Ponowne przeliczenie emerytury dla aktywnych zawodowo seniorów – Portal PR - 24PR
Ponowne przeliczenie emerytury dla aktywnych zawodowo seniorów

09.09.2011 Kategoria: Finanse osobiste, Senior. Autor: admin

Bronisław Komorowski na początku sierpnia podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach. Zmiana ta stanowi uzupełnienie zapisu o zakazie łączenia emerytury z pracą, wprowadzonego do tej ustawy już w grudniu ubiegłego roku. Szacuje się, że na zainicjowanej przez prezydenta nowelizacji skorzysta około 50 tysięcy aktywnych zawodowo emerytów.

Według obowiązującej od początku roku ustawy, emeryci pracujący na etatach mają czas do końca września na dokonanie wyboru między kontynuowaniem pracy a pobieraniem świadczeń. Podpisana przez prezydenta zmiana ustawy przynosi korzyści w sposobie naliczania wysokości przyszłej emerytury. Dotyczy to tych pracujących emerytów, którzy zdecydowali się na zawieszenie świadczeń.

Korzyści wynikające z nowelizacji są związane z naliczaniem tak zwanej kwoty bazowej, która jest ustalana co rok przez GUS i która decyduje o wysokości emerytury. Zakłada się, że z roku na rok kwota ta wzrasta, a więc im później senior przejdzie na emeryturę, tym wyższe świadczenie będzie pobierał. Biorąc pod uwagę ten aspekt, zawieszenie wypłaty świadczeń i pozostanie na stanowisku może okazać się lepszym rozwiązaniem.

Wysokość kwoty bazowej w poszczególnych latach:

Od 1 marca 2005r. 1903,03 zł    
Od 1 marca 2006r. 1977,20 zł
Od 1 marca 2007r. 2059,92 zł
Od 1 marca 2008r.  2275,37 zł
Od 1 marca 2009r. 2,578,26 zł
Od 1 marca 2010r. 2,716,71 zł
Od 1 marca 2011r. 2,822,66 zł

 Możliwość ponownego przeliczenia emerytur nie zmienia jednak faktu, iż ustawa jest niekorzystna dla emerytów, którzy chcieliby pozostać aktywni zawodowo. Ustawa, która jest wynikiem poszukiwania oszczędności w budżecie, stawia seniorów przed wyborem: praca albo emerytura.

W większości przypadków seniorzy decydują się na dalszą pracę po osiągnięciu wieku emerytalnego w celu dorobienia do niskiej emerytury. Ustawa odbiera im taką możliwość. Nie podejmując żadnych działań w kwestii niskich świadczeń emerytalnych, rząd odbiera seniorom możliwość uzyskania dodatkowych dochodów.

Wskutek takiego ograniczenia aktywności zawodowej emerytów, a co za tym idzie zmniejszenia ich dochodów, na popularności może zyskać oferta dodatkowego dochodu w postaci renty dożywotniej wypłacanej w zamian za przeniesienie na fundusz hipoteczny własności nieruchomości.

Konkurencyjnym rozwiązaniem finansowym dla renty dożywotniej jest odwrócony kredyt hipoteczny. Aktualnie w parlamencie trwają prace nad projektem ustawy, która określałaby zasady, na których podstawie banki wypłacałyby świadczenie. Projekt, opublikowany w kwietniu przez Ministerstwo Finansów, pomijał ważne kwestie i zawierał nieprecyzyjne sformułowania, które w przypadku ich realizacji mogłyby narazić seniorów na ryzyko finansowe. Z uwagi na konieczność dopracowania projektu, o przyszłości tej ustawy będzie decydował już Sejm nowej kadencji.

„Oferta renty dożywotniej, produktu już dziś dostępnego dla seniorów, ze względu na metodę  wyliczania świadczenia, opartą na pełnej wartości nieruchomości, jest korzystniejsza od odwróconego kredytu hipotecznego. Podstawą wyliczenia  świadczenia w przypadku  kredytu z założenia będzie tylko część wartości nieruchomości, co w konsekwencji musi  prowadzić do niższej stawki świadczenia”– komentuje Maria Schicht, prezes Funduszu Hipotecznego Familia oferującego rentę dożywotnią.   

Kolejna istotna różnica między rentą dożywotnia a odwróconym kredytem oferowanym przez banki to czas otrzymywania świadczenia przez seniora. Jak z samej nazwy wynika, renta jest świadczeniem dożywotnim, natomiast w przypadku kredytu istnieje ograniczenie czasowe np. 10 lat.

Hipoteka odwrócona jest rozwiązaniem, które może pomóc utrzymać się na emeryturze mimo niesprzyjających warunków finansowo-prawnych. Dzięki niemu seniorzy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, nie muszą decydować się na pozostanie na stanowisku pracy a tym samym zrzekać się swej emerytury. Dodatkowy dochód z renty pozwoli seniorom nie tylko na spokojne życie na emeryturze, ale także na realizację pasji i marzeń.

Założycielem Funduszu Hipotecznego Familia S.A. jest Noble Fund 2DB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, instytucja finansowa pozostająca pod stałym nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Fundusz Hipoteczny Familia S.A. wprowadza na rynek finansowy w Polsce nową usługę odwróconej hipoteki wypłacanej jako renta dożywotnia, seniorom powyżej 65 roku życia. Jest to oferta, która pozwala na poprawienie sytuacji życiowej emerytów w naszym kraju. Hipoteka odwrócona jako renta dożywotnia to propozycja dla emerytów, którzy posiadają lub są współwłaścicielami mieszkania, domu albo działki i są zainteresowani dodatkowymi dochodami, które mogłyby znacznie podnieść ich standard życia.

 www.familiasa.pl

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.