Bank Gospodarstwa Krajowego pracuje nad Funduszem Ekspansji Zagranicznej – Portal PR - 24PR
Bank Gospodarstwa Krajowego pracuje nad Funduszem Ekspansji Zagranicznej

13.11.2014 Kategoria: Finanse firmy. Autor: admin

Małe i średnie firmy chcące inwestować za granicą, będą mogły w najbliższym czasie skorzystać z Funduszu Ekspansji Zagranicznej w ramach programu „Inwestycje polskie”. Finansowanie będzie przeznaczone na inwestycje o wartości od kilku do kilkunastu milionów złotych.

Z inicjatywy Ministerstwa Skarbu Państwa i Banku Gospodarstwa Krajowego program „Inwestycje polskie” poszerza swoje możliwości. W ramach programu powstanie Fundusz Ekspansji Zagranicznej, który pozwoli wypełnić lukę rynkową. Zapewni bowiem finansowanie kapitałowe małym i średnim firmom, które chcą zdobywać zagraniczne rynki zbytu.

– 39 proc. polskich MŚP planuje ekspansję zagraniczną w ciągu następnych 2 lat. Z drugiej strony ponad 90 proc. polskich przedsiębiorstw prowadzących ekspansję zagraniczną finansuje ją ze środków własnych. Brak dogodnych instrumentów finansowania rozwoju międzynarodowego jest czynnikiem ograniczającym. Duże spółki Skarbu Państwa prowadzą coraz śmielszą ekspansję zagraniczną. Liczymy, że fundusz wspierający w tym zakresie firmy z sektora MŚP będzie dla nich dobrym impulsem do rozwoju, umożliwi im pozyskiwanie know-how i rozszerzenie rynków zbytu, przełoży się na wyższe ich zyski, a w ogólnym rozrachunku na wzrost polskiej gospodarki. Podobne fundusze sprawdziły się już w innych krajach Unii Europejskiej, dlatego rozszerzamy zakres działania programu „Inwestycje polskie” – powiedział na konferencji minister skarbu Włodzimierz Karpiński.

Zalety takiej formy wsparcia polskich przedsiębiorców to m.in.:

  • podział ryzyka inwestycyjnego pomiędzy inwestora prywatnego i publicznego,
  • zapewnienie współfinansowania w postaci kapitału, mezzanine i pożyczek,
  • ułatwienie dostępu do innego finansowania (np. bankowego) – „certyfikat jakości” wynikający z udziału partnera publicznego,
  • budowanie doświadczenia firm w prowadzeniu międzynarodowych projektów inwestycyjnych – ważne zwłaszcza dla mniejszych firm wychodzących po raz pierwszy poza Polskę.

Trwające obecnie analizy popytu na ten rodzaj finansowania, pozwolą określić, ile firm i w jakiej skali może być zainteresowanych wsparciem w kolejnych latach.

– To pionierski projekt dla BGK i dla polskich firm. Podjęliśmy tę inicjatywę, ponieważ jednym z głównych kierunków naszej strategii są działania wspierające eksporterów i polskie firmy na rynkach zagranicznych. Jako państwowy bank rozwoju wykorzystujemy nasze zasoby finansowe i kompetencje, aby wspierać polską gospodarkę – powiedział prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Dariusz Kacprzyk.

Po zakończeniu etapu analitycznego (planowane zakończenie w I kwartale 2015 r.), rozpoczną się prace nad stworzeniem dokumentacji funduszu. Równocześnie będą przygotowywane pierwsze projekty do szybkiego uruchomienia w momencie startu funduszu.

Fundusz Ekspansji Zagranicznej będzie ulokowany w strukturze TFI BGK. Przyjmie formę Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (FIZAN). Certyfikaty funduszu będzie obejmował Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków, które otrzyma od Skarbu Państwa. Początkowy kapitał funduszu wyniesie 100 mln zł, a w perspektywie 7 lat może wzrosnąć do 1,5 mld zł.

Pomysł Funduszu Ekspansji Zagranicznej został zaczerpnięty przez Ministerstwo Skarbu Państwa z podobnych rozwiązań funkcjonujących w innych krajach europejskich (Niemcy, Holandia, Dania, Szwecja). Realizację przedsięwzięcia w Polsce zapewnią eksperci rynku kapitałowego Banku Gospodarstwa Krajowego. Rozwój działalności inwestycyjnej został wpisany do strategii BGK, jako jeden z czterech kluczowych celów banku na lata 2014-2017.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który wspiera społeczny i gospodarczy rozwój kraju. BGK inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu m.in. projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodąca w procesie konsolidacji finansów publicznych.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.