Uwalniamy koperty dla najbardziej potrzebujących – Portal PR - 24PR
Uwalniamy koperty dla najbardziej potrzebujących

30.11.2014 Kategoria: Kampania. Autor: admin

W czwartek 27 listopada br. w warszawskiej Galerii Mokotów odbyła się konferencja prasowa dotycząca zmian w przyznawaniu oraz wydawaniu kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji miało na celu dotarcie do dotychczasowych użytkowników kart z informacją o wydłużeniu przez Sejm RP terminu ich ważności do 30 czerwca 2015 r.

W związku z rosnącą liczbą nadużyć związanych z korzystaniem z kart parkingowych przez osoby, którym one nie przysługują lub nie są im niezbędne, 1 lipca br. wprowadzona została zmiana przepisów prawnych dotyczących udzielania osobom z niepełnosprawnością możliwości parkowania na miejscach oznaczonych tzw. „kopertą”. Dotychczasowe karty parkingowe miały być ważne do 30 listopada 2014 r., jednak napływ ogromnej liczby wniosków i związana z tym konieczność weryfikacji uprawnień tysięcy dotychczasowych użytkowników sprawiły, że Sejm RP podjął decyzję o wydłużeniu ważności dotychczasowych kart parkingowych do 30 czerwca 2015 r.

Zmiany konieczne

Otwarcie konferencji odbyło się na dachu parkingu Galerii Mokotów, na którym prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji, Piotr Pawłowski, przedstawił uczestnikom powody przemawiające za koniecznością wprowadzenia zmian w Ustawie Prawo o ruchu drogowym. Przyznawanie kart parkingowych odbywało się dotychczas na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności. Spowodowało to ogromną dysproporcję pomiędzy liczbą wydanych kart, a liczbą uprzywilejowanych miejsc parkingowych. Liczba użytkowników dotychczasowych kart parkingowych w naszym kraju to ponad 600 tys., a kopert parkingowych jest w całej Polsce zaledwie kilkanaście tysięcy, dlatego tak ważne jest, żeby z kopert mogli korzystać ci, którzy najbardziej ich potrzebują. Teraz po zmianie przepisów, karty te będą weryfikowane, będą one przyznawane na okres 5 lat i będziemy wiedzieli komu takie karty mogą zostać w ogóle wydane  – wyjaśniał Piotr Pawłowski, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.

Szczegóły zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym przedstawił ich inicjator, poseł Sławomir Piechota, przewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Głównym kryterium nieprzyznania nowej karty parkingowej będzie możliwość samodzielnego poruszania się przez osobę z niepełnosprawnością. Po obowiązującej zmianie ustawy osoby z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności nie otrzymają prawa do parkowania na tzw. „kopertach”. Weryfikacji zostaną również poddane uprawnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Cała ta zmiana jest po to, aby tego typu miejsca służyły osobom, które tego najbardziej potrzebują, stąd z jednej strony bardzo precyzyjne określenie kręgu osób, które będą uprawnione do posiadania kart parkingowych na nowych zasadach, a z drugiej bardzo surowe kary dla tych, którzy mieliby nadal pokusę ignorować te przepisy – wyjaśniał poseł Sławomir Piechota.

Kampania informacyjna Integracji

W drugiej części konferencji uczestnikom przedstawiona została kampania informacyjna pod hasłem „Uwalniamy koperty dla najbardziej potrzebujących!”, przygotowana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. Prezes Stowarzyszenia, Piotr Pawłowski, zaprezentował spoty, które już są emitowane w radiu i TV oraz wyjaśnił, że celem kampanii jest dotarcie do jak najszerszego grona osób z niepełnosprawnością, aby przybliżyć im nowe zasady, zgodnie z którymi mogą ubiegać się o prawo do parkowania na „kopertach”.

Poseł Sławomir Piechota wyjaśnił także, że jak dotąd karty parkingowe były wydawane zbyt swobodnie, również tym osobom, które pod różnymi pretekstami chciały korzystać z możliwości parkowania na uprzywilejowanych miejscach. Do tej pory trudno było zweryfikować, czy osoba posiadająca kartę parkingową rzeczywiście jest jej pełnoprawnym właścicielem, czy np. karta ta należała do zmarłego już członka rodziny. Dodatkowo dotychczasowe karty parkingowe były drukowane lokalnie, w powiatach, na sprzęcie różnej jakości, co w konsekwencji spowodowało, że były dość łatwe do podrobienia. Wszystko to razem doprowadziło do sytuacji, w których dla osób z niepełnosprawnością mających kłopoty z poruszaniem się brakowało miejsc parkingowych dostosowanych do ich potrzeb. Spowodowało to konieczność wprowadzenia zmian w Prawie o ruchu drogowym.

Podczas konferencji można było również wysłuchać przedstawiciela Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, młodszego inspektora Marka Konkolewskiego, który poruszył tematy związane z respektowaniem zmian w Ustawie Prawo o ruchu drogowym przez nasze społeczeństwo. Wprowadzenie bardziej zaostrzonych kryteriów do zdobywania karty parkingowej, czyli żeby karta była przypisana bezpośrednio do osoby, a później bezpośrednio monitorowana przez odpowiednie służby, doprowadzi do tego, że szara strefa tych, którzy często bezprawnie korzystają z kart parkingowych zmaleje, i to bardzo mocno – przewiduje mł. insp. Marek Konkolewski. W tej części konferencji przypomniana została także informacja, że grzywny za parkowanie w miejscach przeznaczonych dla osób o obniżonej sprawności ruchowej zostały podwyższone do 2 tys. zł. Samo podwyższenie wysokości grzywny doprowadziło do tego, że tych naruszeń jest coraz mniej i jest większa kultura poszanowania przepisów prawa w tym obszarze – tłumaczył mł. insp. Marek Konkolewski.

Na koniec spotkania głos zabrał także Anthony Vesin, Dyrektor Galerii Mokotów, który opowiedział o dobrych praktykach wśród kierowców i pasażerów z niepełnosprawnością, przyjeżdżających samochodami do centrów handlowych. Nie każdy rozumie cel malowania tych kopert. Tratujemy osoby niepełnosprawne jako normalnych klientów, chcemy, żeby czuły się u nas jak najlepiej – powiedział Anthony Vesin.

Kampanię informacyjna „Uwalniamy koperty dla najbardziej potrzebujących!” organizowana jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji przy współpracy z takimi partnerami jak PFRON, PKN Orlen, a także Biedronka i AMS.

Kampania „Uwalniamy koperty dla najbardziej potrzebujących!” jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Spot telewizyjny kampanii: http://www.youtube.com/watch?v=WbsO2OiemAM

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.