74 % rodziców uważa, że nie należy zabierać 6-latkom dzieciństwa – Portal PR - 24PR
74 % rodziców uważa, że nie należy zabierać 6-latkom dzieciństwa

12.07.2013 Kategoria: Dziecko. Autor: admin

Jak pokazują wyniki najnowszego ogólnopolskiego badania Streetcom Polska przeprowadzonego na zlecenie portalu baby-shower.pl, 74 %  rodziców jest przeciwna wprowadzeniu obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich. Zmiany mają również swoich zwolenników. 20% rodziców  uważa, że 6-letnie dzieci powinny rozpoczynać naukę w szkole, 6% badanych nie ma zdania

Reforma Ministerstwa Edukacji Narodowej polegająca na obniżeniu wieku szkolnego do 6 roku życia jest tematem kontrowersyjnym i nie zyskała poparcia większości  rodziców. Najczęściej podawane przyczyny to: chęć przedłużenia dzieciństwa (32%), nieprzygotowanie szkół (30%) oraz niedojrzałość emocjonalna 6-latków (28% odpowiedzi rodziców). 6% badanych odpowiedziało, że rodzice powinni mieć wybór, ponieważ każde dziecko jest inne, 4% uważa, że obecny system jest dobry i nie należy go zmieniać.
Jakie argumenty mają zwolennicy reformy oświaty? Dzieci szybko uczą się, w tym wieku są wystarczająco rozwinięte, aby podjąć wcześniejszą naukę, a program szkolny jest dostosowany do nich. Aż 64% zwolenników reformy jako główny powód podaje zdolność do szybkiego uczenia się przez 6-latki. 11% rodziców uważa, że dzieci obecnie są wystarczająco rozwinięte, aby wcześniej rozpocząć edukację, a 8% zwolenników wskazuje na dostosowany program nauczania do wieku i możliwości najmłodszych uczniów w szkole. Mała grupa rodziców zwraca uwagę, że 6 letnie dzieci nudzą się w przedszkolu i marnują czas (7%). Część badanych powołuje się na własne doświadczenia, sami rozpoczęli wcześniej edukację i dobrze oceniają to rozwiązanie (6%).

Sposoby MEN na przekonanie rodziców okazują się mało skuteczne.  Tylko 3% zwolenników zyskał  argument za wprowadzeniem reformy, który  podkreśla, że istnieją pozytywne efekty wcześniejszego obowiązku szkolnego w innych krajach rozwiniętych. Kolejnym z podawanych przez MEN powodów nauki 6 latków w szkole jest wykorzystanie najlepszego okresu w rozwoju dziecka. Jednak 73% rodziców uważa, że rozpoczęcie edukacji w wieku 6 lat nie wpływa na lepszy rozwój.

A co z przygotowaniem szkół do przyjęcia młodszych dzieci? 88% badanych rodziców odpowiedziało, że polskie szkoły nie są przygotowane do przyjęcia 6-latków.

Badanie metodą CAWI zrealizowane zostało w czerwcu 2013 r. wśród osób zarejestrowanych w społeczności Streetcom (streetcom.pl) , która liczy ponad 250 tysięcy konsumentów. W anonimowym badaniu wzięło udział 13055 rodziców dzieci do 10 roku życia z całej Polski.
Opiekun Klienta Pawłowska Media

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.