Studenci lubią zajęcia praktyczne – Portal PR - 24PR
Studenci lubią zajęcia praktyczne

19.05.2014 Kategoria: Nauka i edukacja. Autor: admin

Oferowany program studiów stanowi unikalne połączenie przedmiotów o charakterze lingwistycznym z zajęciami biznesowymi. Łącząc dydaktykę z praktyką zapewnia młodym ludziom możliwość zdobycia solidnej wiedzy akademickiej oraz umiejętności praktycznych poszukiwanych na rynku pracy.

Studia te pozwalają na zdobycie wykształcenia i kompetencji językowych na poziomie powyżej B2 w zakresie wybranego języka obcego, poznanie zasad komunikatywnego posługiwania się językami specjalistycznymi, w tym biznesowym językiem angielskim oraz wybranym drugim językiem obcym, jak również na uzyskanie podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami w warunkach gospodarki rynkowej.

Kiedy młodość spotyka doświadczenie
W semestrze letnim do pracy dydaktycznej ze słuchaczami „Lingwistyki dla biznesu” włączyli się partnerzy biznesowi kierunku, menedżerowie i specjaliści z Globalnego Centrum Biznesowego Hewlett-Packard oraz firmy Infosys BPO. W ramach 60-u godzin warsztatów ze studentami, eksperci kładą nacisk na zdobycie przez młodych ludzi umiejętności posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi, na rozwijanie podstawowych umiejętności społecznych np. pracy w grupie, efektywnego komunikowania się, umiejętności negocjacji czy zasad etyki biznesu. W trakcie zajęć dzielą się także doświadczaniem z obszaru Human Resources, w tym zakresie zadań dotyczących procesów rekrutacji, form zatrudnienia, administracji HR, informacji o płacach, czym są, jak się je nalicza i jakie mają części składowe. Studenci zgłębiają również podstawy analizy finansowej, w tym wartość pieniądza, rachunek zysków i strat czy wskaźniki rynku kapitałowego. Rozpiętość przygotowanych tematów jest duża.

– Zajęcia ze studentami Uniwersytetu Łódzkiego to doskonała okazja do tego, by pokazać młodym ludziom, jakie umiejętności za kilka lat będą im m. in. potrzebne w pracy zawodowej, to również realna pomoc w zdobyciu tych kwalifikacji. Dla naszych wykładowców, na co dzień zatrudnionych w biznesie jest to także ciekawe doświadczenie dydaktyczne i społeczne. Z rozmów widzimy, że wielu studentów pomimo tego, że sektor usług dla biznesu rozwija się aktywnie w Polsce od 10 lat, ma nikłe wyobrażenie o naszej branży, jak również o specyfice pracy w korporacji. Wiele osób nas pyta jak pracownicy HP GBC z różnych narodowości się między sobą komunikują, jaka jest atmosfera w firmie, jakie trzeba mieć kwalifikacje, żeby się dostać do pracy, jakie stanowiska są oferowane, jakie są zasady awansów czy otrzymywane świadczenia pozapłacowe. Te zagadnienia szczególnie mocno interesują naszych słuchaczy – ocenia Renata Sima, Dyrektor Generalna Usług Outsourcingowych w Globalnym Centrum Biznesowym Hewlett-Packard, które jest partnerem biznesowym kierunku wraz z firmą Infosys BPO.

Student na praktyce
Specjaliści HP i Infosys prowadzą prezentacje i warsztaty na terenie Uniwersytetu Łódzkiego. W programie studiów zaplanowane są także praktyki i staże dla studentów „Lingwistyki dla biznesu”, podczas, których HP i Infosys planują przybliżyć słuchaczom specyfikę branży nowoczesnych usług dla biznesu. Pokazać także, jakie są możliwości pracy i rozwoju zawodowego w tym sektorze zarówno w outsourcingu procesów biznesowych (Business Proces Outsourcing), jak i w centrach usług wspólnych (Shared Services Center). Podczas praktyk studenci będą mogli poznać m. in. procesy z zakresu: finansów i księgowości, (w ty obsługę działów zobowiązań i należności), procesy kadrowo-płacowe ( w tym naliczanie płac, administrację danych i inne zadania kadrowe).

– Prowadzimy zajęcia dla bardzo młodych ludźmi, ponieważ są to studenci pierwszego roku, zatem początkowo odczuwaliśmy nieśmiałość i brak inicjatywy ze strony naszych słuchaczy. Po kilku zajęciach, które odbywają się w małych 25-30 osobowych grupach, te relacje są już bardziej otwarte i otrzymujemy sygnały, że praktyczna forma nauki sprawdza się i bardzo odpowiada studentom. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni dobrą znajomością języka angielskiego wśród studentów, także rokowania są dobre – dodaje Renata Sima. – Mamy szeroką ofertę skierowaną do ludzi młodych, rozpoczynających swoją drogę zawodową, także z pewnością umiejętności zdobyte przez absolwentów kierunku „Lingwistyka dla biznesu” znajdą zastosowanie przy obsłudze realizowanych przez HP GBC usług.

Licencjat i co dalej?
Po ukończeniu licencjackich studiów na tym kierunku absolwenci będą mogli kontynuować kształcenie na studiach magisterskich, których wymagania wstępne przewidują posiadanie kompetencji zdobytych na I stopniu „Lingwistyki dla biznesu”. Mają również możliwość dalszego kształcenia, także na studiach magisterskich w krajach, w których obowiązuje dwustopniowy system kształcenia uniwersyteckiego, w szczególności w krajach niemieckojęzycznych, romańskich i anglojęzycznych.
Globalne Centrum Biznesowe jest częścią amerykańskiego koncernu Hewlett-Packard.
 

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.