Płace w branży komunikacji marketingowej w 2014r. – Portal PR - 24PR
Płace w branży komunikacji marketingowej w 2014r.

17.07.2014 Kategoria: Rynek pracy. Autor: admin

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR ogłosiło wyniki nowego badania wynagrodzeń i stawek cennikowych w firmach sektora komunikacji marketingowej, organizowanego regularnie od kilkunastu lat.Przede wszystkim wynika z nich, że dynamika płac w agencjach mediowych była wyższa niż w agencjach reklamowych. Powstrzymany został również spadek stawek cennikowych.

Poziomy wynagrodzeń

Analizę wynagrodzeń oraz stawek godzinowych pracowników agencji reklamowych, agencji mediowych oraz agencji evetowych, przeprowadziła na zlecenie Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR firma IDEA! Management Consulting – we współpracy z Towers Watson Data Services.

W roku 2014 opracowano rynkową wycenę 77 stanowisk w agencjach reklamowych, 53 w agencjach mediowych oraz 6 dla stanowisk o specjalizacji eventowej.

W agencjach reklamowych odnotowano przeciętny wzrost wynagrodzeń całkowitych pomiędzy rokiem 2013 i 2014 o 1,8%, aczkolwiek nie dotyczy on wszystkich stanowisk.Porównanie dla poszczególnych ról w firmach wskazuje bowiem, iż w agencjach reklamowych przeciętna płaca wzrosła dla 53% stanowisk wycenionych również przed rokiem, spadła dla 40% stanowisk a dla 7% pozostała bez zmiany.W agencjach mediowych przeciętny wzrost wynagrodzeń całkowitych wyniósł pomiędzy rokiem 2013 i 2014 o 2,7%. Również w przypadku tych firm wzrosty nie dotyczą wszystkich stanowisk, lecz tylko 51% spośród badanych; dla 34% przeciętna płaca w roku 2014 spadła w porównaniu z rokiem poprzednim, a dla 15% pozostała na tym samym poziomie. Porównywane rok do roku wynagrodzenie całkowite obejmowało stawki zasadnicze oraz premie i nagrody.

Stawki godzinowe

Badanie SKM SAR obejmuje również określenie wartości stawek cennikowych. Rozumie się przez to pojęcie – stawkę cennikową dla danego stanowiska, prezentowaną klientom agencji reklamowej lub agencji mediowej na etapie wyjściowym negocjacji kontraktu – jest to wartość za godzinę pracy wyrażona netto (bez VAT) w PLN i fakturowana przez firmę – nie należy więc mylić tej wartości z płacą netto uzyskiwaną przez pracowników.

Zgodnie z wynikami badania, stawki godzinowe przeciętnie – dla całego rynku, nie uległy zmianie na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, co oznacza powstrzymanie obserwowanej jeszcze przed rokiem dynamiki spadkowej.

Dla 44 stanowisk, aktualne stawki godzinowe wzrosły w porównaniu z rokiem 2013 lub pozostały bez zmian, a spadły dla 37 stanowisk (analizę przeprowadzono dla median stawek rynkowych).

Załącznik nr 1

Przeciętne wynagrodzenia zasadnicze (bez premii ) na dzień 1.4.2014 w sektorze komunikacji marketingowej.

Podane wartości są odpowiednikiem płacy brutto dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów cywilnych. (Dla osób wystawiających faktury – uwzględniono wartość faktury netto (bez VAT)).

Nazwa stanowiska Płaca zasadnicza brutto – dla umów o pracę i cywilnych miesięcznie PLN (mediana)
Creative
C01 – CREATIVE DIRECTOR 18 000
C12 – DEPUTY/ASSOCIATE CREATIVE DIRECTOR 15 500
C02 – CREATIVE GROUP HEAD 10 776
C03 – SENIOR COPYWRITER 10 980
C04 – COPYWRITER 7 131
C05 – JUNIOR COPYWRITER 4 600
C06 – SENIOR ART DIRECTOR 10 756
C07 – ART DIRECTOR 7 864
C08 – JUNIOR ART DIRECTOR 4 985
C13 – SENIOR GRAPHIC DESIGNER 7 692
C09 – GRAPHIC DESIGNER 5 350
C14 – JUNIOR GRAPHIC DESIGNER 4 655
C15 – SENIOR DTP OPERATOR 7 500
C10 – DTP OPERATOR 6 000
C17 – DESIGN DIRECTOR 12 365
C18 – DESIGN MANAGER 8 540
Client Service
CS01 – CLIENT SERVICE DIRECTOR 20 000
CS02 – GROUP ACCOUNT DIRECTOR 15 000
CS02 WEB – GROUP ACCOUNT DIRECTOR 15 900
CS03 – ACCOUNT DIRECTOR 11 000
CS05 – ACCOUNT MANAGER 7 000
CS05 WEB – ACCOUNT MANAGER WEB 7 350
CS04 – ACCOUNT SUPERVISOR 8 900
CS06 – ACCOUNT EXECUTIVE 4 325
CS06 WEB – ACCOUNT EXECUTIVE WEB 5 000
CS07 – ACCOUNT ASSISTANT 2 825
CS08 – SOCIAL MEDIA ACCOUNT TEAM SUPERVISOR 8 363
CS09 – SOCIAL MEDIA MANAGER 7 250
CS10 – SOCIAL MEDIA ACCOUNT EXECUTIVE 4 820

 

Event Management
E01 – EVENT PROJECT DIRECTOR 9 500
E02 – EVENT ACCOUNT MANAGER 8 000
E03 – EVENT ACCOUNT / PROJECT MANAGER 6 500
E04 – EVENT JUNIOR ACCOUNT / JUNIOR PROJECT MANAGER 3 350
E05 – EVENT PROJECT MANAGER ASSISTANT 2 500
E10 – EVENT MANAGER – Generalista 5 500
Media Planning/Buying
M04 – SENIOR MEDIA PLANNER 7 000
M03 – MEDIA MANAGER 10 350
M06 – JUNIOR MEDIA PLANNER 3 500
M07 – BUYING DIRECTOR 15 660
M08 – HEAD OF BUYING 10 100
M10 – BUYER 4 500
M13 – TRAINEE (Media Assistant) 2 500
M14 – MEDIA (PLANNING/BUYING) DIRECTOR 15 500
M14 WEB – MEDIA (PLANNING/BUYING) DIRECTOR WEB 15 000
M15 – MEDIA (PLANNING/BUYING) GROUP HEAD 13 500
M16 – MEDIA (PLANNING/BUYING) MANAGER 9 445
M17 – SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER 7 000
M17 WEB – SENIOR MEDIA PLANNER/BUYER WEB 8 000
M18 – MEDIA PLANNER/BUYER 5 500
M18 WEB – MEDIA PLANNER/BUYER WEB 5 250
M19 – JUNIOR MEDIA PLANNER/BUYER 3 850
M19 WEB – JUNIOR MEDIA PLANNER/BUYER WEB 3 800
Production
P01 – PRODUCTION DIRECTOR 13 500
P02 – PRINT PRODUCTION MANAGER 7 350
P03 – BROADCAST PRODUCTION MANAGER 9 150
P04 – PRINT PRODUCER 5 300
P05 – BROADCAST PRODUCER 6 550
P06 – ART BUYER 5 550
P08 – PROOFREADER 4 071
PR01 – PR DIRECTOR 10 592
PR02 – PR MANAGER 6 733
PR03 – PR EXECUTIVE 4 475
R01 – HEAD OF RESEARCH 15 500
R02 – SENIOR (MEDIA) RESEARCHER 7 300
R03 – RESEARCHER 3 600
R04 – ECONOMETRICS ANALYST 5 900
R05 – JUNIOR MARKET ANALYST 3 500
R06 – ECONOMETRICS ASISSTANT 2 800

 

Strategic
S01 – STRATEGIC DIRECTOR 19 020
S02 – STRATEGIC PLANNER 8 000
S02 WEB – STRATEGIC PLANNER WEB 7 500
S04 – SENIOR STRATEGIC PLANNER 9 500
S04 WEB – SENIOR STRATEGIC PLANNER WEB 11 090
Interactive
SM02 – SEM TEAM MANAGER 10 925
SM12 – SENIOR SEM SPECIALIST 7 000
SM11 – SEM SPECIALIST 5 050
WB01 – TECHNICAL DIRECTOR 15 200
WB02 – USABILITY MANAGER 8 450
WB03 – INFORMATION ARCHITECT 6 051
WB04 – SENIOR WEB DEVELOPER/PROGRAMMER 9 290
WB05 – WEB DEVELOPER/PROGRAMMER 6 990
WB07 – FLASH/ACTIONSCRIPT DEVELOPER 6 645
WB12 – FRONT END DEVELOPER 5 690
WB14 – SENIOR PHP DEVELOPER 7 295
WB15 – PHP DEVELOPER 6 545
WB24 – MOTION DESIGNER/ANIMATOR 6 750
WB27 – SOCIAL MEDIA TEAM MANAGER 6 141
WB28 – SOCIAL MEDIA SENIOR PLANNER 4 965
WB29 – SOCIAL MEDIA PLANNER 4 965
WB30 – JUNIOR SOCIAL MEDIA PLANNER 3 100
WB32 – CONTENT DESIGNER 4 111
WB37 – SENIOR WEB ANALYST 7 080
WB38 – WEB ANALYST 5 700
WB42 – PERFORMANCE SPECIALIST 6 500
New business
NB02 – NEW BUSINESS MANAGER 7 000
NB01 – NEW BUSINESS DIRECTOR 15 500
Back Office
A01 – ADMINISTRATION AND PERSONNEL DIRECTOR 12 000
A02 – OFFICE MANAGER 5 500
A03 – TELEPHONIST/RECEPTIONIST 2 500
A04 – SECRETARY / ASSISTANT 3 500
A05 – DRIVER 4 690
A06 – HUMAN RESOURCES MANAGER 8 250
A07 – HUMAN RESOURCES GENERALIST 7 125
A08 – HUMAN RESOURCES SPECIALIST/ INTERNAL PR 5 000
A09 – CORPORATE/INTERNAL PR MANAGER 9 000
A11 – PROJECT MANAGER 7 000
A12 – PROJECT COORDINATOR 5 841
A13 – PROJECT ASSISTANT 4 176
F01 – FINANCIAL DIRECTOR 24 000
F02 – CHIEF ACCOUNTANT 10 500
F03 – ACCOUNTANT 4 930
F04 – JUNIOR ACCOUNTANT 3 500
F05 – FINANCIAL CONTROLLER 8 000
F08 – INVOICING CLERK 3 000
F09 – SENIOR ACCOUNTANT 7 000
F10 – SENIOR TRAFFIC 4 500
I01 – IT MANAGER 10 000
I02 – IT SPECIALIST (ADMINISTRATOR) 5 300
I04 – PROGRAMMER 7 350
I05 – USER SUPPORT SPECIALIST (HELP DESK) 3 500
T01 – TRAFFIC MANAGER 6 600
T02 – TRAFFIC ASSISTANT 3 950

Załącznik 2 – stawki cennikowe wg stanu na 1.4.2014

Dział Stanowisko Stawka godzinowa PLN (mediana)
ADMINISTRATION DEPARTMENT OFFICE MANAGER 250
SECRETARY / ASSISTANT 150
PROJECT MANAGEMENT PROJECT MANAGER 180
CREATIVE DEPARTAMENT CREATIVE DIRECTOR 400
CREATIVE GROUP HEAD 350
SENIOR COPYWRITER 260
COPYWRITER 200
JUNIOR COPYWRITER 170
SENIOR ART DIRECTOR 280
ART DIRECTOR 200
JUNIOR ART DIRECTOR 165
SENIOR DTP OPERATOR 190
DTP OPERATOR 140
SENIOR GRAPHIC DESIGNER 300
GRAPHIC DESIGNER 175
CLIENT SERVICE DEPARTMENT CLIENT SERVICE DIRECTOR 440
GROUP ACCOUNT DIRECTOR 307
ACCOUNT DIRECTOR 300
ACCOUNT SUPERVISOR 240
ACCOUNT MANAGER 200
ACCOUNT EXECUTIVE 150
ACCOUNT ASSISTANT 120
SOCIAL MEDIA MANAGER 190
SOCIAL MEDIA ACCOUNT EXECUTIVE 160
SOCIAL MEDIA ACCOUNT ASSISTANT 120
EVENT MANAGEMENT PROJECT DIRECTOR 295
ACCOUNT MANAGER 200
ACCOUNT / PROJECT MANAGER 231
EVENT TEAM MANAGER – Generalista 150
EVENT MANAGER – Generalista 150
JUNIOR EVENT SPECIALIST/MANAGER – Generalista 100
CREATIVE DIRECTOR – EVENT MARKETING 280
SENIOR CREATIVE – EVENT MARKETING 200
GRAPHIC – 3 D – EVENT MARKETING 100
FINANCIAL DEPARTMENT FINANCIAL DIRECTOR 500
CHIEF ACCOUNTANT 239
IT DEPARTMENT IT SPECIALIST (ADMINISTRATOR) 150
PRODUCTION DEPARTMENT PRODUCTION DIRECTOR 310
PRINT PRODUCTION MANAGER 200
BROADCAST PRODUCTION MANAGER 208
PRINT PRODUCER 160
BROADCAST PRODUCER 180
ART BUYER 153
PROOFREADER 130
DIGITAL PRODUCTION MANAGER 220
PUBLIC RELATIONS DEPARTMENT PR DIRECTOR 300
PR MANAGER 190
PR EXECUTIVE 150
STRATEGIC DEPARTMENT STRATEGIC DIRECTOR 400
STRATEGIC PLANNER 280
SENIOR STRATEGIC PLANNER 280
TRAFFIC DEPARTMENT TRAFFIC MANAGER 135
TRAFFIC ASSISTANT 120
NEW MEDIA INFORMATION ARCHITECT 195
SOCIAL MEDIA TEAM MANAGER 200
WEB DEVELOPMENT WEB DEVELOPER/PROGRAMMER 180
FLASH/ACTIONSCRIPT DEVELOPER 170
WEB PROJECT MANAGER 155
FRONT END DEVELOPER 180
PHP DEVELOPER 180
HTML DEVELOPER 180

 

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR zostało założone w 1997 r. Organizacja zrzesza firmy, które tworzą efektywną komunikację marketingową, jest to obecnie 95 podmiotów – agencje full service, domy mediowe, agencje brand design, interaktywne i ambientowe. Jednym z głównych zadań SAR jest promocja oraz animacja środowiska reklamowego w Polsce oraz tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i pomysłów pomiędzy podmiotami działającymi na rynku. Ponadto działalność SAR koncentruje się na tworzeniu, wdrażaniu i popularyzowaniu standardów przetargowych, dobrych praktyk biznesowych, prowadzeniu szkoleń, seminariów i edukowaniu kadr, a także na badaniach rynkowych. Oprócz tego SAR wraz Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych (Związek Mediów i Reklamy) prowadzi lobbing wokół prawa reklamy.

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR jest organizatorem wyznaczających standardy reklamowe konkursów i związanych z nimi konferencji: Effie Awards, Media Trendy i KTR.

Od 1999 r. SAR jest członkiem European Advertising Agencies Association (EAAA), obecnie European Association of Communications Agencies (EACA). Oprócz tego współpracuje z międzynarodowymi stowarzyszeniami reklamy, tj. EACA, IPA, ADC*E. W Polsce SAR jest przedstawicielem międzynarodowego konkursu Cannes Lions oraz kreatywnej platformy medialnej Shots.

www.sar.org.pl

 

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.