Liderzy PR w ubezpieczeniach – Portal PR - 24PR
Liderzy PR w ubezpieczeniach

31.08.2012 Kategoria: Praktyka PR. Autor: admin

PZU, Warta, Generali oraz Aviva to towarzystwa ubezpieczeniowe, które zdaniem dziennikarzy mają najsprawniej funkcjonujące działy Public Relations oraz najlepszych rzeczników prasowych. Szczególnie cenione cechy dobrego biura prasowego to przede wszystkim szybkość reakcji, dostępność, profesjonalizm i wiedza pracowników biura oraz dostęp do ekspertów – wynika z badania opinii dziennikarzy na temat towarzystw ubezpieczeniowych i ich polityki Public Relations przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia.

Dziennikarze zazwyczaj kontaktują się z biurami prasowymi częściej niż raz w miesiącu (81%). Najbardziej profesjonalni rzecznicy prasowi reprezentują towarzystwa ubezpieczeniowe, których komórki PR zostały ocenione najwyżej. W tym gronie znaleźli się: Michał Witkowski i Wojciech Wróblewski (PZU), Bohdan Białorucki (Aviva), Marcin Jaworski i Iwona Mazurek (Warta) oraz Paweł Wróbel (Generali).

Najważniejsze kryteria w ocenie pracy biura prasowgo

Źródło: Badanie opinii dziennikarzy na temat towarzystw ubezpieczeniowych i ich polityki Public Relations, ARC Rynek i Opinia, sierpień 2012.

Niezmiennie od kilku lat, najważniejszym źródłem informacji na temat rynku ubezpieczeniowego dla dziennikarzy są biura prasowe towarzystw ubezpieczeniowych: bezpośredni, oficjalny i nieoficjalny kontakt z osobami odpowiadającymi za komunikację, informacje prasowe, a także bezpośrednie rozmowy z ekspertami. Dziennikarze również chętnie korzystają ze stron internetowych instytucji państwowych, np. Komisji Nadzoru Finansowego.

Źródła informacji o rynku ubezpieczeniowym (możliwość wyboru wielu odpowiedzi)

Źródło: Badanie opinii dziennikarzy na temat towarzystw ubezpieczeniowych i ich polityki Public Relations, ARC Rynek i Opinia, sierpień 2012.

Aż 93% badanych dziennikarzy przyznaje, że odczuwa pewne braki informacyjne ze strony towarzystw ubezpieczeniowych. Dane, których brakuje dziennikarzom to m.in. zestawienia i statystyki dotyczące wyników finansowych towarzystw, informacje na temat ich polityki inwestycyjnej, a także informacje dotyczące wyników sprzedaży poszczególnych produktów.

O badaniu

Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów indywidualnych – IDI (Individual In-Depth Interview). Badanie trwało od lipca do sierpnia 2012 roku, obejmując 27 kluczowych dziennikarzy zajmujących się tematyką ubezpieczeniową zatrudnionych w redakcjach dzienników, czasopism i portali internetowych oraz telewizji i agencji informacyjnej.

ARC Rynek i Opinia

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.