Rosnący fenomen coachingu w organizacjach – Portal PR - 24PR
Rosnący fenomen coachingu w organizacjach

01.02.2012 Kategoria: konferencje. Autor: admin

W obrębie zarządzania mamy do czynienia z rozwojem fenomenu, jakim jest coaching organizacyjny. Najnowsze wyniki badań, które zostaną zaprezentowane podczas III Międzynarodowej Naukowej Konferencji Coachingu w dniach 5-7 lutego wskazują jednoznacznie na wzrost znaczenia stosowania coachingu w organizacjach i coachingowego podejścia w zarządzaniu. Jednym z najnowszych trendów zyskujących powoli na popularności wśród organizacji w Polsce jest zarządzanie oparte na wartościach.

– Obecnie możemy obserwować rewolucje w zakresie zarządzania. Coraz większą wagę przykłada się do patrzenia przez pryzmat wartości w organizacjach. W tym roku będziemy mogli to odczuć wyraźniej. Wskazuje na to wiele zjawisk, między innymi: skierowanie uwagi na społeczną odpowiedzialność i wartości jakim służą organizacje (poza samym generowaniem zysków), wzrost znaczenia przywództwa, spłaszczenie struktur organizacyjnych, upowszechnianie relacji partnerskimi, zarządzania partycypacyjnego oraz intensywny rozwój fenomenu, jakim jest coaching – Lidia Czarkowska, dyrektor Centrum Coachingu ALK.

Coaching powstał jako odpowiedź nie tylko na wewnętrzne potrzeby ludzi i organizacji, ale przede wszystkim, na kulturowe i społeczne zmiany świadomości ludzkiej zachodzące współcześnie. Zmieniająca się rzeczywistość stawia przed nami coraz to nowe wyzwania – a coaching jako metodologia osiągania zamierzonych rezultatów w dynamicznie zmieniających się warunkach jest właśnie procesem idealnie zaprojektowanym do tego celu.

– Zamiast widzieć zarządzanie organizacjami jako bezpośredni produkt warunków materialnych i obowiązującego prawa warto dostrzec te aspekty, które stawiają liderów organizacji w roli świadomych twórców nowej rzeczywistości. Najnowsze teorie przywództwa, które zostaną zaprezentowane na najbliższej konferencji, m.in. przez dr. Simona Westerna, Kåre Landfalda, Richarda Bolstada, podkreślają wagę kapitału emocjonalnego liderów oraz zarządzanie oparte na wartościach– mówi Lidia Czarkowska.

Kiedy organizację potraktujemy jako świadomy podmiot działający na rynku to możemy opisać ją jako jednostkę mającą własną tożsamość oraz podejmującą strategiczne działania służące realizacji konkretnych celów biznesowych. Samoświadomość jest jednym z fundamentów wizjonerskich organizacji, które tworzą śmiałe wizje i projektują oraz wdrażają skuteczne strategie ich realizacji. Coaching będąc narzędziem poszerzania samoświadomości, pojawia się jako naturalny etap rozwoju metod służących realizacji ważnych i mających znaczenie celów, w tym celów biznesowych.

Centrum Coachingu ALK

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.