Polska Rada Biznesu rozpoczęła prace nad przyznaniem Nagrody im. Jana Wejcherta – Portal PR - 24PR
Polska Rada Biznesu rozpoczęła prace nad przyznaniem Nagrody im. Jana Wejcherta

02.11.2011 Kategoria: Konkursy. Autor: admin

31 października 2011 r. Polska Rada Biznesu rozpoczęła prace związane z wyborem kandydatów. Kapituła konkursu nagrodzi osoby wyróżniające się na polskiej scenie działalności biznesowej i społecznej. Rozdanie nagród podczas jubileuszowej gali 18 kwietnia 2012 r.

Polska Rada Biznesu, działając na rzecz przedsiębiorczości i kreując nowe standardy w gospodarce, od dwudziestu lat skupia przedstawicieli wiodących polskich firm. Na wzór Jana Wejcherta – jednego z jej współzałożycieli, wybitnego polskiego przedsiębiorcy – PRB postanowiła wyróżniać osoby realizujące projekty podnoszące konkurencyjność polskiej gospodarki i angażujące się w aktywną pomoc społeczną.

Jan Wejchert to jeden z najbardziej wyjątkowych i twórczych ludzi biznesu, jakich spotkałem w swoim życiu. To Wizjoner, który wbrew przeciwnościom, łamiąc bariery społeczne stał się twórcą wielkiego dzieła i sukcesu. Wyznawał jasne zasady i bez rozgłosu angażował się w działania charytatywne. Jan Wejchert to człowiek idei. Dwudziesta rocznica założenia Polskiej Rady Biznesu to dla nas najlepszy moment na ustanowienie nagród sygnowanych jego imieniem – mówi Dariusz Mioduski, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu, współpomysłodawca nagrody.

Nagroda będzie przyznawana w trzech kategoriach: za „Sukces”, „Działalność społeczną” oraz „Wizje i innowacje”. Dodatkowo, Polska Rada Biznesu może uhonorować wybrane osoby nagrodą specjalną za całokształt działalności.

Laureatów pierwszej edycji nagrody wyłoni czternastoosobowa kapituła konkursu, w gronie której znaleźli się przedstawiciele środowisk gospodarczych, społecznych, artystycznych oraz mediów: prof. Leszek Balcerowicz, Waldemar Dąbrowski, prof. Michał Kleiber, Jerzy Koźmiński, Monika Olejnik i Mariusz Walter. Ze strony Polskiej Rady Biznesu weszli: Dariusz Mioduski, Alicja Kornasiewicz, Tomasz Mikołajczak, Zbigniew Niemczycki, Marian Owerko oraz Jacek Szwajcowski. Rodzinę Jana Wejcherta reprezentują: żona Aldona Wejchert i córka Agata Wejchert – Dworniak.

Wyróżnimy ludzi, którzy codziennie pracują na swój sukces. Podobnie jak Jan, mają talent do biznesu, mają odwagę żeby realizować śmiałe wizje, a praca jest dla nich prawdziwą pasją. Wyróżnimy również osoby, które nie są obojętne na problemy ludzi wokół, które chcą i potrafią pomagać potrzebującym – podkreśla Aldona Wejchert, współinicjatorka nagrody.

Nagrody zostaną rozdane podczas uroczystej gali 18 kwietnia 2012 roku w Warszawie.

Dodatkowe informacje:
Dając dowód pamięci o zmarłym 31 października 2009 roku Janie Wejchercie – wybitnym przedsiębiorcy, wizjonerze i pasjonacie oraz znakomitym dobroczyńcy – Polska Rada Biznesu ustanowiła coroczną Nagrodę im. Jana Wejcherta. Ambicją fundatorów nagrody jest uhonorowanie osób o nieposzlakowanej opinii za osiągnięty w danym roku sukces biznesowy, za wspieranie wyjątkowych przedsięwzięć dedykowanych społeczeństwu i potrzebującym, a także za odwagę we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań wyznaczających zupełnie nowe, rynkowe standardy. Nagrody przyznawane będą z uwzględnieniem poniższych kryteriów:

SUKCES – zrealizowanie lub sfinalizowanie przez przedsiębiorcę lub menedżera spektakularnego projektu, który wywarł trwały wpływ na polski rynek;

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA – wykorzystanie kapitału, wiedzy lub pozycji społecznej przez osobę uczestniczącą w życiu gospodarczym, politycznym, kulturalnym, w realizacji działań społecznych lub filantropijnych;

WIZJA I INNOWACJE – zastosowanie wbrew sceptycyzmowi społecznemu nowej, odważnej, niestandardowej i niekonwencjonalnej koncepcji lub nowej idei biznesowej;

Polska Rada Biznesu założona została w kwietniu 1992 roku przez prezesów największych firm działającychw Polsce. Ideą przyświecającą powołaniu Polskiej Rady Biznesu było stworzenie apolitycznej instytucji zrzeszającej przedstawicieli najbardziej znaczących podmiotów gospodarczych. Od początku istnienia reprezentuje ona interesy przedsiębiorców i pracodawców.

Obecnie, Polska Rada Biznesu jest najbardziej prestiżową i elitarną instytucją, do której należą wyróżniający się reprezentanci świata biznesu w Polsce. Od dwudziestu lat prowadzą działania mające na celu aktywizację krajowej gospodarki, kreowanie nowych standardów oraz wsparcie inicjatyw społecznych i filantropijnych.

Talking Heads PR

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.