roku cieszyły się ogromnym zainteresowaniem” – dodaje Andrzej Jasieniecki.

Grupa Kapitałowa Euro-Tax.pl działa na rynku związanym z emigracją zarobkową Polaków. Spółka działa w modelue-commerce usług, pozyskując klientów głównie poprzez Internet, dla których przeprowadza zwrot nadpłaconego podatku  za pracę za granicą. Usługi kierowane są do ok. 3 milionów Polaków, legalnie zatrudnionych w Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Norwegii lub USA w ciągu ostatnich pięciu lat lub są tam zatrudnione obecnie. Według szacunków analityków łączna wartość podatków nadpłaconych przez Polaków w ww. krajach na przestrzeni ostatnich 5 lat przekracza kwotę 8 mld PLN, przy czym odzyskane dotychczas środki stanowią ok. 1/3 tej wartości (w ocenie Zarządu Emitenta, tak relatywnie niewielki współczynnik jest w głównej mierze spowodowany niską świadomością podatników). Od początku 2006 roku do końca 2009 roku Grupa Kapitałowa obsłużyła ponad 41 tys. klientów i dokonała zwrotu ponad 100 mln PLN nadpłaconych podatków. W 2009 roku Grupa Kapitałowa Euro-Tax.pl pozyskała blisko 30 tys. nowych klientów i dla ponad 20 tys. z nich przeprowadziła zwrot podatków na łączną kwotę ponad 50 mln PLN.

Unicorn Media

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.