Migracje z korzyścią dla Polski – Portal PR - 24PR
Migracje z korzyścią dla Polski

02.12.2013 Kategoria: Organizacje. Autor: admin

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) po raz pierwszy w tym roku przyzna nagrodę ZŁOTYCH WACHLARZY osobie i instytucji, które w szczególny sposób przyczyniły się do wspierania integracji migrantów w Polsce, stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje i budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 18 grudnia 2013 roku, w Międzynarodowy Dzień Migranta.

Konkurs ZŁOTYCH WACHLARZY to nowa inicjatywa, która stanowi część projektu Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce, realizowanego przez IOM oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców. Celem podjętych przez obie organizacje działań jest rozwój kompetencji w zakresie zarządzania migracjami, promocja dialogu międzykulturowego oraz ułatwianie integracji migrantów w Polsce.

Choć dla wielu migrantów Polska wciąż stanowi głównie kraj tranzytowy do Europy Zachodniej, coraz więcej z nich decyduje się jednak osiąść w Polsce na stałe i tutaj rozpocząć nowe życie. Polskie społeczeństwo stoi dziś przed wyzwaniem, jakim jest stworzenie wspólnej, wielokulturowej przestrzeni, zapewniającej poszanowanie praw wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich narodowości i kultury. Powodzenie procesu wzajemnej adaptacji może przynieść korzyści w wymiarze ekonomicznym, społecznym oraz kulturowym.

Nie ulega wątpliwości, że nasz kraj uczestniczy w istotnych przemianach społeczno-kulturowych związanych ze wzrostem liczby imigrantów, coraz częściej wybierających także Polskę jako miejsce swojego stałego pobytu, dlatego tak ważne jest efektywne wsparcie procesu integracji migrantów

– mówi Anna Rostocka, Dyrektor Biura IOM w Warszawie. Trzeba jednak pamiętać, że integracja jest procesem dwustronnym. Jej sukces zależy zarówno od dobrej woli i zaangażowania cudzoziemców adaptujących się do nowego środowiska, jak też od gotowości społeczeństwa przyjmującego do zaakceptowania migrantów. Poprzez przyznanie nagród ZŁOTYCH WACHLARZY chcemy uhonorować tych, którzy już od pewnego czasu aktywnie i z ogromnym zaangażowaniem wspierają ten proces, dostrzegając w imigracji ogromny potencjal i wymierne korzyści dla Polski.

Statuetka ZŁOTEGO WACHLARZA przyznana zostanie w dwóch kategoriach: Osoba oraz Instytucja.
Nominację mogą otrzymać osoby prywatne lub  przedstawiciele instytucji, jak równie same instytucje takie jak administracja państwowa, organizacje non profit, podmioty gospodarcze, media, placówki edukacyjne, placówki służby zdrowia, i wiele innych.

Za przyznanie nominacji oraz wybór laureatów ZŁOTYCH WACHLARZY odpowiedzialna jest Kapituła konkursu złożona z ekspertów w dziedzinie migracji, praw człowieka, ekonomii. W jej skład wchodzą: profesor Krystyna Iglicka – Rektor Uczelni Łazarskiego oraz Dyrektor Centrum ds. Migracji i Demografii, profesor Irena Rzeplińska – Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz wieloletni współpracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Robert Kusiak – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych w Polsce, La Duc Trung – Wiceprzewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Wietnamczyków w Polsce oraz Piotr Stachańczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Przewodniczącą Kapituły Konkursu ZŁOTYCH WACHLARZY jest Dyrektor Biura IOM w Warszawie – Anna Rostocka.

Oficjalne ogłoszenie nominacji odbędzie się 3 grudnia 2013 (wtorek) podczas debaty Migracje: wyzwania i korzyści w księgarnio-kawiarni Wrzenie Świata przy ul. Gałczyńskiego 7 w Warszawie.
W spotkaniu wezmą udział zarówno członkowie Kapituły, jak i sami nominowani, którzy przedstawią podejmowane przez siebie i swoje organizacje działania.

Konkurs ZŁOTYCH WACHLARZY jako część projektu Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy  z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Partner of Promotion Sp. z o. o.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.