Osiągnięcia nauki ważne dla młodych – Portal PR - 24PR
Osiągnięcia nauki ważne dla młodych

31.07.2013 Kategoria: Nauka i edukacja. Autor: admin

77 proc. młodych Polaków wyraźnie dostrzega, że nauka przyczynia się do poprawy jakości codziennego życia – to wniosek z badania ‘Barometr Edukacyjny Bayer’. Badanie zostało zrealizowane w czerwcu 2013 na zlecenie Bayer przez Millward Brown wśród młodych Polaków (20-35 lat, N=600). Patronat honorowy objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektor Politechniki Warszawskiej.

Nauka ma różnorodne oblicza. W wymiarze indywidualnym respondenci bardzo wysoko oceniają wpływ nauki na różne aspekty własnego życia: dostęp do nowoczesnych leków i terapii (63 proc.) oraz przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym i będącym efektem starzenia się społeczeństwa (52 proc.). Ponadto cenią dostęp do nowoczesnych, energooszczędnych materiałów budowlanych (53 proc.) oraz innowacji z zakresu energii odnawialnej  (51 proc.).

W wymiarze społecznym, zdobycze nauki ułatwiają kontakty międzyludzkie (40 proc.) i przyczyniają się do rozwoju gospodarczego (36 proc.). W efekcie umożliwiają postęp cywilizacyjny, rozumiany jako rozwój ludzkości (pojmowanie świata i praw natury) oraz rozwój jednostki (intelektualny, osobisty) – ich wagę podkreśla odpowiednio 44 i 42 proc. respondentów.

Nauka towarzyszy nam na każdym kroku – młodzi wykorzystują jej ogromne możliwości aby lepiej żyć – mówi Christophe Dumont, Prezes Bayer Sp. z o.o. – Od 150 lat Bayer przenosi innowacje naukowe do życia codziennego – w myśl motto  ‘Science For A Better Life’. Od stworzenia pierwszego na świecie glukometru, poprzez wyhodowanie mrozoodpornych nasion, po samolot napędzany energią słoneczną – to tylko niektóre przykłady naszych innowacji.

Jako nauki o największym znaczeniu dla jakości życia pokolenie Y wskazuje nauki medyczne i przyrodnicze oraz techniczne. O ile za najważniejsze obecnie uważane są postępy w medycynie, elektronice i informatyce, o tyle przyszłość należy do genetyki, biotechnologii oraz automatyki i robotyki.

Młodzi Polacy postrzegają siebie jako raczej innowacyjnych. Blisko 1/4 (24%) to osoby zdecydowanie innowacyjne, a dalsze 46% także określa siebie jako innowacyjnych, choć nie w tak dużym stopniu. Jako bardziej innowacyjni określają się mężczyźni z wykształceniem ścisłym, w wieku 30-35 lat. Respondenci są gotowi zaangażować swój czas i wysiłek by efektywnie korzystać z innowacyjnych walorów produktów – 84 proc. ankietowanych jest bardziej skłonnych zmienić w tym celu swoje przyzwyczajenia niż trzymać się utartych schematów (wobec 11 proc., którzy nie są gotowi do takich zmian).  

Pokolenie Y, nazywane generacją Millenials, to opiniotwórcza grupa ludzi w wieku 20-35 lat. Są otwarci na innowacyjne rozwiązania, dostrzegają konstruktywną wartość nauki – mówi dr Izabella Anuszewska, Dyrektor Działu Badań Millward Brown – Cenią osiągnięcia naukowe za bardzo konkretny i użytkowy wkład, jaki mają one w ich własne życie. Dzięki nim mogą w większym stopniu skupić się na istotnych dla siebie obszarach, wykraczając poza zaspokajanie podstawowych potrzeb.

Finansowe zaangażowanie w badania naukowe winno, zdaniem respondentów, być domeną państwa (35,5 proc.), organizacji międzynarodowych, takich jak Unia Europejska (27 proc.), firm (18 proc.).

Inwestycje Bayer na prace badawczo-rozwojowe wynoszą 3 mld euro rocznie. Firma pozwala rozwijać projekty 13 tysiącom naukowców z całego świata. Te dane dobitnie ukazują rolę sektora prywatnego w światowym postępie naukowym – mówi Christophe Dumont.

Środki na prowadzenie badań, w połączeniu ze współpracą ośrodków akademickich z biznesem, to przepis na wzrost innowacyjności. Kolejnymi czynnikami wzrostu innowacyjności są: wysoka jakość edukacji oraz możliwości pracy stwarzane naukowcom. Znacznie niższą rolę respondenci przypisują takim czynnikom, jak korzystne regulacje prawne i podatkowe oraz uproszczone procedury biurokratyczne.

Ankietowani oceniają zarazem, że środki na badania powinny być lepiej wykorzystywane. Uważają, że na prace naukowe powinno przeznaczać się więcej pieniędzy, ale powinno to być poprzedzone dokładnym namysłem w celu określenia najważniejszych dyscyplin zasługujących na dofinansowanie.

– W świetle wyników badań szczególnej wagi nabiera popularyzacja nauki już od najmłodszych lat. W Polsce temu celowi służy salon BayLab i warsztaty edukacyjne, w których wzięło udział już 600 dzieci – dodaje Dumont.

 Od cząsteczek celowanych przez tapety sejsmiczne po odporne na mróz nasiona

Nauka w życiu codziennym ma bardzo różnorodne oblicza – czego dowodzą innowacje, wdrożone przez Bayer w obszarze zdrowia, ochrony roślin, zaawansowanych tworzyw. Oto wybrane przykłady:

  • Cząsteczki celowane – Bayer prowadzi badania nad specjalnymi przeciwciałami i cząsteczkami pomagającymi we wcześniejszym wykrywaniu nowotworów.
  • Zapobieganie zakrzepicy – choroby krążeniowe to jeden z największych problemów społecznych w Polsce. Bayer opracował doustny środek, który może zapobiegać udarom u pacjentów z migotaniem przedsionków.
  • Innowacyjna stacja rzepaku w Polsce na 13 000 poletkach doświadczalnych w okolicy Poznania Bayer prowadzi badania nad nowymi odmianami rzepaku. Ich wydajność oraz zimotrwałość to walory istotne dla rolników w Europie Centralnej i Wschodniej.
  • Tapeta sejsmiczna – ściany i mury mogą być bardziej stabilne dzięki specjalnemu klejowi do tapet. Ogranicza to zagrożenie poranienia odłamkami murów podczas trzęsienia ziemi.
  • Solar Impulse – pierwszy na świecie samolot na energię słoneczną, który – bez grama paliwa – wykonuje loty międzykontynentalne i przygotowuje się do lotu dookoła świata. Dzięki tworzywom Bayer może być tak lekki jak samochód osobowy.
  • Makrolon – lekkie tworzywo o dobrych własnościach izolacyjnych; stosowane m.in. w motoryzacji oraz budowie stadionów (m.in. w Gdańsku i stadionie Legii w Warszawie)
  • CO2 jako surowiec – Bayer wykorzystuje go jako źródło węgla do produkcji pianek poliuretanowych, stosowanych w izolacjach, meblach, obuwiu. 

bayer_barometr_n1

Filmowa sonda: http://www.youtube.com/watch?v=RID1dE5USzk&feature=c4-overview&list=UUouWrPcICAyP1pCppfEsgMA

Badanie „Barometr Edukacyjny Bayer” zostało przeprowadzone w czerwcu 2013 w skali ogólnopolskiej wśród 600 osób w wieku 20-35 lat przez Millward Brown na zlecenie Bayer Sp. z o.o. To trzecia edycja badań – pierwszą poświęcono stosunkowi licealistów do przedmiotów ścisłych, kolejną – motywacji studentów kierunków ścisłych, humanistycznych i biznesowych. Wyniki badań na www.bayer.com.pl

Bayer: Science For A Better Life

Bayer to międzynarodowa firma działająca w trzech kluczowych obszarach: ochrony zdrowia, środków ochrony roślin i wysoko specjalistycznych materiałów.  Bayer, jako firma-wynalazca, wyznacza trendy w obszarze badań. Produkty i usługi firmy Bayer mają na celu przynoszenie ludziom korzyści i ulepszanie jakości ich życia. Jednocześnie, firma Bayer tworzy wartość poprzez innowacje, wzrost i zapewnianie wysokich zysków. Będąc firma odpowiedzialną społecznie, Bayer przestrzega zasad zrównoważonego rozwoju i działa jako odpowiedzialny społecznie etycznie i korporacyjny obywatel . W roku podatkowym 2012, firma Bayer zatrudniała 110,500 pracowników, a wysokość sprzedaży wyniosła 39.8 mld €. Wydatki inwestycyjne wyniosły 2.0 mld €, a wydatki na badania i rozwój kształtowały się na poziomie 3.0 mld €.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.