Allianz Global Wealth Report – Portal PR - 24PR
Allianz Global Wealth Report

23.09.2014 Kategoria: Rynki. Autor: admin

Allianz opubikował właśnie piątą edycję swojego badania poziomu zamożności na świecie „Global Wealth Report”, który poddaje analizie wartość aktywów finansowych oraz zadłużenia prywatnych gospodarstw domowych w ponad 50 krajach na całym świecie. Z raportu wynika, że wartość aktywów finansowych brutto wzrosła w 2013 roku o 9,9 procent do najwyższego od 2003 roku poziomu 118 bilionów euro. Motorem tego wzrostu były wyjątkowe wyniki na rynku kapitałowym w Japonii, USA oraz w Europie: wartość aktywów w postaci papierów wartościowych wzrosła o 16,5 procent – to więcej niż w latach bezpośrednio poprzedzających wybuch kryzysu finansowego. Nie jest to jednak dowód na nagły wzrost zainteresowania oszczędzających inwestycjami w akcje. Stany Zjednoczone to jedyny region, gdzie odnotowano znaczny napływ nowych środków w akcje i inne papiery wartościowe. Z kolei Europejczycy kontynuowali odwrót od tej klasy aktywów.

Nie wszystkie regiony skorzystały z ubiegłorocznego wzrostu w tym samym stopniu. Na rynkach rozwijających się, w szczególności w Ameryce Łacińskiej, wzrost aktywów zwolnił w związku z turbulencjami na lokalnym rynku kapitałowym i walutowym. Również w całym regionie Europy Wschodniej wzrost zmniejszył się o niemal jeden punkt procentowy do 11,2 procent – był on jednak i tak ponad dwa razy wyższy niż w Europie Zachodniej (gdzie wyniósł 5,2%). W długiej perspektywie Europa Środkowa jest jednak niekwestionowanym liderem wzrostu: średnia jego roczna wartość od 2000 roku wyniosła bowiem 14,5 procent – więcej niż w jakiejkolwiek innej części świata. Niemniej jednak niektóre kraje regionu, w szczególności wschodnioeuropejscy członkowie UE, przyhamowały, jeśli chodzi o gromadzenia aktywów od 2007 roku. Jeśli wziąć pod uwagę realne wartości wzrostu (z pominięciem inflacji), średnia roczna stopa wzrostu w Europie Wschodniej spadła do 6 procent; to niewiele więcej niż w krajach Ameryki Łacińskiej (+5,5%), ale znacznie mniej niż w Azji (z wyłączeniem Japonii), gdzie od początku tego wieku sięga ona 10% rocznie.

Pomimo pełnego wyzwań otoczenia gospodarczego, wartość aktywów w Europie Wschodniej w ostatnich dwóch latach odnotowała wzrost – mówi Michael Heise, główny ekonomista Allianz SE – To pokazuje, że proces doganiania Zachodu ciągle trwa. Jednak w związku z eskalacją kryzysu na Ukrainie, na horyzoncie pojawiły się ciemne chmury.

Całkowita wartość aktywów finansowych gospodarstw domowych w Polsce wzrosła w 2013 roku o 7,6 procent – to więcej niż wynosi średnia dla innych państw członkowskich UE z Europy Wschodniej. Oszczędności Polaków skorzystały m.in. z poprawy sytacji na rynku kapitałowym; wartość papierów wartościowych wzrosła o 7,3%. Jednak, mimo ubiegłorocznego wzrostu, oszczędności w papierach wartościowych nie odrobiły strat poniesionych od początku kryzysu: na koniec 2013 roku wynosiły one 98 mld euro, czyli wciąż mniej niż na koniec 2007 roku (105 mld euro). Największy, bo aż 9-procentowy wzrost w ubiegłym roku odnotowano w aktywach emerytalnych, które osiągnęły 27% udział w ogólnej sumie aktywów finansowych. Najpopularniejszą klasą aktywów wciąż pozostają jednak depozyty bankowe stanowiące 45% oszczędności: w 2013 roku ich wartość wzrosła o 7,2 procent. Mimo wciąż odczuwalnych konsekwencji kryzysu finansowego na rynku kapitałowym, całkowita wartość aktywów indywidualnych gospodarstw domowych wzrosła od 2007 roku o 120 mld euro, czyli o 48%. Dzięki silnej gospodarce Polscy oszczędzający mogli łatwiej uniknąć skutków kryzysu.

Nie tylko oszczędności odnotowały wzrost w 2013 roku; wzrosło również zadłużenie (w tym hipoteczne). Wzrost zadłużenia wyniósł 3,6 procent i była to wartość wyższa niż w jakimkolwiek innym roku od czasu wybuchu kryzysu. Jednak stopa zadłużenia, mierzona jako udział indywidualnych zobowiązań w nominalnym dochodzie, spadła w ubiegłym roku o pół punktu procentowego do poziomu 65,1 procent. Od 2009 roku stopa zadłużenia spadła zaś o 6,4 punktu procentowego. Ten spadek jest udziałem głównie krajów rozwiniętych, a przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, gdzie w ciągu ostatnich czterech lat stopa zadłużenia spadła o 15,5 punktu procentowego. Z drugiej strony, na rynkach rozwijających się zadłużenie ciągle rośnie. W Europie Wschodniej indywidualne zadłużenie wzrosło w 2013 roku o 13,2 procent do poziomu 760 mld euro, przy czym wzrost ten w większości dotyczy krajów regionu spoza Unii Europejskiej, głównie Rosji i Turcji. W krajach należących do UE wzrost ten zatrzymał się. Jednak w Polsce zadłużenie indywidualnych gospodarstw domowych wzrosło w 2013 roku o 4,6 procent. Mimo ogromnego wzrostu zadłużenia odnotowywanego w poprzednich latach, w żadnym innym regionie świata wskaźnik zadłużenia nie jest tak niski jak w Europie Wschodniej: na koniec 2013 roku wskaźnik zadłużenia w regionie wyniósł 22,6 procent; w krajach będących członkami Unii wyniósł on średnio 34%, a w Polsce osiągnął poziom 36,3 procent.

To oznacza, że aktywa finansowe netto (aktywa finansowe brutto pomniejszone o zadłużenie) odnotowały w 2013 roku dwucyfrowy wzrost o 12,4 procent. W zestawieniu najbogatszych krajów (wartość aktywów finansowych netto na mieszkańca, patrz tabela) niektóre kraje zamieniły się pozycjami, głównie ze względu na zmiany kursów walutowych, np. Japonia spadła o dwa miejsca. Na czele nadal znajduje się Szwajcaria ze znaczną przewagą nad kolejnymi w rankingu Stanami Zjednoczonymi. Polska w zestawieniu zajmuje 35. pozycję ze średnią wartością aktywów finansowych netto na mieszkańca wynoszącą 5950 euro, co daje jej 6. miejsce wśród krajów z Europy Wschodniej (za Słowenią, Czechami, Węgrami, Chorwacją i Litwą).

Analiza podziału zamożności ukazuje niejednorodny obraz. W 2013 roku w objętych badaniem krajach żyło 912 milionów osób z aktywami finansowymi o średniej wysokości[1]. Wzrost liczby mieszkańców zaliczanych według zamożności do klasy średniej widoczny jest szczególnie z dłuższym horyzoncie czasowym: od początku wieku liczba mieszkańców zaliczonych do tej kategorii podwoiła się w Ameryce Łacińskiej, w Azji wzrosła aż siedmiokrotnie, a w Europie Wschodniej wzrosła prawie trzykrotnie i wynosi dziś niemal 60 milionów osób, z których co szósta pochodzi z Polski. Ale ten gwałtowny wzrost klasy średniej nie dla wszystkich jest sukcesem. Liczba osób zaliczonych do klasy zamożnej (oszczędności powyżej 31.800 euro) w tym samym czasie zmniejszyła się. W sumie w ciagu ostatnich lat 65 milionów osób spadło z klasy zamożnej. W szczególności dotyczy to mieszkańców USA, Japonii, Francji i Włoch.

Liczba mieszkańców zakwalifikowanych do klasy o niskiej zamożności (posiadających średnie aktywa finansowe niższe niż 5.300 euro) utrzymywała się w ostatnich latach na mniej więcej stałym poziomie 3,5 miliarda. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu samej populacji w badanych krajach. Jeśli jednak nie uwzględnilibyśmy tego naturalnego wzrostu, można wyciągnąć z tych liczb ciekawy wniosek: ponad pół miliarda ludzi, w tym 40 milionów mieszkańców Europy Wschodniej, awansowało w ciągu ostatnich 13 lat do klasy średniej według zamożności. – Ta liczba jak żadna inna pokazuje,że coraz więcej osób może korzystać z dobrobytu. Patrząc z globalnej perspektywy, nie można więc mówic o pogłębiającej się nierówności – mówi Michael Heise.

Tam, gdzie w wyniku kryzysu spada wartość aktywów, w szczególności dotyka to klas średniej i uboższej. Polityczne implikacje tego faktu są jasne: ktokolwiek chciałby osiągnąć bardziej sprawiedliwy podział bogactwa, nie powinien dążyć do ograniczania wzrostu zamożności najbogatszych przez zwiększanie podatków i nakładanie nowych danin, ale robić wszystko, by rósł ogólny poziom zamożności. To wzrost jest bowiem najlepszą metodą na wyrównywanie różnic społecznych – dodaje Heise.

Najbogatsza 20-tka w 2013 roku według…

…aktywów finansowych netto na mieszkańca …aktywów finansowych brutto na mieszkańca
w EUR r-d-r % w EUR r-d-r %
#1   Szwajcaria 146.540 6,2 #1   Szwajcaria 220.030 4,2
#2     USA 119.570 14,2 #2     USA 150.780 11,0
#3   Belgia 78.300 4,6 #3   Holandia 121.620 2,5
#4   Holandia 71.430 3,8 #4   Dania 118.290 2,7
#5   Japonia 71.190 7,6 #5   Szwecja 108.780 9,5
#6   Szwecja 70.080 12,8 #6     Australia 105.280 8,6
#7     Tajwan 66.010 10,6 #7   Kanada 101.470 7,9
#8   Kanada 65.900 10,4 #8   Belgia 98.150 4,2
#9     Singapur 64.520 5,4 #9     Singapur 94.210 5,1
#10 Wlk. Brytania 63.490 11,7 #10 Wlk. Brytania 93.040 7,7
#11 Izrael 55.840 8,8 #11 Japonia 92.150 6,1
#12 Australia 53.960 12,1 #12 Norwegia 78.840 6,9
#13 Dania 53.380 6,6 #13 Tajwan 76.350 9,8
#14 Włochy 48.800 2,9 #14 Irlandia 72.330 2,0
#15 Francja 46.020 6,0 #15 Francja 68.890 4,0
#16 Niemcy 44.280 5,3 #16 Izrael 66.910 8,3
#17 Austria 43.740 1,8 #17 Włochy 63.900 1,9
#18 Irlandia 34.300 10,8 #18 Niemcy 63.850 3,8
#19 Portugalia 22.480 8,6 #19 Austria 63.510 1,0
#20 Hiszpania 21.990 22,6 #20 Finlandia 46.470 6,7

 Monachium, 23 września 2014 roku

Pełny raport z badania dostępny jest na stronie internetowej:
https://www.allianz.com/economic-research/de/  w sekcji Publications/Specials.

[1] Tak jak w poprzednich latach „Allianz Global Wealth Report” dzieli mieszkańców badanych krajów na trzy grupy według zamośności: klasa średnia obejmuje osoby posiadające aktywa finansowe w wysokości od 5.300 euro do 31.800 euro.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.