Arbitraż zamiast sądu – Portal PR - 24PR
Arbitraż zamiast sądu

25.08.2014 Kategoria: PRAWO. Autor: admin

W sześciu miastach Polski powstaną nowoczesne Centra Arbitrażu i Mediacji dla przedsiębiorców. To realna alternatywa wobec przeciążonego sądownictwa. Organizacja CAiM oraz promocja takiej drogi rozwiązywania sporów w biznesie to element zakrojonego na szeroką skalę projektu realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki, przy wsparciu samorządów i regionalnych partnerów. Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Polscy przedsiębiorcy często skarżą się na uciążliwe i długotrwałe procedury dochodzenia swoich roszczeń. Według Ministerstwa Sprawiedliwości do sądów trafia rocznie ponad milion pozwów w sprawach gospodarczych. Niewielu właścicieli firm i menadżerów korzysta z alternatywnej drogi rozwiązywania sporów, jaką jest arbitraż i mediacja. W roku 2012 do mediacji sądowej trafiły 2354 sprawy, z czego tylko 49 zakończyło się sporządzeniem protokołu i przekazaniem go do sądu powszechnego.

Ministerstwo Gospodarki, przy wsparciu środków europejskich w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, rozpoczyna ogólnopolski projekt rozwoju i promocji arbitrażu i mediacji: „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”. W jego ramach do końca października 2015 roku mają zostać powołane do działania, funkcjonujące według jednolitych zasad, Centra Arbitrażu i Mediacji w 6 wybranych miastach kraju. Będą one działać przy organizacjach naukowych, społecznych i gospodarczych. W Warszawie projekt wdrażany jest we współpracy z Konfederacją Lewiatan, w Poznaniu, Krakowie i Białymstoku z regionalnymi Izbami Przemysłowo-Handlowymi, w Katowicach z Fundacją WPIA Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”, a w Lublinie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim im. Jana Pawła II.

Centra Arbitrażu i Mediacji będą skupiały się na prowadzeniu mediacji pozasądowej z możliwością mediacji sądowej. Mają one zajmować się przede wszystkim sporami między przedsiębiorcami, z możliwością mediacji z administracją publiczną. Ośrodki mogą być wykorzystywane także do mediacji konsumenckiej.

Realizatorom projektu zależy,by ułatwić polskiemu biznesowi oraz konsumentom dostęp do możliwości szybkiego i niskokosztowego rozstrzygania sporów. Dzięki temu poprawić się mają warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a także nastąpić ma odciążenie sądów powszechnych i skrócenie czasu trwających w nich postępowań. Co ważne, w ramach programu opracowane zostaną jednolite standardy mediacji na poziomie ogólnokrajowym. Kolejną korzyścią płynącą z projektu będzie także integracja organizacji pozarządowych działających na rzecz polskich przedsiębiorców. Dla sektora MSP kluczową korzyścią może być oszczędność środków finansowych i czasu, które do tej pory firmy poświęcały na rozwiązywanie sporów.

Sądy Arbitrażowe i Sądy Polubowne działają szybko, a ich postępowanie nie jest obciążone skomplikowanymi procedurami. Jednocześnie orzeczenia takich sądów mają pełną moc prawną, pod warunkiem, ze obie strony wcześniej zapisały się na arbitraż. Warunkiem sukcesu projektu, który rozpoczynamy, jest skuteczna komunikacja na temat zalet arbitrażu i mediacji oraz zbudowanie zaufania to instytucji, które je umożliwiają – mówi Wojciech Kruk, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.