Citybell Consulting i Grupa YOURS, zarządzająca majątkami rodzinnymi – Portal PR - 24PR
Citybell Consulting i Grupa YOURS, zarządzająca majątkami rodzinnymi

09.03.2015 Kategoria: INNE. Autor: admin

Citybell Consulting i Grupa YOURS, zarządzająca majątkami rodzinnymi o wartości ponad 1,1 MLD zł, rozpoczynają działania na rzecz rozwoju wysoko specjalistycznego doradztwa w zarządzaniu prywatnymi majątkami w Polsce.

Grupa YOURS, w skład której wchodzą kancelaria prawna YOURS Panasiuk oraz firma YOURS Family Office, powierzyła firmie doradczej Citybell Consulting kompleksową obsługę doradczą i komunikacyjną. W ramach współpracy Citybell Consulting będzie wspierać komunikację korporacyjną Grupy YOURS, realizować działania o charakterze media relations, public affairs, brandingowym i edukacyjnym, a także organizować wydarzenia specjalne związane z wprowadzaniem na rynek nowej usługi Family Office.
W krajach rozwiniętych Family Office, czyli specjalistyczne usługi doradcze w zakresie zarządzania prywatnymi majątkami, cieszą się dużą popularnością. Coraz większa liczba rodzimych fortun w połączeniu z dynamicznie zmieniającą się sytuacją prawno-ekonomiczną spowodowały pojawienie się w Polsce nowej grupy klientów – osób zamożnych i ich rodzin, które potrzebują wsparcia nie tylko w utrzymaniu zgromadzonych aktywów, ale również w ich pomnażaniu. Usługa Family Office, która skupia w sobie kompetencje specjalistów, m.in. z zakresu prawa, finansów i biznesu, umożliwia kompleksowe zarządzanie prywatnymi majątkami, w tym audyt i sprawozdawczość księgową inwestycji rodzinnych, obsługę prawną i podatkową, prowadzenie profesjonalnego sekretariatu czy zaplanowanie sukcesji majątkowej, dającej gwarancję bezpieczeństwa przyszłym pokoleniom.
W ramach współpracy Citybell Consulting będzie odpowiedzialna za strategiczne doradztwo w zakresie komunikacji wokół Grupy YOURS, budowanie jej pozytywnego wizerunku wśród różnych grup interesariuszy, a także tworzenie świadomości korzyści wynikających z korzystania z usług Family Office.
– Usługi Family Office, czyli działania związane z doradztwem w zarządzaniu prywatnymi majątkami, pojawiły się w Polsce stosunkowo niedawno. Chcemy poszerzyć wiedzę niektórych grup społecznych o nowe możliwości zarządzania aktywami, które nieraz gromadzone były przez pokolenia – powiedziała dr Anna Maria Panasiuk, założycielka Grupy YOURS.
Jednym z kluczowych przedsięwzięć w ramach nawiązanej współpracy będzie organizacja największego dotychczas w Polsce programu promocyjnego dedykowanego usłudze Family Office. Program obejmować będzie cykle merytorycznych konferencji tematycznych z udziałem wysokiej klasy ekspertów, które odbywać się będą w kilku miasta w Polsce. Partnerami wydarzeń będą instytucje finansowe i opiniotwórczy partnerzy medialni. Program wspierany będzie kampanią medialną oraz działaniami public affairs. Za realizację całości Programu odpowiada Citybell Consulting.
-To bardzo złożony i rozległy projekt. Usługi świadczone przez Grupę YOURS mają charakter specjalistyczny i są adresowane do ściśle określonego grona odbiorców. Dotarcie do nich z kluczowymi komunikatami wymaga od nas wykorzystania szerokiej gamy kompetencji analitycznych i doradczych, a także narzędzi i rozwiązań komunikacyjnych – powiedziała Katarzyna Jabłońska, Business Communication Partner, Citybell Consulting.
Współpraca pomiędzy Grupą YOURS a Citybell Consulting została nawiązana w wyniku rekomendacji.
Citybell Consulting zajmuje się strategicznym planowaniem oraz realizacją działań komunikacyjnych. W ramach dywizji kompetencyjnych Business Marketing i Place Branding świadczy specjalistyczne usługi doradcze
w obszarach dedykowanych biznesowi, miastom i regionom oraz instytucjom publicznym. Firma zrealizowała ponad sto projektów i przedsięwzięć komunikacyjnych oraz public affairs dla ponad czterdziestu klientów biznesowych i instytucjonalnych.

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.