Upraktycznienie edukacji pomoże znaleźć pracę młodym – Portal PR - 24PR
Upraktycznienie edukacji pomoże znaleźć pracę młodym

10.07.2014 Kategoria: Nauka i edukacja. Autor: admin

Dobre informacje płyną z danych opublikowanych za kwiecień 2014 przez Eurostat. Wynika z nich, że bezrobocie wśród młodych do 25. roku życia maleje. Niestety wskaźnik jest nadal niepokojąco wysoki i wynosi w Unii Europejskiej 22,5 proc.

Wakacje to dobry czas, by zainwestować w swój rozwój zawodowy. Staże i praktyki w dużych korporacjach, ale i te w sektorze MŚP, ułatwią późniejsze znalezienie pracy absolwentom polskich uczelni. Z początkiem wakacji EFL przypomina, że w swojej ofercie ma zupełnie innowacyjny produkt skierowany do pracodawców, którzy zatrudniają lub przyjmują na staże młodych ludzi w wieku 15- 24 lata.

Chcesz dostać się na staż, wykaż się inicjatywą

Idąc na rozmowę kwalifikacyjną można zaskoczyć pracodawcę informacją, że przyjmując młodą osobę na wakacyjny staż może uzyskać on dostęp do tańszej oferty firmy. EFL, realizując  innowacyjny projekt „Leasing Europejski. Praca dla Młodych”, od lutego tego roku wsparł zatrudnienie ponad 3 tys. młodych ludzi. Działania wspierające młodych na rynku pracy są wynikiem umowy podpisanej przez firmę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, który realizuje europejską inicjatywę Jobs for Youth (JfY)- „Praca dla Młodych”.„ W ciągu pięciu miesięcy działania projektu w Polsce, podpisaliśmy z przedstawicielami sektora MŚP 2 700 umów w ramach programu Leasing Europejski- Praca dla młodych. Przedsiębiorcy, którzy w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy zatrudnili lub przyjęli na staż lub praktykę młodą osobę, mogli starać się o uzyskanie tańszego finansowania zewnętrznego. Leasing, który proponujemy korzystającym z usługi Praca dla młodych jest o 0,45 punktu procentowego tańszy od standardowej oferty firmy. Najwięcej umów podpisaliśmy z przedstawicielami małych firm zatrudniającymi do 50 osób” -mówi Radosław Kuczyński Prezes Zarządu EFL.

 Biznes chce współpracować z uczelniami

Idealny model współdziałania między uczelnią, a pracodawcą jest taki, że przedsiębiorcy zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, a wyższe uczelnie według ich potrzeb kształcą kadry. Idealny model czy zasada wolnego rynku? Wolny rynek zaczyna obowiązywać w obszarze edukacji. Ciekawe wnioski płyną z raportu Biznes dla edukacji [1], przygotowanego w 2014 roku przez PARP. Wynika z niego, że za najbardziej przydatne w poszukiwaniu pracy studenci uważają krajowe (94 proc.) i zagraniczne (92 proc.) staże związane z kierunkiem studiów. Ciekawe jest też podejście przedsiębiorców, którzy deklarująudział w konferencjach naukowych oraz współpracę z pracownikami uczelni w celu tworzenia nowych rozwiązań biznesowych wspierających zatrudnianie. Współpraca ta opiera się na rekrutacji studentów na praktyki i staże (takie działania deklaruje 91 proc. przedsiębiorców) oraz 66 proc. firm deklaruje, że bierze udział w konferencjach i seminariach naukowych organizowanych przez uczelnie.

Przekuć plany w czyny…

Przykładem działania wspierającego współpracę biznesu i edukacji może być konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do 15 lipca uczelnie mogą ubiegać się o dofinansowanie programów kształcenia, które w większym stopniu kształtować będą kompetencje najbardziej oczekiwane przez pracodawców od kandydatów do pracy. W konkursie, którego budżet wynosi 50 mln zł, największy nacisk został położny na wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia poprzez staże i praktyki studenckie. Obligatoryjnym elementem projektu jest włączenie pracodawców w realizację programów kształcenia. Co istotne, działania te obejmą studentów ostatniego roku studiów, a zatem osoby, które już niebawem wejdą na rynek pracy. Konkurs NCBR to pilotażowe przedsięwzięcie przed uruchomieniem Programu Rozwoju Kompetencji, którego celem będzie wzmocnienie kształcenia na uczelniach przedsiębiorczości, kompetencji zawodowych i interpersonalnych pożądanych na rynku pracy.

Marketing & Communications Consultants

[1] http://biznesdlaedukacji.parp.gov.pl/images/pdf/Raport_parp.pdf

 

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.