Lokalnie znaczy lepiej – Portal PR - 24PR
Lokalnie znaczy lepiej

06.12.2013 Kategoria: Organizacje. Autor: admin

Wspólnie inwestują, przez co wspomagają lokalnych rolników. Mowa tutaj o kooperatywach spożywczych, czyli dobrowolnym zrzeszeniu osób zamawiających towar bezpośrednio u producenta. Działalność ruchu jest alternatywą dla rynku komercyjnego, gdzie na ceny artykułów spożywczych nakładane są bardzo wysokie marże.

W Polsce ruch ten działa m.in. w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Toruniu i Gdańsku. Pierwsza kooperatywa powołana została w Warszawie, w styczniu 2010 roku – grupa współuczestniczyła potem w powstaniu kolejnych. Wspólne i tańsze zakupy to jednak nie wszystko – chodzi o coś jeszcze.

Wspólnie zakupy
Współpraca z zaprzyjaźnionymi rolnikami nie wiąże się wyłącznie ze zdrowymi i tańszymi produktami. Zaangażowanie osób we wspólne zakupy okazało się także przydatne dla rozwoju polskiej ekonomii społecznej – wszystkie zdobyte doświadczenia były upowszechnione jako dobre praktyki wprowadzone przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. – Osoby zaangażowane w ruch wybierają produkty regionalne i sezonowe, ograniczając w ten sposób negatywny wpływ na środowisko związany z koniecznością transportu towarów z odległych części świata – mówi Agnieszka Orzechowska, koordynatorka lokalnych partnerstw UNDP. Ponadto, 10% środków przeznaczanych na zakup, jest wpłacane na fundusz gromadzki. Opłacone są z niego inwestycje w rozwój grupy, a także cele społeczne i kulturalne. Niejednokrotnie stanowi on źródło wsparcia dla członków, którzy znaleźli się w kryzysowej sytuacji. Dodatkowo, zaletą uczestnictwa w ruchu jest jego niezależność – grupa ma charakter nieformalny.

Wspierając własny region
Pomysł wspólnych zakupów narodził się w Nowym Jorku. W Polsce ruch ten znajduje się dopiero w początkowej fazie rozwoju. Dla porównania we Włoszech już w 2009 roku kooperatywy spożywcze działały w blisko sześciuset miastach. – Dzięki warszawskiej inicjatywie zaczęły powstawać podobne grupy w innych miastach Polski. Opracowują one wspólnie system składania zamówień przez Internet, który będzie służył istniejącym oraz nowopowstającym grupom – dodaje Agnieszka Orzechowska. Dzięki wsparciu UNDP w ramach Projektu „Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej” odbyły się dwa pierwsze Otwarte Zjazdy Kooperatyw Spożywczych, mające na celu integrację osób związanych ze środowiskiem kooperatyw. Spotkanie grup z całej Polski było pretekstem do omówienia możliwości dalszego rozwoju i planów na przyszłość.

Ruch kooperatyw spożywczych w Polsce stoi jeszcze przed wieloma wyzwaniami. Nie zmienia to jednak faktu, że inicjatywa wpływa pozytywnie na rozwój lokalnych społeczności, integrując osoby z różnych środowisk.

Informacje uzupełniające
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, jako Lider Projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, jest instytucją powołaną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej 5 marca 2007 r. Głównym zadaniem jest pośredniczenie w procesie realizacji części projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. CRZL działa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Celem jednostki jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, uczynienie z Polski bardziej atrakcyjnego miejsca dla przyszłych inwestorów oraz rozwijanie szeroko pojętej wiedzy.

UNDP w Polsce – Partner Projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”, zajmuje się wdrażaniem i koordynacją na terenie Polski elementów projektów regionalnych UNDP w zakresie innowacji społecznych oraz Milenijnych Celów Rozwoju, w tym projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Exacto sp. z o.o. – agencja public relations odpowiedzialna za działania media relations ekonomii społecznej w ramach Projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.