5 cech skutecznego Project Managera – Portal PR - 24PR
5 cech skutecznego Project Managera

10.04.2013 Kategoria: Kariera. Autor: admin

Wyniki raportu „Pracodawcy o rynku pracy” przeprowadzonego w ramach zeszłorocznego Bilansu Kapitału Ludzkiego pokazują, że według pracodawców najbardziej poszukiwane u kandydatów są kompetencje samoorganizacyjne – 54%, interpersonalne – 42% oraz zawodowe – 40%. Jakimi cechami charakteru powinien być obdarzony idealny Project Manager? Jakie predyspozycje powinien posiadać, aby efektywnie zarządzać projektami?

Deklaracje pracodawców z wiosny 2012 r. pokazują, że jednym z najważniejszych kryteriów oceny osób szukających pracy jest doświadczenie. Czy w przypadku kierownika projektu długi staż pracy wystarczy, aby skutecznie realizować cele projektowe? Według metodologii IPMA (International Project Management Association) oprócz wykształcenia, doświadczenia oraz wiedzy, kluczowe są również cechy osobowości jak otwartość, asertywność, podzielność uwagi czy umiejętność robienia kilku rzeczy i bycia w kilku miejscach na raz. Zadaniem kierownika projektu obok realizacji zadań projektowych jest również mobilizowanie członków zespołu czy utrzymywanie dobrych relacji ze wszystkimi partnerami projektu.

Na jakie kompetencje warto postawić?

Komunikacja – budowanie relacji

Skuteczna komunikacja jest niezbędna dla sukcesu realizacji projektu. Dotyczy nie tylko formy ustnej czy pisemnej, to również spotkania, konferencje czy wymiana raportów. Project Manager powinien z łatwością nawiązywać kontakty, przekazywać informacje w sposób jasny i spójny, nie narzucając swoich poglądów członkom zespołu projektowego. To również umiejętność słuchania, mowa ciała czy zachowanie poufności informacji.

Przywództwo – siła autorytetu

To podstawowa kompetencja kierownika projektu. Członkowie zespołu projektowego oczekują określonej wizji oraz stylu zarządzania przedsięwzięciem. Project Manager powinien być postrzegany przez współpracowników jako autorytet, jest to niezwykle ważne w chwili pojawienia się problemów, konieczności przeprowadzenia zmian w projekcie czy też niepewności co do dalszych działań.

Negocjowanie, czyli w poszukiwaniu kompromisu

Zdolności negocjacyjne w dużej mierze mogą pomóc kierownikowi projektu w uniknięciu rzeczywistych konfliktów. Najkorzystniejsze są sytuacje, gdy podczas rozmów wypracowane zostaje stanowisko korzystne dla obu stron, jednak w większości przypadków negocjacje przybierają charakter konfrontacyjny, co wymaga szukania kompromisu. Zadaniem PM’a jest przede wszystkim utrzymywanie dobrych relacji ze wszystkimi stronami, ponieważ to one właśnie mogą w przyszłości zadecydować o sukcesie projektu.

„Zarządzanie projektami, choć jest zajęciem prestiżowym, to wymagającym, gdyż konieczne są bardzo zróżnicowane, unikatowe kwalifikacje. Kierownik projektu musi sprawnie poruszać się w zagadnieniach twardych np. tworzeniu harmonogramów, planowaniu, analizach ryzyka, posługiwaniu się narzędziami wspomagającymi zarządzanie projektami, zrozumieniu materii merytorycznej projektu oraz ekonomicznych, np. budżetowaniu. Musi posiadać liczne umiejętności miękkie, takie jak motywowanie, przewodzenie grupom pracowników, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja. Do tego nie może unikać projektowej biurokracji, gdyż jest jej w tej pracy sporo – raportowanie do udziałowców, komunikacja z zaangażowanymi w projekt osobami, nadzorowanie obiegu dokumentów. Umiejętność połączenia tych różnych kompetencji to właśnie sztuka zarządzania projektami. Każdy wybitny PM ma swój unikatowy styl działania” – tłumaczy Krzysztof Krzyżanowski, członek zarządu IPMA Polska.

Konflikty i kryzysy – szansa, a nie zagrożenie

Zespół projektowy to osoby posiadające różne cechy charakteru oraz doświadczenie. Wzajemnie się uzupełniają, często jednak różnice charakteru i zdań są źródłem nieporozumień oraz spięć. Rolą PM’a jest zarządzanie konfliktem w taki sposób, aby wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązanie dla wszystkich stron. Wymaga to od kierownika projektu obiektywnej oceny sytuacji, określenia przyczyn konfliktu, skutków wpływających na dalszą realizację projektu oraz nie poddawania się złym emocjom pojawiającym się w takich sytuacjach.

Zaangażowanie i motywacja – wiara w projekt

Zmotywowany i zaangażowany zespół to najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu. Wiara współpracowników w realizację projektu, ich poparcie dla prowadzonych działań, a także poczucie bycia częścią zespołu są niezbędne dla skutecznego zarządzania przedsięwzięciem. Budowanie pozytywnego nastawienia w zespole, pobudzanie entuzjazmu oraz odpowiednie delegowanie zdań zgodnie z umiejętnościami członków zespołu wymaga od PM’a znajomości mocnych i słabych stron poszczególnych osób, ich doświadczenia oraz odporności na stres.

IPMA Polska

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.