Jak wspierać przedsiębiorczość w polskich szkołach? – Portal PR - 24PR
Jak wspierać przedsiębiorczość w polskich szkołach?

18.05.2014 Kategoria: Nauka i edukacja, Przedsiębiorczość. Autor: admin

W Polsce w szkołach średnich przedsiębiorczość jest obowiązkowym przedmiotem. Na zajęciach uczniowie poznają różne definicje związane z ekonomią oraz biznesem, ale czy potrafią wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w praktyce? Jak obecna struktura tego przedmiotu wpływa na kompetencje przyszłych pracowników?

Na lekcjach przedsiębiorczości możemy pozyskać bardzo cenną wiedzę, która z całą pewnością przyda się w przyszłości. Nauczanie tego przedmiotu wpisuje się w priorytety edukacyjne UE, a sam system edukacyjny jest zdefiniowany zarówno w zakresie wiedzy, postaw, jak i umiejętności.Należy jednak pamiętać, że teoretyczny charakter umiejętności zdobytych na zajęciach często nie jest miarodajny na późniejszej ścieżce zawodowej przyszłych pracowników, którzy nie będą potrafili zastosować wiedzy w praktyce.

Wsparcie i promowanie przedsiębiorczego podejścia oraz pomoc w rozwijaniu niezbędnych umiejętności wśród młodzieży to niezwykle ważne inicjatywy, które powinny być praktykowane w polskim szkolnictwie. Z pomocą przychodzą również różnego rodzaju ośrodki, które wspierają zajęcia z przedsiębiorczości poprzez organizację gier, zabaw oraz konkursów pobudzających kreatywność uczniów. Inicjatywy te przyczyniają się do promowania postaw przedsiębiorczych już od najmłodszych lat. Do edukacji młodych ludzi dużo mogą wnieść również spotkania z przedsiębiorcami, którzy opowiedzą jak wyglądała ich droga do obecnej pozycji.

Narzędziem, które zdobywa coraz większe uznanie i popularność są różnego rodzaju edukacyjne gry symulacyjne, które poprzez zabawę pokazują jak poruszać się w świecie biznesu. Projekty, które promują przedsiębiorczość motywują młodzież do przyjmowania postaw przedsiębiorczych, a w konsekwencji do zakładania własnego biznesu.Nauczyciele, biorąc udział w projektach, które mają na celu opracowywanie oraz wprowadzanie innowacyjnych narzędzi do zajęć z przedmiotu ekonomia w praktyce, zwiększają skuteczność edukacji poprzez kształtowanie kluczowych kompetencji z przedsiębiorczości.

Edukowanie młodzieży w dziedzinie przedsiębiorczości ma kluczowe znaczenie, ponieważ daje im podwaliny pod dorosłe życie.Umiejętności wyniesione z zajęć szkolnych mogą zaowocować sukcesami na polu zawodowym i przygotować do podejmowania właściwych decyzji w biznesie.Nauczyciele przedsiębiorczości mają wiele kreatywnych pomysłów na urozmaicenie swoich zajęć, sami wychodzą z inicjatywą i dokładają starań, by ich uczniowie zdobyli bogatą wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w praktyce – mówi Andrzej Lipko, były kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz były Prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.

Dzięki takim projektom uczniowie mają szansę przeżyć przygodę edukacyjną, która zaangażuje ich intelektualnie oraz emocjonalnie w lekcje przedsiębiorczości oraz pozwoli im uwierzyć we własne umiejętności.Zajęcia prowadzone w oparciu o komputerową symulację pomagają uczniom przygotować się do podejmowania racjonalnych decyzji w świecie biznesu, pokazują jak zarządzać osobistymi środkami finansowymi, jak je inwestować oraz jak starać się np. o przyznanie kredytu dla swojego przedsiębiorstwa.

Bardzo dobrą motywacją dla uczniów są konkursy, poprzez które rozwijają oni swoje praktyczne umiejętności przedsiębiorcze. Jest to skuteczna forma dotarcia do młodych osób, która pozwala zaszczepić w nich iskrę przedsiębiorczości. W Polsce inicjatyw tego typu jest niewiele, lecz z roku na rok zwiększa się ich liczba. Konkursy te promują kreatywne myślenie oraz poszerzają wiedzę ekonomiczną wśród młodzieży.

Niedawno zakończył się konkurs „Najlepsze zajęcia z Przedsiębiorczości”, który poprzez rozwiązywanie case studies dotyczących strategii marketingowej oraz kampanii promocyjno – reklamowych uczył stosowania zagadnień poznawanych na lekcjach w praktyce. Kolejnym przykładem jest konkurs organizowany przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, który polega na napisaniu najlepszego Biznesplanu, którego celem jest wprowadzenie nowej jakości w kreowaniu przedsiębiorczości w Polsce. Przykładem takiej inicjatywy jest również niedawno rozpoczęty ogólnopolski konkurs „Przedsiębiorcza szkoła jutra”, którego założeniem jest przygotowanie propozycji zadania z wykorzystaniem gry Mana Game, które będzie miało na celu rozwinięcie umiejętności wymaganych podstawą programową nauki przedsiębiorczości.

Inicjatywy takie jak konkurs „Przedsiębiorcza szkoła jutra” są niezwykle interesującymi rozwiązaniami, które pozwalają młodzieży postawić pierwsze kroki w świecie biznesu, zaszczepić w nich chęć do działania i poszerzyć wiedzę z zakresu przedsiębiorczości. Takie przedsięwzięcia są bardzo ważne, ponieważ młodym ludziom brakuje praktycznych umiejętności, które nauczyliby się wykorzystywać w życiu codziennym, kiedy sama wiedza teoretyczna może nie wystarczyć. Nie wszyscy rozumieją, jak ważne jest inwestowanie we własny rozwój. Największym kapitałem przedsiębiorstwa są przecież jego pracownicy i tylko wraz z ich rozwojem firma może coraz lepiej funkcjonować. Jako pracodawca wiem jak ważne są praktyczne kompetencje, które pracownicy powinni zdobywać już na etapie edukacji szkolnej. Aby tak się stało, potrzebna jest zmiana formuły nauczania, a „Przedsiębiorcza szkoła jutra” jest pierwszym symptomem tych zmian. To pionierski projekt na skalę ogólnopolską i będę mu mocno kibicował – mówi Rafael Moucka, Prezes Positive Technology, uczestnik kilkudziesięciu szkoleń, konferencji i seminariów branżowych doskonalących umiejętności z zakresu zarządzania oraz rozwoju osobistego.

Sposób prowadzenia lekcji w szkołach powinien być na tyle atrakcyjny, aby zachęcał uczniów do aktywnego w nich uczestnictwa, ale też do pogłębiania wiedzy poza zajęciami szkolnymi. Na lekcjach z przedsiębiorczości należy zachęcać młodzież do samodzielnego działania, a wiedzę opierać na przykładach. Wprowadzenie ciekawych ćwiczeń i stosowanie zróżnicowanych narzędzi wspomagających naukę na pewno urozmaici lekcję i zaowocuje zdobyciem praktycznych umiejętności, które są podstawą sukcesu.

***

Mana Game to ekonomiczna gra decyzyjna w formie przeglądarkowej. Skierowana jest do osób, które pragną nauczyć się przedsiębiorczości w praktyce. Jest to również doskonałe narzędzie edukacyjne dla szkoleniowców oraz miłośników przedsiębiorczości, którzy chcą trenować ją w wirtualnym świecie. W ramach gry uczestnicy działają na rynku (popytowo-podażowym) i mają za zadanie zarządzać swoim przedsiębiorstwem tak, aby przynosiło jak najlepsze wyniki. Dzięki dużej liczbie wariacji w odniesieniu do poziomu trudności gra będzie mogła być wykorzystywana zarówno w szkołach, jak również na uczelniach, czy szkoleniach dla osób dorosłych.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.