Optymizm polskiego CFO – Portal PR - 24PR
Optymizm polskiego CFO

17.11.2014 Kategoria: Badania rynkowe. Autor: admin

michael_pagePolski dyrektor finansowy wyróżnia się pozytywnie na tle swoich zagranicznych kolegów poziomem wiary w spodziewany wzrost gospodarczy kraju. Jego priorytetem na najbliższy rok jest optymalizacja procesów, wdrożenie w dziale finansowym innowacji oraz zatrudnienie ekspertów ds. kontrolingu. Taki obraz wyłania się z badania międzynarodowej firmy doradztwa personalnego Michael Page, która opublikowała raport pt. „Globalny Barometr Dyrektorów Finansowych”.

Współcześni CFO, osoby zajmujące stanowisko dyrektora finansowego najwyższego szczebla, zwykle członka zarządu lub osoby z grona ścisłego kierownictwa, łączą dogłębną wiedzę finansową z umiejętnościami z zakresu IT, prawa, HR i zakupów. Takie wnioski płyną z badania „Globalny Barometr Dyrektorów Finansowych”, zorganizowanego przez firmę Michael Page. Co ciekawe firma ta wzięła pod lupę także Polaków, dlatego w puli blisko 3 tys. ankiet wypełnionych przez respondentów pochodzących z ponad 70 krajów, znalazło się także ponad 100 kwestionariuszy z Polski. Jaki zatem wyłania się za nich obraz polskiego CFO?

Polscy dyrektorzy finansowi należą do jednych z najbardziej optymistycznie oceniających kondycję i perspektywy wzrostu rynku krajowego w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Pozytywną opinię na ten temat wyraża 80,6 proc. polskich CFO, podczas gdy w Europie kontynentalnej pewność dotycząca kondycji lokalnego rynku utrzymuje się na poziomie 64,9 proc., a średnia światowa wynosi 68 proc.. „W sytuacji, w której kondycja gospodarcza regionu ma bardzo duży wpływ na efektywność biznesu, na znaczeniu zyskują strategie regionalne i lokalne, a priorytetem CFO wciąż pozostają koszty. Dlatego większość polskich dyrektorów skupia się na drobnych, stopniowo następujących ulepszeniach, mających na celu optymalizowanie procesów (68 proc. respondentów), kosztów (61,2 proc.) i zarządzanie płynnością finansową (43,7 proc.)” – wyjaśnia Paweł Wierzbicki, Dyrektor w Michael Page.

Jeszcze kilka lat temu wprowadzanie nowych praktyk i procedur było domeną CEO. Obecnie, zgodnie z rezultatami badania, to CFO coraz częściej działają jako liderzy zmian, odgrywając strategiczne role i podejmując istotne inicjatywy w obszarze organizacji finansów oraz sprawnego funkcjonowania firmy na szybko zmieniającym się globalnym rynku. Tradycyjne kompetencje polskich CFO, podobnie jak ich zagranicznych kolegów, rozszerzają się i stają się coraz bardziej złożone. Aby sprostać tym wyzwaniom polscy dyrektorzy finansowi muszą łączyć myślenie strategiczne z doskonałymi umiejętnościami w zakresie zarządzania finansami, komunikacji oraz zarządzania zmianą. Co więcej, zdecydowana większość z nich planuje wprowadzenie w najbliższym roku zmian, pośród których na pierwsze miejsce wybijają się innowacje w dziale finansowym (71,8 proc. respondentów w Polsce). Istotną rolę przypisują oni także procesom związanym z wdrażaniem oprogramowania, które planuje 48,5 proc. polskich CFO. Restrukturyzacja podstawowych procesów biznesowych i organizacyjnych jest kolejnym ważnym obszarem, na którym skupiają się polscy dyrektorzy finansowi. W jej ramach można wymienić: centralizację (22,3 proc.), wdrażanie centrów usług wspólnych (13,6 proc.), outsourcing (12,6 proc. ), insourcing (5,8 proc.) oraz decentralizację (1,9 proc.).

Rozrastanie się obowiązków dyrektorów finansowych powoduje, że 6 na 10 CFO w Polsce aktywnie poszukuje ekspertów, którzy przejmą od nich kluczowe zadania. Najczęściej poszukiwani są pracownicy do obszarów kontrolingu (31,1 proc.), księgowości (19,4 proc.) i planowania finansów oraz analizy (17,5 proc.). „Po długim okresie kryzysu i zastoju gospodarczego znów mamy do czynienia z walką o najlepszych pracowników na rynku. Aż 4 na 5 polskich firm ma problem z zatrudnieniem do działu finansów osób dysponujących odpowiednimi kompetencjami. Jest to 15 punktów proc. więcej niż na świecie. Dlatego korporacje coraz częściej skupiają się na szkoleniu i rozwoju swoich pracowników, ale również zwracają się do wyspecjalizowanych firm rekrutacyjnych, zlecając im poszukiwanie kandydatów na kluczowe stanowiska” – zauważa Paweł Wierzbicki.

W miarę wzrostu znaczenia i zakresu kompetencji polskich dyrektorów finansowych, rośnie również ich zadowolenie z wykonywanej pracy. Taką opinię wyraża blisko 82 proc. respondentów z Polski. To więcej niż na świecie, gdyż globalnie odsetek ten wynosi 75 proc.. Na taki wynik może mieć wpływ także poziom wynagrodzenia. Całkowite, roczne zarobki polskich CFO pracujących w korporacjach międzynarodowych wynoszą najczęściej pomiędzy 60 a 89 tysięcy EUR, czyli pomiędzy około 240 a 360 tysięcy złotych. Nominalnie jest to mniej niż na świecie, gdzie dyrektor finansowy otrzymuje najczęściej pomiędzy 90 a 119 tysięcy EUR rocznie, ale z pewnością zapewnia wysoki standard życia w kraju.

Z sondażu Michael Page wyłania się także obraz demograficzny polskiego dyrektora finansowego, który nie odbiega od globalnego wizerunku. Stanowisko to najczęściej zajmuje mężczyzna w wieku 40-49 lat, który pracę jako CFO rozpoczął pomiędzy 30 a 39 rokiem życia.

Metodyka badania i profil respondenta

Od maja do czerwca 2014 dyrektorzy finansowi z całego świata brali udział w internetowym badaniu pt.: „Globalny Barometr Dyrektorów Finansowych”, które było organizowane przez firmę Michael Page. 2847 respondentów z ponad 70 krajów (w tym 103 polskich dyrektorów finansowych) zwróciło wypełnione ankiety. Wyniki badania zostały zważone w taki sposób, by uwzględnić wielkość rynków, na których działają ankietowani. Badani CFO pracują w różnych sektorach gospodarki i firmach różnych rozmiarów oraz zajmują różne poziomy w hierarchii stanowisk w swoich organizacjach. Poprzednia edycja sondażu ujrzała światło dzienne w 2012 r.

Pełna treść raportu dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej: http://publikacje.michaelpage.pl/CFO-barometer-2014

Michael Page

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.