Termomodernizacja budynku, czyli jak zmniejszyć koszty ogrzewania – Portal PR - 24PR
Termomodernizacja budynku, czyli jak zmniejszyć koszty ogrzewania

01.12.2013 Kategoria: NIERUCHOMOŚCI. Autor: admin

Wydajność energetyczna budynku może zostać zakłócona z wielu powodów. Jednym z nich są mostki cieplne, powodujące, że ochrona termiczna jest najmniej szczelna, poprzez co znaczna ilość ciepła ulega rozproszeniu. Aby zmniejszyć zapotrzebowanie na energię oraz zredukować koszty, niezbędne jest docieplenie budynku. Jak wygląda proces termomodernizacyjny i w jakim okresie najlepiej go przeprowadzić?

Na czym polega termomodernizacja budynku
„Docieplenie budynku to przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej obiektu, przy równoczesnym zminimalizowaniu kosztów za ogrzewanie. Wartością dodaną tego typu inwestycji jest niewątpliwie poprawa estetyki zewnętrznej obiektu, która poprzez działania związane z ociepleniem ścian zewnętrznych oraz do fundamentów, zyskuje na atrakcyjności. Choćby dzięki wykorzystaniu nowego typu tynków, farb odpornych na zmienne warunki atmosferyczne, wymianie barierek balkonowych i parapetów czy też wykonaniu opaski wokół budynku z bloczków betonowych lub granitowych.” – podpowiada Jarosław Konior, ekspert w dziedzinie termomodernizacji z firmy budowlanej Profil.

Podczas realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego istotnym czynnikiem związanym z powodzeniem oraz niewydłużaniem się czasu projektu są warunki atmosferyczne, dlatego najkorzystniejszym okresem na przeprowadzenie inwestycji jest rozpoczęcie prac jeszcze w okresie wiosennym, by mogły one zakończyć się przed jesienią.
Pierwszym krokiem inwestycji jest konieczność przeprowadzenia audytu energetycznego, którego zadaniem jest wskazanie najbardziej optymalnych rozwiązań – zarówno pod względem oszczędności energii jak i kosztów termomodernizacji. Informacje uzyskane w ramach audytu pozwolą więc określić możliwe metody oraz wskazać tę najbardziej optymalną.

Etapy audytu energetycznego

Pierwszym zadaniem w ramach sporządzenia audytu energetycznego przez certyfikowanego audytora jest analiza stanu, w którym aktualnie znajduje się obiekt oraz weryfikacja dotychczasowych parametrów technicznych. Ustala się wówczas sezonowe zapotrzebowanie na ciepło w standardowym okresie grzewczym, po czym określa koszty ogrzewania w tzw. warunkach średnich, do których będą nawiązywać wskazywane działania modernizacyjne.

Kolejną fazą jest wyodrębnienie wszelkich możliwych rozwiązań usprawniających, które po wdrożeniu zrealizują cel inwestycji, jakim jest między innymi zmniejszenie kosztów za energię.

Następnie sporządza się kosztorys inwestorski, obrazujący potencjalny poziom kosztów, które będzie trzeba ponieść w związku z realizacją przedsięwzięcia.

W momencie przeanalizowania opłacalności wskazywanych działań dokonuje się wyboru najbardziej odpowiednich, które będą uwzględniać zarówno aspekty związane z kosztami, ale i poprawą komfortu mieszkalnego lokatorów. Należy podkreślić, iż istotnym elementem z punktu widzenia efektywności inwestycji może okazać się  konieczność wdrożenia wszystkich zalecanych rozwiązań, dlatego warto uświadomić sobie o istotności kompleksowego podejścia do przedsięwzięcia.

Wsparcie finansowe na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Dofinansowanie inwestycji polegającej na dociepleniu budynku możliwe jest poprzez uzyskanie wsparcia w postaci termomodernizacyjnej, o którą można starać się w Banku Gospodarstwa Krajowego lub w innym z nim współpracującym.

Warunkiem jest dołączenie do wniosku kredytowego dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie audytu energetycznego. Wykonanie inwestycji zgodnie z przedstawionym we wniosku projektem, a także dotrzymanie określonego tam terminu realizacji jest przepustką do spłaty kredytu o pomniejszoną kwotę przyznanej premii termomodernizacyjnej. Warto zaznaczyć, że wysokość możliwej otrzymanej pomocy wynosi 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia.

Termomodernizacja budynku – korzyści

  • po      pierwsze – redukcja kosztów ogrzewania poprzez zmniejszenie zużycia      energii,
  • po      drugie – poprawa estetyki zewnętrznej budynku,
  • po      trzecie – polepszenie komfortu mieszkalnego lokatorów oraz związana z tym      poprawa zdrowia – ciepło, brak wilgoci, a co z nią związane brak pleśni na      ścianach,
  • po      czwarte –  korzyści ekologiczne związane z ograniczeniem zużycia      źródeł energii,
  • po      piąte – wzrost wartości rynkowej nieruchomości.

Podsumowując warto zaznaczyć, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne jest inwestycją na długie lata. Chcąc znacznie obniżyć koszty energii oraz poprawić komfort mieszkania warto więc dokładniej zapoznać się z tematyką dociepleń budynków. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie firmy ogólnobudowlanej Profil.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.