Targi stymulują rozwój miast – Portal PR - 24PR
Targi stymulują rozwój miast

27.11.2011 Kategoria: Targi. Autor: admin

23 listopada w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się konferencja poświęcona miastotwórczej roli targów. Gospodarzami konferencji były Polska Izba Przemysłu Targowego oraz Związek Miast Polskich. Ponad 50 przedstawicieli władz samorządowych polskich miast targowych, firm targowych zrzeszonych w PIPT, naukowców i mediów dyskutowało nad rolą targów w rozwoju miasta.

Prezes PIPT witając gości nawiązał do historycznych początków targów, które zawsze pełniły ważną rolę w powstawaniu i funkcjonowaniu miast. Prezes Byrt podkreślił, że większość ośrodków targowych w Europie powstała i funkcjonuje przy udziale i zaangażowaniu władz samorządowych – W Europie wszystkie znaczące targi są strukturami samorządowymi, ten kierunek wydaje się być najkorzystniejszy, ponieważ jest to duża szansa na rozwój miast i regionów oraz ich promocję na całym świecie.

Wiceprezes Międzynarodowych Targów Poznańskich Przemysław Trawa zwrócił uwagę na wzajemne relacje miasta i targów. – Dostępność komunikacyjna, baza hotelowa, dostępność usług konsumpcyjnych oraz marka miasta to elementy pomagające targom w rozwoju. Z kolei organizacja targów w mieście pobudza aktywność jej mieszkańców i rozwój sfery usług – przekonywał prezes Trawa. Przestrzeń targowa, to także miejsce gdzie odbywają się prestiżowe imprezy, nie tylko o charakterze targowym, które budują międzynarodowy wizerunek miasta – dodał Trawa.

Na istotne aspekty współzależności pomiędzy działalnością ośrodka targowego a rozwojem miasta wskazał prof. dr hab. Jacek Nowak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który wygłosił wykład nt. „Targi w strategii rozwoju miasta.” – Miasta potrzebują inwestorów i takich elementów rozwoju, które pozwolą im również konkurować na arenie międzynarodowej. To jest związane z rozwojem kapitału ludzkiego, z zapewnieniem kontaktów międzynarodowych, z budową infrastruktury dla różnego typu wydarzeń, potrzebne są wydarzenia i atrakcje, które będą tworzyły wizerunek miasta. Tego typu oczekiwania, w dużej mierze, mogą być realizowane poprzez działalność targową – mówił prof. Nowak. Argumenty użyte w wykładzie są poparciem dla opinii innego polskiego naukowca, specjalisty marketingu, prof. dr hab. Henryka Mruka z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który przekonuje, aby w procesach zarządzania miastem spojrzeć na rolę targów, bowiem ona ciągle wzrasta.

Dwugłos: miasto i targi

W drugiej części spotkania głos zabrali przedstawiciele władz samorządowych miast targowych: Tomasz Kayser – wiceprezydent Poznania, Andrzej Sygut – wiceprezydent Kielc i Krzysztof Żuk – prezydent Lublina. Wystąpili oni z prezentacjami pokazującymi współpracę władz samorządowych i ośrodka targowego w ich mieście, podkreślając specyfikę danego miasta i regionu, jego położenie geopolityczne, determinujące funkcje, jakie spełniają zarówno, jako miasto, jak i organizator targów. Natomiast przedstawiciele ośrodków targowych: Tomasz Kobierski – wiceprezes MTP, Bożena Hetman – dyrektor Targów Kielce oraz Beata Gorajek – prezes Targów Lublin mówili m.in. o strukturze własnościowej ich ośrodków targowych i zwracali uwagę na różne aspekty współpracy z samorządem lokalnym. Dwugłos: miasto i targi rozpoczął wiceprezydent Poznania Tomasz Kayser oraz wiceprezes MTP Tomasz Kobierski.

– Poznań to miasto targów, które są immanentną jego częścią, dla niektórych mieszkańców stanowią wręcz świętość – mówił Tomasz Kayser. Wiceprezydent Poznania podczas swojego wystąpienia podkreślał, że targi z powodzeniem realizują cele rozwojowe miasta. Rola targów nie ogranicza się tylko do aspektów komercyjnych. Doskonałym przykładem są targi „Aktywni 50+” organizowane w Poznaniu, rola tych targów jest przede wszystkim społeczna, rola komercyjna jest minimalna.

– Miasta targowe muszą być przyjazne dla gości z zagranicy – przekonywał wiceprezes MTP Tomasz Kobierski. Zwrócił uwagę na współpracę nie tylko na linii miasto – targi, ale także na współpracę międzynarodową. Jednym z powodów, dla których Polska jest nadal mało atrakcyjna, jako organizator targów jest słaba infrastruktura komunikacyjna, lotnicza. O jej rozwój powinni zadbać przedstawiciele miast – dodał prezes Kobierski.

Nad relacjami właścicielskimi targów zastanawiał się i zachęcał do dyskusji wiceprezydent Kielc Andrzej Sygut. – W tej chwili Targi Kielce są prawie w całości własnością miasta. Czy to jest dobre rozwiązanie? Nie wiem, to jest problem do dyskusji. Czy targi powinny być municypalne, czy targi są czystym biznesem, czy są czymś więcej np. specjalną usługą publiczną, która jest ponad biznesem? To są zagadnienia do refleksji.

Kolejnymi targami, gdzie miasto jest największym akcjonariuszem są Targi Lublin, które są bramą na wschód przemysłu targowego. Prezydent Lublina Krzysztof Żuk mówił o tym jak stara się wykorzystywać targi w rozwoju miasta, a miasto w rozwoju targów. – Położenie Lublina traktujemy, jako atut także do rozwoju targów. Kierunek wschodni jest przyszłościowy. Poza tym jesteśmy jednym z największych ośrodków akademickich w tym regionie, a to także obszar pozostający do dyspozycji targów. Staramy się w sposób świadomy wykorzystywać targi w rozwoju miasta. Miasto stara się inicjować pewne działania, które służą umocnieniu się MTL.

– Patrząc z perspektywy miast, jesteśmy przekonani, że inicjatywy targowe będą się rozwijać – mówił dyrektor Związku Miast Polskich, Andrzej Porawski. Kielce pokazały, że dzięki zaangażowaniu i determinacji można z pozycji mało uprzywilejowanej wskoczyć na pozycję bardzo wysoką. ZMP będzie upowszechniać dobre wzory i taką chęć deklaruje – zapewniał Porawski.

Targi mają przyszłość

W dyskusji kończącej konferencję, uczestnicy stwierdzili, że targi mają przyszłość, ponieważ są jednym z najskuteczniejszych narzędzi sprzedaży. Wielokrotnie podkreślali, że targi to miejsce dobrych kontaktów i spotkań, miejsce gdzie można skutecznie zawierać transakcje. Podczas spotkań na targach budowana jest prawdziwa relacja, której nie sposób wypracować wirtualnie. Internet nigdy nie zastąpi kontaktów bezpośrednich, a coraz popularniejsze targi w sieci – e-tragi mogą być tylko uzupełnieniem bogatej oferty targowej, które polskie miasta prezentują. Dyskusja pokazała, jak wiele jest jeszcze tematów związanych z rolą targów w rozwoju miasta, które należy poruszyć. Przedstawiciele władz samorządowych i firm targowych Łodzi, którzy uczestniczyli w konferencji przekazali zaproszenie do tego miasta, celem zorganizowania kolejnej konferencji PIPT i ZMP. Spotkanie odbędzie się w przyszłym roku

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.