Telepraca motorem rozwoju współczesnej gospodarki – Portal PR - 24PR
Telepraca motorem rozwoju współczesnej gospodarki

08.02.2012 Kategoria: Kariera, Rynek pracy. Autor: Genesis PR

Cykl 327 warsztatów w 14 województwach, 3481 przeszkolonych osób i 1216 firm biorących udział w projekcie – takim bilansem kończy się inicjatywa „Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach”, realizowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ogólnopolska kampania świadomościowa skierowana do przedsiębiorców, kadry zarządzającej i pracowników oraz instytucji otoczenia biznesu od dwóch lat przełamywała stereotypy w zakresie polityki zatrudnieniowej i rewolucjonizowała podejście do życia zawodowego w obszarze czasu i przestrzeni. Projekt zwieńczony został konferencją „Telepraca – znaczenie dla rozwoju współczesnej gospodarki”, która miała miejsce 3 lutego w Hotelu Hyatt w Warszawie.

Nowa forma zatrudnienia – nowe perspektywy

W 2007 roku w Kodeksie Pracy zdefiniowany został nowy termin – telepraca. Zgodnie z artykułem 675 oznacza ona każdy rodzaj pracy wykonywany poza tradycyjnym miejscem zatrudnienia, którego wyniki dostarczane są do pracodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Mimo, że telepracownicy posiadają identyczne prawa i obowiązki, jak inne osoby pracujące w trybie stacjonarnym, ta forma zatrudnienia nie cieszyła się zbyt dużą popularnością. Dzięki inicjatywom, takim jak usługa „Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach” – realizowana w ramach projektu „Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców Telepraca II”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Polacy coraz przychylniej patrzą na możliwości, jakie oferuje praca zdalna.

„Od kwietnia 2010 do grudnia 2011 roku na terenie całej Polski odbyło się 327 szkoleń, w których udział wzięło 1045 mikro, 126 małych oraz 45 średnich przedsiębiorstw. W ramach warsztatów 1967 kobiet i 1514 mężczyzn poszerzyło swoją wiedzą na temat możliwości wdrożenia telepracy w firmie, sposobów pozyskiwania źródeł jej finansowania, praw i obowiązków telepracowników, a także aspektów psychologicznych związanych z tą formą zatrudnienia. Świadomość na temat korzyści wynikających z elastycznych form zatrudnienia podniosła także ogólnopolska kampania, przełamująca stereotypy w zakresie polityki zatrudnieniowej w firmie” – podsumowuje projekt Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Telepraca z punktu widzenia ekspertów i praktyków

Dwuletnie działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zwieńczone zostały konferencją „Telepraca – znaczenie dla rozwoju współczesnej gospodarki”. W dniu 3 lutego 2012 r. przedstawiciele administracji rządowej i świata biznesu oraz specjaliści z zakresu doradztwa personalnego debatowali m.in. o uwarunkowaniach dla rozwoju elastycznych form zatrudnienia w Polsce.

Podczas wydarzenia wręczono również nagrody firmom, które zwyciężyły w konkursie na najlepszy projekt wdrażający telepracę. Jego laureatem zostało przedsiębiorstwo 4PROFI-T Sp. z  o.o, które w ramach usługi „Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach” zrealizowało projekt zakładający przejście wszystkich pracowników zatrudnionych w spółce na system pracy zdalnej. „Podjęliśmy tę decyzję w przeświadczeniu, że nowa forma organizacji pracy przyczyni się do wzrostu profesjonalizmu firmy na rynku usług remontowo-instalatorsko-budowlanych. Atutem telepracy jest większe poczucie odpowiedzialności i samodzielności w podejmowaniu decyzji biznesowych wśród pracowników. Wdrożenie tej formy zatrudnienia w sposób bezpośredni przełożyło się na wydajność pracy, efekty ekonomiczne oraz wzrost satysfakcji z wykonywanych obowiązków pracowniczych” – mówi Piotr Budzisz z firmy 4PROFI-T Sp. z o.o. Drugie miejsce zajęły firmy Crosswords Factory Sp. z o.o. oraz BETA S.C.

Cyberpracownicy kadrą XXI wieku

Dalsze perspektywy dla rozwoju telepracy są równie optymistyczne. „Brak ograniczeń geograficznych, elastyczny czas pracy, możliwość pogodzenia obowiązków służbowych z życiem prywatnym – to tylko niektóre z zalet telepracy, które sprawiają, że wciąż zwiększa się liczba osób z niej korzystających. W tym roku odsetek ten powinien wzrosnąć o kolejne 2–3%” – prognozuje Monika Zakrzewska, Ekspert z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Również pracodawcy coraz częściej dostrzegają wpływ telepracy na wzrost konkurencyjności firmy. Z badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że wśród właścicieli firm wzrasta popularność tej formy zatrudnienia. W październiku 2011 roku na zasadach telepracy zatrudniało 3,5% firm z sektora MŚP, zaś w systemie telepracy częściowej 7,3%. W swojej działalności przedsiębiorcy chętnie korzystają z dobrych praktyk promowanych w ramach usługi „Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach”.

„Telepraca – nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach”

Telepraca to elastyczna forma zatrudnienia na odległość, która cały czas zyskuje na popularności. Sprzyja temu usługa realizowana na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która będzie trwać do 18 lutego 2012 roku.

Usługa ma na celu popularyzację zatrudnienia telepracowników przez polskich przedsiębiorców. W ramach działań na terenie całej Polski trwają dofinansowane szkolenia, w których weźmie udział, co najmniej 2000 właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, świadczone są również usługi doradcze. Usługa „Telepraca nowa forma organizacji pracy w przedsiębiorstwach”, realizowana w ramach projektu „Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców Telepraca II” jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na www.telepraca.gov.pl

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.