Fundacja Grupy PKP – zaangażowanie w innowacje – Portal PR - 24PR
Fundacja Grupy PKP – zaangażowanie w innowacje

20.09.2014 Kategoria: Organizacje. Autor: admin

Poprawa bezpieczeństwa na obszarze kolejowym, wspieranie rozwoju transportu szynowego, działania na rzecz kultury i sztuki, rozwój modelu przyjaznej kolei i pomoc społeczna – to tylko niektóre z zadań Fundacji Grupy PKP. Dzisiaj podpisano list intencyjny z Fundacją IT Leader Club Polska.

Fundacja została powołana przez PKP S.A. do prowadzenia wszechstronnej działalności społecznie użytecznej i dobroczynnej, z uwzględnieniem oczekiwań najważniejszych interesariuszy i uczestników transportu kolejowego w Polsce. – Jeszcze we wrześniu uruchomimy dwa programy grantowe: „Kolej na Innowacje”, skierowany do kół naukowych, działających przy wyższych uczelniach technicznych na kierunkach związanych z kolejnictwem oraz „Z kolei szkoła” dla szkół ponadgimnazjalnych związanych z transportem i komunikacją. Przygotowujemy ogólnopolski projekt edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa, oparty o kompetencje Spółek Grupy PKP, kierowany do dzieci ze szkół podstawowych. – mówi Prezes Fundacji Grupy PKP Paweł Wojciechowski.

Program „Kolej na Innowacje” ma na celu pomoc studentom w opracowywaniu, realizacji i wdrażaniu innowacyjnych projektów związanych z kolejnictwem – od prowadzenia badań w zakresie nowatorskich rozwiązań i technologii, przez udział w ważnych konferencjach, gdzie polskie projekty mogą być promowane, po organizację współpracy międzynarodowej. Wysokość grantu zależy od skali, zakresu i wartości projektów, które oceniane będą przez komisję złożona z ekspertów i praktyków kolejnictwa i dziedzin pokrewnych. W programie „Z kolei szkoła” szkoły stopnia ponadgimnazjalnego, w tym: licea profilowane, technika oraz szkoły zawodowe, kształcące na kierunkach związanych z transportem kolejowym mają szansę pozyskać granty na zakup nowoczesnego sprzętu wspierającego edukację, prowadzenie projektów edukacyjnych oraz wspieranie wyróżniających się uczniów. Maksymalna wysokość grantu na daną inicjatywę to 5 tys. zł.

Fundacja Grupy PKP zamierza realizować interesujące projekty w obszarze kultury i kolejowego dziedzictwa. Temu służy nawiązana w maju br. współpraca z Muzeum Historii Żydów Polskich, której celem jest realizowanie na terenie dworców kolejowych projektów kulturalnych i edukacyjnych. Fundacja została partnerem tegorocznej fotograficznej Wikiekspedycji Kolejowej, której efekty można podziwiać w zbiorach Wikimedia, a jesienią najlepsze zdjęcia zostaną zaprezentowane na specjalnie zorganizowanej wystawie. Fundacja planuje również podjęcie współpracy z Muzeum Kolejnictwa przy organizacji wystawy zabytkowych map kolejowych. W przygotowaniu jest także projekt multisensorycznej ścieżki edukacyjnej Linii Średnicowej, opartej na historii warszawskich dworców i przystanków kolejowych oraz wydanie przewodnika po historycznych liniach kolejowych w Polsce.

Fundacja zamierza także podejmować tematy związane z poprawą komfortu i bezpieczeństwa podróżnych. Jednym z projektów jest „pokój rodzinny” na wybranych dworcach, który realizowany będzie we współpracy PKP S.A.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.