Studenci politologii CC stawiają na specjalizacje – Portal PR - 24PR
Studenci politologii CC stawiają na specjalizacje

07.06.2011 Kategoria: Kariera. Autor: admin

Wyniki badania „Politolog – zawód czy powołanie?”
Ponad 50% studentów Politologii w Collegium Civitas widzi przyszłość tego kierunku w rozwijaniu praktycznych umiejętności analitycznych, komunikacyjnych i z zakresu marketingu. Większość chce po studiach pracować w mediach, reklamie i PR oraz administracji publicznej w Polsce i UE. Uczelnia zapytała studentów kim ich zdaniem jest politolog, czym się zajmuje i jak chcą rozwijać swoją karierę zawodową po studiach?

Jako główny powód wyboru studiów politologicznych 68% studentów wskazuje zainteresowanie polityką i chęć poszerzenia wiedzy w tej dziedzinie, ale także możliwość zdobycia wiedzy z „najbardziej zróżnicowanej palety tematów: zarówno czysto politologicznych, socjologicznych jak i ekonomicznych” jaką oferuje ten kierunek. „Chcieliśmy sprawdzić jak nasi studenci postrzegają współcześnie politologię, dlaczego wybrali te studia, czego chcą się nauczyć i jak chcą wykorzystać zdobytą wiedzę.” – mówi Prorektor ds. dydaktycznych Collegium Civitas, prof. Stanisław Mocek.

Politolog nadal jest postrzegany głównie jako komentator rzeczywistości politycznej (87%), ale ponad połowa respondentów wymienia umiejętności praktyczne jako pożądane na politologii. „Sama wiedza, którą uzyskujemy na studiach jest bezużyteczna, jeśli nie wiemy jak ją później wykorzystać” – odpowiadają badani. Chcą „uczyć się pracy z materiałami źródłowymi i pozyskiwania informacji”, zdobywać „umiejętność analizy i prognozowania zjawisk politycznych i gospodarczych” oraz wiedzę z zakresu ” marketingu i reklamy, zarządzania ludźmi, podstaw prawa i kulturoznawstwa”.

Blisko 1/3 studentów widzi swoją przyszłość w mediach i marketingu, a 25% w sektorze administracji publicznej, biurach poselskich i instytucjach UE. „Najważniejsze jest aby studia wyposażały młodych ludzi w wiedzę i umiejętności zwiększające ich szanse na rynku pracy  – podkreśla Kierownik Katedry Politologii, prof. Eugeniusz Cezary Król – Tradycyjne zainteresowanie politologią, koncentrujące się na systemach politycznych, doktrynach i filozofii polityki, wymaga dziś pewnych uzupełnień, współgrających z duchem nowych czasów. Dlatego uruchamiamy nowe specjalności i specjalizacje dostarczające wiedzy z zakresu zarządzania, nowych mediów, nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), ekonomii czy psychologii.”

Politologia zmierza w kierunku rozwoju interdyscyplinarnych specjalizacji. Collegium Civitas oferuje studia I i Ii stopnia takie jak: Dziennikarstwo, Marketing Polityczny, Marketing Internetowy  i Komunikacja Polityczna czy Zarządzanie Ryzykiem i Bezpieczeństwem. Oprócz tego również studia z dotacją UE i niskim czesnym: Dziennikarstwo Ekonomiczne, Analiza Bezpieczeństwa Narodowego     i Międzynarodowego, Zarządzanie Integracją Międzykulturową, Dziennikarstwo Internetowe, Dyplomacja Europejska  oraz Asian Studies.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.