Równe szanse przy stole negocjacyjnym – Akademia Negocjacji SKM SAR – Portal PR - 24PR
Równe szanse przy stole negocjacyjnym – Akademia Negocjacji SKM SAR

25.02.2016 Kategoria: Szkolenia. Autor: admin

Ruszyła Akademia Negocjacji Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR – wspólny projekt edukacyjny Stowarzyszenia i House of Skills. Podczas kilkutygodniowego szkolenia uczestnicy będą mogli zdobyć nowe i pogłębić dotychczasowe umiejętności prowadzenia rozmów z kontrahentami. Program został stworzony na bazie pierwszej w Polsce rocznej Szkoły Negocjacji, funkcjonującej na rynku od 7 lat.

Logo SKM SAR

Akademia Negocjacji zapewnia zdobycie praktycznej wiedzy, którą można wykorzystać podczas biznesowych pertraktacji, dzięki nauczaniu przez cenionych w Polsce ekspertów, z najlepszym know-how.

Szkolenie jest skoncentrowane wokół doskonalenia posiadanych już umiejętności negocjacyjnych i komunikacyjnych, rozwijania samoświadomości, analizy procesów psychologicznych wpływających na przebieg i efekt końcowych założonych pertraktacji. Zawiera także odniesienie do kontekstu biznesowego negocjacji typowych dla branży reklamowej i mediowej, charakterystykę partnera (czyli procurement/ zakupy) oraz analizę taktyk i narzędzi przez niego stosowanych. Udział w nowym programie edukacyjnym organizowanym przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR może pomóc zmienić nawyki, które pojawiają się w codziennej pracy negocjatorów, a także wskazać nowe obszary i pola do budowania porozumienia z partnerami biznesowymi.

Wszystkie umiejętności, rozwijane będą poprzez praktyczny trening: gry i symulacje, studia przypadków, dyskusje moderowane, testy, wykłady, a także sesje negocjacyjne ze sparring partnerem.

Tematy szkoleń obejmują następujące bloki programowe:
– Skuteczne Negocjacje
– Profil partnera negocjacyjnego
– Wywieranie wpływu
– Budowanie siły negocjatora
– Trening negocjacyjny w sytuacji kryzysowej
– Trening negocjacji biznesowych ze sparing partnerem

Partnerem w Akademii Negocjacji jest firma doradczo-szkoleniowa House of Skills, która działa na rynku już od 1990 roku. Powstała w wyniku fuzji kilku innych przedsiębiorstw działających na?rynku od?początku lat 90-tych: Acceptus, e-Learning.pl, ISO Swedish Management Group Poland, Specialist&Friends, Telephone Doctor Polska, TMI Polska.

„Akademia Negocjacji ma dawać wiedzę, umiejętności i narzędzia pozwalające na konkurowanie w efektywny sposób, oraz możliwość zrozumienia i zahamowania mechanizmów rządzących aktualnymi stawkami rynkowymi za usługi reklamowe i mediowe. Oferta szkoleniowa jest odpowiedzią na aktualne potrzeby branży. W trakcie zajęć będziemy rozmawiać i przedstawiać różne warianty jak reagować na odstępstwa od dobrych praktyk zakupowych i przetargowych oraz na naruszenia zasad równości stron w biznesie. Adepci Akademii Negocjacji do swoich kolejnych biznesowych negocjacji przystąpią już z pakietem uniwersalnych umiejętności, które będą im pomocne w różnych dziedzinach pracy.” – powiedział Marcin Olkowicz, Chief Knowledge Officer SKM SAR.

Absolwenci Akademii po ukończonym cyklu edukacyjnym zyskają szerszą perspektywę patrzenia na prawa i mechanizmy rządzące negocjacjami w branży reklamowej i mediowej. Z pewnością będą też bardziej przygotowani merytorycznie i emocjonalnie do prowadzenia trudnych negocjacji.

***
Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR zostało założone w 1997 r. Organizacja zrzesza firmy, które tworzą efektywną komunikację marketingową, są to obecnie 94 podmioty – agencje full service, domy mediowe, agencje brand design, interaktywne, event marketingowe i ambientowe. Jednym z głównych zadań SAR jest promocja oraz animacja środowiska reklamowego w Polsce oraz tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i pomysłów pomiędzy podmiotami działającymi na rynku. Ponadto działalność SAR koncentruje się na tworzeniu, wdrażaniu i popularyzowaniu standardów przetargowych, dobrych praktyk biznesowych, prowadzeniu szkoleń, seminariów i edukowaniu kadr, a także na badaniach rynkowych. Oprócz tego SAR wraz Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych (Związek Mediów i Reklamy) prowadzi lobbing wokół prawa reklamy.

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR jest organizatorem wyznaczających standardy reklamowe konkursów i związanych z nimi konferencji: Effie Awards, Innovationa AD i KTR.

Od 1999 r. SAR jest członkiem European Advertising Agencies Association (EAAA), obecnie European Association of Communications Agencies (EACA). Oprócz tego współpracuje z międzynarodowymi stowarzyszeniami reklamy, tj. EACA, IPA, ADC*E. W Polsce SAR jest przedstawicielem międzynarodowego konkursu Cannes Lions oraz kreatywnej platformy medialnej Shots.
www.skmsar.org

Podobne wpisy:Wszelkie prawa do portalu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzeżone są na rzecz MERKON GROUP CEZARY KRAJEWSKI i odpowiednio na rzecz współpracujących podmiotów i nie mogą być rozpowszechniane w całości bądź w części (także kanały RSS) bez uprzedniej pisemnej ich zgody.