Podnoszenie kompetencji zawodowych u osób w wieku 50+ w Polsce – Portal PR - 24PR
Podnoszenie kompetencji zawodowych u osób w wieku 50+ w Polsce

04.09.2012 Kategoria: Kariera, Senior. Autor: admin

Wraz z podpisaniem ustawy o wydłużeniu wieku emerytalnego ponownie rozgorzała dyskusja na temat małych szans znalezienia pracy przez osoby w wieku okołoemerytalnym, a co za tym idzie wcześniejszego odchodzenia na emeryturę. Pracodawcy jako główny powód takie stanu rzeczy wymieniają brak kompetencji u osób w wieku 50+ oraz ich niedopasowanie do oferowanego stanowiska[1]. Przyjrzyjmy się jak wygląda podnoszenie kwalifikacji zawodowych w grupie wiekowej 50+.

Jak wynika z najnowszego raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Bilans Kapitału Ludzkiego” (25.04.2012 r.) jedynie 20% Polaków w wieku 18-64 lata podnosi swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, kursach lub ucząc się samodzielnie. Najbardziej bierną edukacyjnie grupą są  ludzie starsi – w żaden sposób nie uczy się 78% pracujących i  88% bezrobotnych wieku 50-64 lata.  Jednakże winny poniekąd jest rynek szkoleń – osoby w wieku 55-59/64 lata miały szansę na uczestnictwo w kursach i szkoleniach o 32% mniejszą niż osoby w wieku 25-34 lata. Optymistycznie nie nastrajają również plany osób starszych odnośnie aktualizowania lub podnoszenia swoich kompetencji – w grupie 50-59/64 tylko 9% osób deklaruje chęć uczestnictwa w kursach lub szkoleniach. Dlatego tak ważne jest, aby propagować wśród osób w tym wieku koncepcję uczenia się przez całe życie. Jak obliczył Dziennik Gazeta Prawna od 2009 roku na aktywizację zawodową osób po 50. r.ż. przeznaczono ponad 8 mld zł. Pieniądze te pochodziły zarówno ze środków  krajowych jak i  unijnych. I niestety jak wynika z danych GUS, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W lutym 2012 r. w tej grupie wiekowej bez pracy było 478 tys. osób, o 5 proc. więcej niż rok temu i prawie 90 tys. więcej niż pod koniec 2009 r. To wynik ogólnopolski. W czym więc tkwi przyczyna braku zainteresowań szkoleniami osób po pięćdziesiątym roku życia?

Osoby  50+ pytane o powody braku aktywności szkoleniowej najczęściej odpowiadają , że w tym wieku nie ma sensu się dokształcać. Główna bariera tkwi zatem w mentalności osób starszych. Dlatego tak ważne jest aby te bariery świadomościowe przełamywać  propagując kształcenie przez całe życie. Wyniki badań BKL pokazują, że wsparciem w zakresie kształcenia należy objąć osoby już około 45 roku życia ponieważ w tej grupie wiekowej drastycznie zaczyna  wzrastać odsetek osób, które są przekonane, że w ich wieku nie ma już sensu się uczyć. Dezaktywacja edukacyjna poprzedza dezaktywację zawodową o jakieś 10-15 lat – funkcjonuje to na zasadzie samospełniającej się przepowiedni – myśląc, że jest się zbyt starym na podnoszenie kompetencji i nie pomoże to w żaden sposób w zdobyciu/utrzymaniu pracy, za 5-10 lat faktycznie okazuje się, że taka osoba nie umie się odnaleźć na rynku pracy i często nie jest na nim już potrzebna.

Obecnie prowadzonych jest wiele projektów szkoleniowych dedykowanych tej grupie wiekowej, dofinansowanych z Unii Europejskiej. Jakim cieszą się zainteresowaniem? Jako przykład możemy podać statystyki dotyczące usługi szkoleniowo-doradczej w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Aktywny Emeryt”. Projekt zakłada przeszkolenie 1250 osób Na chwilę obecną usługę rozpoczęło 130 osób (są to osoby, które pomyślnie przeszły kwalifikację i spełniają wszystkie warunki rekrutacyjne; liczba zgłoszeń była większa) – 68% stanowią kobiety, 32% mężczyźni. Zdecydowaną większość stanowią osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym – jest to aż 78% – 101 osób (10% wyższe – 14 osób; 10% podstawowe gimnazjalne i niższe – 13 osób; 2% pomaturalne – 2 osoby).

73% (95 osób) beneficjentów jest zatrudnionychw średnich przedsiębiorstwach, pozostały odsetek w dużych. Do tej pory najwięcej osób zgłosiło się na szkolenia w województwie małopolskim – 60% (79 osób), w województwie śląskim 28% (36 osób), a w województwie podkarpackim 12% (15 osób).

Przeważającą większość uczestników (96% – 125 osób) stanowią osoby w wieku 50-60 lat, pozostałe 4% (5 osób) to osoby  w przedziale 61-70 lat, brak jest osób po 71 roku życia.

Wyniki I fazy rekrutacji potwierdzają obecną tendencję większego zainteresowania szkoleniami wśród kobiet niż mężczyzn. Wskaźnik ten jest podobny niezależnie od wieku grupy docelowej. Cieszyć może natomiast fakt, że po szkolenia w grupie wiekowej 50+ coraz częściej sięgają  osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym (78%), co dotychczas nie miało miejsca. Zgodnie z ostatnim badaniem „Bilans Kapitału Ludzkiego” tylko 17% osób z takim wykształceniem w grupie wiekowej 50+ było zainteresowanych szkoleniami. Wraz z wiekiem ten wskaźnik spadał osiągając w grupie wiekowej 60-64 lata poziom 7%. „Jesteśmy przekonani, że wysoki poziom zainteresowania szkoleniami wśród osób 50+ z wykształceniem ponadgimnazjalnym wskazuje na właściwe dopasowanie oferty szkoleniowej do potrzeb tej właśnie grupy. Projekt został zaprojektowany w taki sposób, aby osoby z każdym wykształceniem mogły znaleźć coś interesującego” – mówi Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes PARP.

Badania wskazują również, że  wraz z ustawą o wydłużeniu wieku emerytalnego zmienia się sposób myślenia pięćdziesięciolatka, który w perspektywie ma jeszcze 10-15 lat aktywności zawodowej, bowiem szkolenia oferowane w ramach projektu cieszą się coraz większym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród osób w wieku 50-60 lat (96%). „Zapełniają się kolejne grupy szkoleniowe we wszystkich województwach i liczba 1250 beneficjentów jest coraz bliższa realizacji”– mówi Marcin Opas, zarządzający usługą. Ważne jest, aby bacznie obserwować rynek i dostosowywać ofertę szkoleniową do potrzeb społeczeństwa. Być może kolejne szkolenia skierowane do grupy 50+ będą przeżywać już prawdziwe oblężenie.

Usługa doradczo-szkoleniowa w ramach projektu systemowego PARP pt. „Aktywny Emeryt”  

Usługa szkoleniowo-doradcza w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Aktywny Emeryt” została zlecona podmiotowi wybranemu zgodnie z ustawą PZP – FIRMIE 2000 Sp. z o.o.  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obserwowany w ostatnich latach narastający problem przedwczesnego wycofywania się i „wypychania” z rynku pracy osób w wieku okołoemerytalnym skutkuje marnowaniem potencjału firm i ograniczaniem kapitału społecznego Polaków. Wśród wielu przyczyn tego zjawiska zwraca uwagę niski poziom kompetencji miękkich – niska samoocena, brak wiary we własne możliwości, niedostateczne umiejętności w zakresie pracy zespołowej (w tym w ramach zespołów międzypokoleniowych), komunikacji, asertywności, wysoki poziom lęku przed zmianą czy brak zdolności adaptacyjnych. Usługa szkoleniowa ma na celu utrzymanie aktywności zawodowej pracowników w wieku okołoemerytalnym poprzez podniesienie świadomości i wiedzy w zakresie korzyści płynących z pozostawania aktywnym zawodowo na rynku pracy.

Więcej informacji na www.50plus.parp.gov.pl


[1] Bilans Kapitału Ludzkiego, 25.05.2012 r.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.